Hottinger, Brüel & Kjær

Evaluering

Positiv kommentar

Virkelig god kantine Mange dygtige kollegaer

Negativ kommentar

Meget hierarkisk kultur, og en ledelse, der ikke lytter til sine medarbejdere, men som bare tromler derudaf.

Evaluering

Positiv kommentar

God kantine!

Negativ kommentar

Mangler mål, information og delegering af ansvar. Virksomheder er blevet alt for "koncernstyrede", man kan nemt glemme både kunder og medarbejdere i processerne. Meget hierarkisk kultur.

Evaluering

Positiv kommentar

God kollegial kultur medarbejderne imellem. Overordnet søges der at sætte fokus på bedre og moderne ledelse. Stort potentiale i flere af produkterne.

Negativ kommentar

Ledelsesmæssigt er dele af virksomheden 20 år bagud. Medarbejderes input og løsningsforslag ignoreres ofte. Suboptimering forekommer ofte og kilden til fejl og problemer eftersøges ikke.