IKEA

Evaluering

Positiv kommentar

IKEA er en arbejdsplads, som passer godt på deres medarbejder.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og godt samarbejde mellem kollegaer, som altid er parat til at hjælpe, hvis muligt.

Negativ kommentar

Ledelsen mangler empati og forståelse. Det er som at snakke til en dør, hvorefter man blot får en følelse af ens egen følelser ikke betyder noget. Har man selv et forslag og det er rimeligt, så bliver det ikke hørt eller også 'glemmer' de aftaler man har lavet omkring udfordringer/problemer. Enten gør man som de siger eller søger nyt jojb, fordi man så ikke længere passer ind i deres 'kasse'. Det er deres vej eller ingen vej. Meget lange vagter, hvor man er på benene hele tiden, på nær pauserne. Ingen forståelse for at det kan være fysisk hårdt, belastende og udfordrende for nogen. Virkelig dårlig ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt sammenhold og godt samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger. Det er som om man er del af én stor familie, alle kender alle, også hvis man er ny. Man bliver taget imod med åbne arme.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Der er kantineordning, dog med for meget vegetar og vegansk mad

Negativ kommentar

IKEA har ændret sig meget gennem de sidste 3 år. Engang var der teamspirit på medarbejderniveau, men nu er der ubehagelig kontrol og overvågning fra trainees og ledere. Hvis ikke man tager ekstra vagter eller bliver længere en sin aftale vagt, så bliver man behandlet nedladende og udskammet. Ledelsen gemmer sig ift. problemerne og underbemandingen på gulvet, og mange medarbejdere oplever stress. Alt det for en meget lav timeløn. Endnu mere provokerende er det, at IKEA reklamere med at være en inkluderende og sund arbejdsplads, når det ikke er sådan på gulvet. Trist udvikling

Evaluering

Positiv kommentar

Rummelig arbejdsplads med plads til at være den man er. Gode kollegaer og godt fællesskab.

Negativ kommentar

Det er svært at gennemskue, hvem der bestemmer hvad, organisationen virker tung og nogle IT-systemer ikke særligt gennemtænkte.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegaskabet er rigtig godt. På medarbejderniveau er de gode dage, når lederne ikke er til stede.

Negativ kommentar

Der forventes, at man står til rådighed i fritiden, og hvis ikke man træder til, kan man forvente at ledertrainees og ledere behandler medarbejderne nedladende. Ledelsen er et stort problem, og det går ud over medarbejdertrivslen. Flere og flere af mine kollegaer er stoppet pga. Stress, og de nye, der bliver ansat, er ikke ansat efter deres kvalifikationer, og dermed bliver arbejdspresset bare større og større. Der forventes hertil, at timelønnede medarbejdere skal oplære de ny medarbejdere. Hertil får man ikke så meget som et sølle tak. Efter 3 år har jeg sagt op, og vil kun savne kollegaerne

Evaluering

Positiv kommentar

Sammenholdet mellem kollegerne kunne ikke være bedre, der er plads til at være sig selv samt mulighed for at komme i anden stilling.

Negativ kommentar

Det er meget topstyret, og ledelsen har sjældent føling med medarbejdernes opgaver. Der er meget vekslende arbejdstider, nogle uger kan man arbejde 45 timer, andre 25. Oftere aften og weekend, ingen struktur i vagtplanen. Der er mangel på forståelse overfor psykiske udfordringer og udbrændthed hos medarbejderne.

Evaluering

Positiv kommentar

..., lønnen er (kun) god, hvis man er på 3F kontakt og arbejder nat.

Negativ kommentar

Virkelig dårligt arbejdsmiljø, mange vil gerne lege chef'er og når der er 75% folk fra indien, gæt hvem der tror de bestemmer? Det er et underligt sted at arbejde og stemningen har aldrig rigitg været god. Kan man ikke lide uretfædigheden på stedet, så kan man klage og se sig selv blive frosset ud. Sket mange gange da jeg var der. Kort; ikke et sted jeg vil anbefale på noget tidspunkt, hvis man er dansker og vil finde et godt sted at arbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk arbejdsplads. Godt sammenhold, gode ledere, gode muligheder for udvikling, selv som deltidsansat.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

IKEA er en rummelig arbejdsplads med plads til alle typer af mennesker og stor vilje til at skabe succesoplevelser for både arbejdsgiver og den ansatte. Sammenholdet er generelt godt og værdierne i virksomheden sunde. Alle er som udgangspunkt lige og bidrager på lige fod i virksomhedens drift og succes. Alle hilser på hinanden man er god til at arbejde på tværs af funktioner. Alle medarbejdere opfordres til at dele deres meninger og idéer og der er en stemning af at være stolt af arbejdspladsen.

