Banedanmark

Evaluering

Positiv kommentar

En arbejdsplads som tager hensyn til alle. Fine muligheder for karriere og masser af intern uddannelse.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Mange jobfunktioner. Flotte lokaler. God kantineordning. Mangfoldighed.

Negativ kommentar

For langt fra medarbejder til ledelse og endnu længere modsat. For mange igangsatte projekter uden tid. For lidt inddragelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Jobtilfredshed i at arbejde med væsentlig samfundsinteresse. Mange jernbane-ildsjæle blandt medarbejdere "på gulvet".

Negativ kommentar

Alt andet end lønførende. Chikane og mobning fra chefers side bliver der ikke taget hånd om trods fine virksomhedspolitikker, der ellers skulle sikre netop dette.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og søde kollegaer. Talentfulde medarbejdere, der giver en god hånd på tværs af sektioner for at fremme samarbejde og koordinering.

Negativ kommentar

Generelt gammeldags og dårlig ledelse på alle niveauer. For mange ubrugte/døde systemer og procedurer.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer, god stemning og fleksibel arbejdsplads

Negativ kommentar

Meget topstyret og bureaukratisk

Evaluering

Positiv kommentar

Dejlige arbejdsomgivelser. Dygtige og kompetente medarbejdere hvor mange virkelig brænder for jernbanen

Negativ kommentar

For langt fra gulv til loft. For meget "det plejer vi at gøre", har svært ved forandringer og lidt for mange tidligere medarbejdere som bliver udnævnt til ledere og dermed kigger op og ikke ned. Chikane mellem medarbejdere som der ikke bliver taget hånd om

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg oplever stort fagligt engagement blandt kollegaer, og min chef giver god mulighed for hjemmearbejdsplads. Spændende faglige projekter med mulighed for at gøre en forskel. der er gode muligheder for at påvirke en digitalisering af virksomheden.

Negativ kommentar

der er ingen mulighed for performance afløning, og generelt ligger lønniveau lavere end tidligere arbejdsplads i det Private samt andre job, som jeg har fået tilbudt. Derudover er min Division flyttet til Ringsted.

Evaluering

Positiv kommentar

Har kun mødt søde mennesker i Banedanmark.

Negativ kommentar

Det er meget svært at få noget gennemført pga. manglende klarhed og ledelse. Meget siloopdelt.

Evaluering

Positiv kommentar

Venlige mennesker der vil det gode.

Negativ kommentar

Der er for langt imellem top ledelse og almindelig medarbejder. For mange mellemledere, og chefer med ringe erfaring og indsigt. Informations niveauet er svagt. Ledelsen har store ambitioner, men urealistiske planer, og kender ikke sine medarbejdere. Forfejlet strategi. For har for få erfarne ressourcer på de rigtige steder. Man har alt for travlt med at få lavet for mange projekter til urealistiske deadlines. Der er brug for at man lytter til medarbejderne. Der er brug for at man lytter til rådgiverne. Der er brug for at man tager et skridt tilbage, og udskyder nogen af planerne.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget dygtige og engagerede medarbejdere med høj faglig viden. Godt sammenhold mellem kolleger. Meget spændende, vigtige og samfundskritiske opgaver og projekter.

Negativ kommentar

Rodet opstart og manglende overblik over introer og nødvendige kurser. Generelt svært at få midler til efteruddannelse og bonusser ved ekstra indsats. Desværre en kultur med mange møder og lange sagsbehandlinger og godkendelser

Evaluering

Positiv kommentar

Frihed under ansvar. Kan (næsten) selv tilrettelægge sin dag. Gode kollegaer. God leder (i min afdeling). God stemning. Kort sagt elsker at arbejde her.

Negativ kommentar

Laaaaangt op til øverste ledelse. Lidt for meget “plejer”. For meget bureaukrati dikteret fra ministerierne

Evaluering

Positiv kommentar

Søde kollegaer og meget frihed under ansvar.

Negativ kommentar

Oplevede ikke at lederne i min sektion havde viljen til forandringer eller at efterleve anbefalinger om forbedringer. På mange måder en lidt gammeldags virksomhedsledelsestil. Arbejdspladsen bærer også præg af mange forskellige funktioner og fagligheder. Nogle medarbejdere arbejdede meget og professionelt, mens det var uklart hvad andre egentligt foretog sig af produktivt arbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

Intet. Hold jer langt væk fra dette firma.

Negativ kommentar

For meget bureaukrati og tidsspilde af offentlige kroner. Dårlig ledelse. Nepotisme

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer.

Negativ kommentar

Generelt mangelfuld ledelse flere steder i organisationen. Mangel på indflydelse og anerkendelse som medarbejder.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegaerne på gulvet er dygtige og vil gerne det gode.

