Tænkende (T) eller følende (F)

Din måde at træffe beslutninger - T eller F

Den tredje dimension handler om, hvordan du træffer beslutninger. Nu har du indsamlet en mængde informationer, og du skal tage en beslutning om, hvad der skal gøres. Støtter du dig fortrinsvis til din logik og objektive overvejelser, så kaldes det T (Tænkning). Hvis du lægger mere vægt på holdninger og værdier, så kaldes det F (Følen).

T - Tænkning

Når du fremlægger noget, er det ofte kort og koncist, og du vil ofte have undersøgt fordele og ulemper ved hvert alternativ. Din måde at fremlægge forslagene på er gerne intellektuelt betonet, kritisk og objektiv, og hvis du skal overbevises om, at tingene kan gøres anderledes, kræves der tilsvarende logiske og upersonlige argumenter, før du vil tage det med i dine overvejelser. Du lægger gerne ud med at forklare målet og hensigten med dine forslag, og hvis du skal engageres i andre opgaver end dem, du havde forestillet dig, skal der ofte bruges en del tid under mødet til at motivere dig. Du betragter gerne de menneskelige faktorer som noget, der først skal tages med i betragtning til sidst, når de mere faktuelle ting er besluttet.

Som tænkende har du formentlig et eller flere af følgende træk:
  • Analyserer
  • Mere objektiv
  • Lægger vægt på principper og analytisk sandhed
  • Ser på de økonomiske facts
  • Tænker længe før der træffes en beslutning, som de så fastholder

F - Følen

Når du fremlægger noget, forsøger du ofte at gøre det på en måde, så du bliver opfattet som en social og venlig person. Dine forslag vil være præget af, at du har undersøgt, hvordan dine løsningsforslag påvirker de involverede parter, og hvis du skal overbevises om andre løsninger, skal disse fremlægges på en entusiastisk måde med fokus på, hvordan de nye løsninger vil gavne parterne. Du præsenterer ofte først det, som alle kan være enige om. Hvis du skal engageres i andre opgaver end dem, du havde tænkt dig, skal disse ofte indeholde elementer, som engagerer dig personligt. Du betragter tit de logiske og objektive faktorer som noget, der først skal tages med i betragtning til sidst, når der er taget hensyn til de menneskelige faktorer.

Som følende har du formentlig et eller flere af følgende træk:
  • Sympatiserer
  • Mere subjektiv
  • Lægger vægt på menneskelige behov og værdier
  • Ser på de menneskelige relationer
  • Træffer hurtigt en beslutning, som de muligvis ændrer igen
Se alle dimensioner

Tag persontypetesten

Hvilken type er du? Prøv vores online persontypetest og bliv klogere på dig selv. Brug indsigten i din jobsøgning, til jobsamtale eller til din næste MUS.

Tag testen