Negativ kommentar

Omstruktureing i organisationen og centralisering af arbejdsopgaver har gjort arbejdspladsen en smule utryg. Nogle valg af nye ledere og specialister virker ustrategiske og man efterlades ofte med spørgsmål og manglende årsag. Det rammer desværre virksomhedens "gennemsigtighed" og tilliden til ledelsen. Der mangler opfølgning på medarbejderes mistrivsel og den personlige udvikling samt uddannelse nedprioriteres. Umiddelbart er IKEA en stor virksomhed med udviklingsmuligheder, men pt. er scenariet at du skal være forberedt på at flytte efter en ny jobmulighed, hvis du ikke bor i Kbh-området.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegialt sammenhold

Negativ kommentar

Kaotiske forhold, dårlig ledelse, og en kultur, der presser få ressourcer til yde for mere end et enkelt job. Man skærer stillinger væk, og giver opgaverne videre til ansatte med end i forvejen for stor arbejdsbyrde. Lederne består i grupperinger og alliancer. Man ser på fejl og det man mangler, fremfor på udviklingsmuligheder. Værdierne er ofte mere teoretiske end praktiske

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegaskabet er det bedste. Et godt sted at arbejde - hvis man gør det midlertidigt.

Negativ kommentar

Det har tidligere været en helt fantastisk virksomhed. Desværre døde Ingvar (stifteren af IKEA) for lidt over et år siden, og efter dette har den CEO valgt en kurs for virksomheden der står i stærk kontrast til værdisættet. Man er i en proces, hvor man fjerner alt, hvad der tidligere har adskilt IKEA fra de øvrige konkurrenter i detail. Trist men sådan er det.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt fællesskab hvor der er plads til alle og man kan være sig selv

Negativ kommentar

På leder og specialist niveau er der for få ressourcer og alt for stort et arbejdspres.

Evaluering

Positiv kommentar

Betalte massør behandlinger, mange personale arrangementer. En moderne og mere flad ledelses struktur. Gode udviklings muligheder.

Negativ kommentar

Lønnen var ikke så høj for den almindelige medarbejder

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk arbejdsplads, hvor der er en helt særlig kultur. Det er som man er en del af en stor familie.

Negativ kommentar

Lønnen ligger ikke i bunden, når der måles efter tilsvarende virksomheder, men er bestemt heller ikke lønførende på området. Dog skal det siges, at der er gode muligheder for bonus hvert år, samt yderligere en bonus til pensionen efter 5 års ansættelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Der eksisterer et godt sammenhold på medarbejderniveau. Det er til en hvis grad mulighed for at avancere, alt efter hvad du går efter

Negativ kommentar

På leder niveau står sammenholdet ikke stærkt - kun måske i mindre grupperinger og alliancer. Jeg oplever en tendens til at kigge på fejl og mangler fremfor udviklingsmuligheder. Der ligger en uudtalt forventning om, at du som leder arbejder hjemmefra og din arbejdsuge kan snildt ligger på 50 timer i gennemsnit. I forhold til den lave løn, er det ikke det værd. De ellers stærke nedskrevne værdier mister værdi, da der ikke er knyttet en stærk og positiv væren til disse værdier (f.eks. sammen om at bagtale eller sammen om at tale opbyggende om hinanden).

Evaluering

Positiv kommentar

Elendig ledelse, der kun tænker på sin taburet. Der er ingen logisk sans i ansættelserne, udover at ledelsen vælger de personer der ikke kan true taburetten

Negativ kommentar

Elendig ledelse, der kun tænker på sin taburet. Der er ingen logisk sans i ansættelserne, udover at ledelsen vælger de personer der ikke kan true taburetten. Arbejdsopgaverne og lønnen har pilen nedad af samme grund.

Evaluering

Positiv kommentar

Ens nærmeste leder var en sød ung mand, der lyttede

Negativ kommentar

Men når nu ens nærmeste leder var så ung. Var han desværre også uden livserfaring og havde svært ved at forstå de medarbejdere med familie. Den øverste ledelse er desværre blevet så de ikke kan se egne fejl, og når den ene efter den anden bliver sygemeldt med stress, er der noget galt

Evaluering

Positiv kommentar

God arbejdsplads med et godt sammenhold og ikke mindst, en god ledelse. Også en fleksibel arbejdsplads, og respekt mellem medarbejdere.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Lever sine værdier, gode udviklingsmuligheder

Negativ kommentar

ikke så åbne som ledelsen tror. for meget snor til dårligt management

Evaluering

Positiv kommentar

Fokus på gode kolleger

Negativ kommentar

En nyt lederniveau presses ind mellem dem på gulvet og mellemlederne, hvilket medfører overvågning, kontrol og tab af værdifuld og velfungerende selvstyring og nærhed til kunderne. Fungerer slet ikke. Forventning om at personalet står til rådighed 24/7 men uden tilsvarende belønning og mening i jobbet. Udvikling mod at man ikke kan sige sin mening uden at blive straffet/kaldt til samtale/opsagt.

Evaluering

Positiv kommentar

De bedste kolleger man kan få. Som ung er der rigtigt gode muligheder for at udvikle sig og skabe en karriere i IKEA

Negativ kommentar

IKEA kulturen fylder meget og det er svært at træde udenfor de fastsatte rammer. Meget klappen på ryggen hos ledelsen, mangel på forståelse for de rammer og vilkår medarbejderne på gulvet har at arbejde under.