Introvert Sansende Følende Opfattende

Fokus på at drage omsorg for andre mennesker

ISFP-typer er ofte stille, praktiske og følsomme personer, som tiltales af harmoni og æstetik. Deres talent ligger i at kunne kombinere, variere og improvisere. Da de som personer har et meget rigt og værdiladet indre følelsesliv, betyder det meget for dem, at de beskæftiger sig med noget, som er meningsfyldt og betydningsfuldt for dem. De har som personer ofte brug for løse strukturer, så de kan bruge deres evner til at vælge den rigtige handlemåde, som passer til den givne situation.

For en ISFP'er er det derfor vigtigt, at organisationen eller virksomheden har en løsere struktur med få regler. Samtidig er det vigtigt, at der er fokus på medarbejderudvikling, og at arbejdspladsen er æstetisk tiltalende. Ofte vil man finde ISFP'er i job, hvor de kan bruge deres evne til at variere, kombinere og improvisere i deres bestræbelser på at drage omsorg for andre. Derfor finder man dem ofte i stillinger, hvor de personligt kan gøre noget for andre mennesker, eller inden for kunsthåndværk, fx hvor de kan sidde i ensomhed og arbejde koncentreret.

Følgende kendte personer har typekoden ISFP: Steven Spielberg, Medina, Mozart

Tag persontypetesten

Hvilken type er du? Prøv vores online persontypetest og bliv klogere på dig selv. Brug indsigten i din jobsøgning, til jobsamtale eller til din næste MUS.

Tag testen

Persontypernes dimensioner

Introvert eller ekstrovert? Her har du sikkert en fornemmelse af, hvad du er. Men er du tænkende eller følende? Intuitiv eller sansende? Bliv klogere på hvad testens dimensioner dækker over her.