Negativ kommentar

Helt fraværende ledelse og komplet uorganiseret hverdag. Gammeldags i organisering og manglende (mulighed for) samarbejde på tværs af afdelinger.

Evaluering

Positiv kommentar

En virksomhed der tager hånd om sine gode medarbejder. Mange muligheder for forskellige udfordringer Har aldrig fortrudt at jeg har brugt det meste af mit arbejdes liv her.

Negativ kommentar

ingen virksomhed er perfekt, men det positive overgår klart det negative

Evaluering

Positiv kommentar

- gode kollegaer - flextid = gode muligheder for selv at tilrettelægge din dag

Negativ kommentar

- uddannelsessnobberi - meget hierarki

Evaluering

Positiv kommentar

Gode karrieremuligheder, god work lige balance. Respekt for hinanden

Negativ kommentar

.

Evaluering

Positiv kommentar

super gode og samarbejdsvillige kolleger som gode sparingspartner

Negativ kommentar

ikke noget jeg har bidt mærke i

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer, som gerne giver en hjælpende hånd, når du er på bar bund.

Negativ kommentar

Fraværende ledelse i min afdeling, urealistiske forventninger og ingen opbakning.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger. God alsidig hverdag. God afveksling. Stort netværk

Negativ kommentar

Dårlig lokal ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Ligger godt, tæt på offentlig transport

Negativ kommentar

For meget bureaukrati og tidsspilde af offentlige kroner. Dårlig ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger og karrieremuligheder.

Negativ kommentar

Manglende belønning og anerendelse for udført arbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegaer er ofte flinke personer. Flextid.

Negativ kommentar

Uforstående ledelse Ny strategi hvert halve år. Ingen stabilitet. Ingen forståelse for medarbejdere. Tunge processor både ifb. med arbejde og interne forhold. Ingen karriereplaner. Ingen mulighed for udvikling/kurser hos cheferne, til trods for det er direktørens direkte ønske (når han udtaler sig om det). Lønnen er betydelig lavere end det private, og arbejdsbyrden er ikke altid ligeså. Der kan dog være enkelte personer, som gemmer sig og ikke rigtig laver dagens gode gerning

Evaluering

Positiv kommentar

For det meste gode kollegaer og ok arbejdsplads

Negativ kommentar

Ledelsen er tonedøv og formår ikke at handle på problemer.

Evaluering

Positiv kommentar

Det afhænger meget af, hvilken afdeling, man sidder i, men sammenholdet er generelt rigtig godt.

Negativ kommentar

Ledelsen kunne være bedre. De har ikke fingrene "nede i mulden", og har generelt svært ved/er ikke motiveret for, at ændre på noget, der ikke virker for den enkelte.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger og god mulighed for indflydelse på egne opgaver.

Negativ kommentar

Svingende ledelse. Løn for HK-uddannede væsentligt under gennemsnit for resten af staten.

Evaluering

Positiv kommentar

gode muligheder for videreuddannelse. Gode kollegaer. Gode medarbejderforhold.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, god tone i blandt medarbejderne, spændende projekter, gode muligheder for videreuddannelse, flextidsordning. Det er alene kollegerne, der trækker bedømmelsen op...

Negativ kommentar

Ærgerligt man ikke kan give 0 stjerner! Politiske processer sinker beslutninger, ledelsen er for strategisk og ikke med på gulvet, aflønning under middel, uoverskuelige karrieremuligheder, megen kontrol og afrapportering, nye strategier hver uge, fysisk arbejdsmiljø utidssvarende, digitale muligheder bruges ikke, helt urimelig godsejermentalitet hos min områdechef, frygteligt. Lad være med at søge ind her.

Evaluering

Positiv kommentar

Fladt hierarki

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, mangel på anerkendelse, lav løn, usundt arbejdsmiljø, bureaukratiske processer, modstand mod nytænkning

Evaluering

Positiv kommentar

gode kolleger

Negativ kommentar

God arbejdsplads for folk på kontoret, mindre god for den der arbejde i det orange tøj føles som en stor virksomhed der stadig væk er 20år bagud... og ja statsvirksomhed så lønnen er ca 20-25% lavere end det private

Evaluering

Positiv kommentar

Sikker i ansættelsen, hvis man passer sit arbejde. rimelig pension. stadig tid til at lave tingene rigtigt.

Negativ kommentar

Ledelsen manglende indsigt i ansattes arbejde, og derfor indfører flere control og evualeringer. lav løn ifh. private firmaer.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er fokus på det gode arbejdsliv, super spændende opgaver qua gode offentlige investeringer i jernbanen. Der er rig mulighed for faglig udvikling, da det er en stor organisation med 2300 medarbejdere.

Negativ kommentar

Det er en politisk styret virksomhed, og det præger beslutningsprocesser, der ofte er for lange.