Hartmanns A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Troværdig, godt sted og være og både plads til team som enkeltmandsarbejde.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Topstyret virksomhed uden mulighed for indflydelse. Direktøren blander sig i alt. Konstant medarbejdere nede med stress, Hartmanns kommer til en hver tid før medarbejderen.

Evaluering

Positiv kommentar

Det var et arbejde.

Negativ kommentar

Mange stressramte medarbejdere og mellemledere. Høj medarbejderudskiftning.Løn ikke tilsvarende forventninger. Topstyret ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Hurtig omsætning, mange arrangementer. Ledelsen forsøger at skabe en fællesskabsfølelse, Anne Mette, direktør, er synlig og god til at promovere virksomheden

Negativ kommentar

Selvfedhed, “vi er de bedste” kultur, og man skal være meget synlig og “på”, ellers er man ingenting og bliver negligeret. Der mangler anerkendelse af indsats. Det bliver meget nemt hult og overfladisk “se mig, se mig” kultur. Man forlanger meget SF medarbejderne, mange er ekstremt presset. Der er lavt lønniveau ifht. den indsats, der forventes. Ledelsen spiller folk ud mod hinanden og “straffer” de kritiske, hvilket er i direkte modstrid værdigrundlaget. Kandidaterne behandles ikke anstændigt. Hartmanns er en pengemaskine.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og fokus på arbejdsglæde. Engageret og inspirerende adm. direktør. Mange gode arrangementer og rejser. Godt fællesskab og fokus på samarbejde samt innovation.

Negativ kommentar

Medarbejderne bliver presset. Mange af Mellemlederne har været der for længe og har mistet motivationen og gejsten. De mangler at anerkende deres medarbejders ihærdighed og jobindsats. Lav løn i forhold til det udførte arbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

Du har mulighed for at tjene lidt mere end understøttelse.

Negativ kommentar

Vikarbereauerne udnytter de svage i samfundet.

Evaluering

Positiv kommentar

Bedst af alle vikarbureau.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Dejlige kollegaer som bidrager til arbejdsglæde.

Negativ kommentar

Der er alt for travlt, der bliver drevet rovdrift på medarbejdere uden nogen form for belønning eller taknemmelighed. Ledelsen lukker også øjnene for antal af medarbejdere med stress.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Øverste ledelse har siddet for længe. Der bør komme en ny topledelse. De nuværende har ikke kompetencerne til at drive virksomheden videre og det er synd. Desuden er lønnen alt for lav i forhold til markedet

Evaluering

Positiv kommentar

God løn

Negativ kommentar

Usynlig ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

God forståelse for worklife balance (men du skal selv sætte grænsen)

Negativ kommentar

Ekstrem inkompetent ledelse, der gennemfører en ledelsestil skiftende fra "laden stå til" og så "mamagement by fear". Dette betyder så at det er en masse hvisken og tisken i krogene som kun bidrager til dårligt humør og rygtedannelser.