JORTON A/S

JORTON – Vi brænder for det gode byggeri

Vi er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med afdelinger i ni byer.

Vi løser de fleste opgaver indenfor byggeriet og er stolte af vores egenproduktion, der er med til at sikre, at vi løser vores opgaver med det gode håndværk i højsædet.

Foruden vores ekspertise indenfor nybyg og renovering, har vi en broafdeling, der har været med til at bygge og renovere en lang række broer og store komplicerede betonkonstruktioner til erhvervs- og anlægssektoren.

  • Det er et særkende for JORTON, at det er vores egne folk og vores eget materiel, du møder ude på pladserne, for vores motto er ”Fælles retning, lokal forankring”.
  • Vi råder over en stor stab af specialister, der repræsenterer en omfattende og varieret viden og erfaring, som løbende vedligeholdes og deles, når vi løser opgaver i samarbejde med lokale fagfolk.
  • Men fælles for alle vores medarbejdere, hvad end det er mureren, ingeniøren eller afdelingschefen, så brænder vi alle for det gode byggeri.

”Jeg har altid har været tilfreds med mit arbejde, og derfor er det dejligt at der er fokus på at forbedre de fysiske rammer. Da jeg startede som betoner i 80’erne var det et opslidende job, og hårdt er det da stadig, men slet ikke på samme måde.”
Poul Erik Dahl, jord- og betonarbejder, Esbjerg

Mulighed for faglig og personlig udvikling

JORTON har som målsætning at fastholde og udbygge positionen i byggebranchen, som en eftertragtet og kvalitetsbevidst samarbejdspartner gennem levering af arbejde, funderet på høj faglig kvalitet, gennemført med effektiv styring og kontrol.

Denne målsætning kræver en helt fundamental ting: Danmarks dygtigste byggefolk.

Dem har vi fået ved at skabe en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder behandles med respekt, og hvor der er rig mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt. Vores folk skal kædes ordentligt på til at løfte de mange opgaver dagligdagen byder på.

Vi er en fleksibel organisation med en flad struktur, hvor alle medarbejderes inputs tages alvorligt. Det betyder, at beslutningsvejene er korte, og at der ikke er langt fra tanke til handling. Så er du fuld af gode ideer, så er JORTON den helt rigtige arbejdsplads. Uden vores medarbejderes engagement, ideer og visioner, var vi nemlig aldrig nået dertil, hvor vi er i dag.

”Der er også en god jargon herude på pladsen, og det lader til at gennemsyre hele JORTON. Der er fokus på, at man har det godt og føler sig godt tilpas, uanset om man er praktikant, timelønnet eller funktionær.”
Anna Christiansen, entrepriseleder, Køge

Mere end 90 år i byggebranchen

JORTON blev etableret i Århus i 1932. I de første år bestod aktiviteterne af mindre jord-, kloak- og vejarbejder. Efter 2. verdenskrig fulgte større entreprisearbejder.

JORTONs vækst tog for alvor fart med det industrialiserede boligbyggeri i 1953. Vi var med, da boligforeningernes montagebyggerier indtog landet. Med de mange entrepriser, der blev udført i alle dele af kongeriget, opstod behovet for en mere lokal tilknytning til de områder, hvor arbejdet foregik. Odense-afdelingen kom til i 1976, og herefter fulgte afdelingerne i Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Aalborg. I nyere tid har vi også åbnet kontor på Sjælland, Randers og Hjørring.

Fra at være et lokalt entreprenørselskab tilbage i 1932 er JORTON i dag en landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed med opgaver inden for såvel total- som hoved- og fagentrepriser.

Selvom der er gået mere end 90 år siden JORTON blev grundlagt, er der nogle ting, som ikke har ændret sig: Vores mål er stadig at levere det bedst mulige byggeri, som vi i fællesskab kan se tilbage på med stolthed. Kvaliteten, der følger af vores måde at arbejde på, vil vi ikke give køb på. Vi har simpelthen gjort os umage i 90 år, og det vil vi fortsat gøre.

Så er der ikke andet at sige end at vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet.

LÆS MERE OM JORTON HER