Sansende (S) eller intuitiv (N)

Din måde at indsamle informationer - Perception - S eller N

Den anden dimension handler om din måde at få informationer på - perception. Søger du ofte faktuel information, altså fakta og detaljer, kaldes det S (Sensing) - fremover beskrevet med det danske ord sansning. Forsøger du derimod at kæde informationerne sammen og se mønstre og større sammenhænge, kaldes dette N (iNtuition).

S - Sansning

Når du fremlægger noget, vil du ofte starte med fakta og konkrete eksempler og fortælle, hvordan de kan bruges i praksis. Dine forslag vil blive fremlagt med mange detaljer. Idéerne vil som regel være realistiske og baseret på konkret erfaring. Dine løsningsforslag, til de problemer, der eventuelt kan være opstået, vil ofte være umiddelbart anvendelige og kan gennemføres her og nu. Du vil ofte være god til at forbedre nogle af de løsningsforslag, der fremkommer inden for de aftalte rammer. Du vil sikkert også opleve, at det ofte er dig, der er med til at sikre, at den fastsatte dagsorden bliver fulgt på møderne.

Som sansende har du formentlig et eller flere af følgende træk:
  • Fakta
  • Detaljer
  • Hvad tingene er her og nu
  • Mest praktisk
  • Fokuserer på de 5 sanser

N - Intuition

Når du fremlægger noget, vil du ofte starte med det store billede og udstikke et perspektiv først, der hurtigt kan kobles til de fremtidige muligheder og udfordringer for afdelingen eller organisationen som helhed. Du stoler ofte på din indsigt og fantasi og forsøger at skabe basis for en stimulerende drøftelse af tingene. Dine løsningsforslag til de problemer, der kan opstå, kan være kreative og usædvanlige og ikke altid umiddelbart anvendelige, da de ofte er mere fremtidsorienterede. Du vil sikkert også opleve, at det ofte er dig, der er med til at bryde dagsordenen, da du i højere grad opfatter den som et udgangspunkt for diskussion og ikke så meget som noget, der skal følges til punkt og prikke.

Som intuitiv har du formentlig et eller flere af følgende træk:
  • Muligheder
  • Det store overblik
  • Hvad det kan udvikle sig til
  • Mere abstrakt
  • Intuitiv med fokus på den 6. sans
Se alle dimensioner

Tag persontypetesten

Hvilken type er du? Prøv vores online persontypetest og bliv klogere på dig selv. Brug indsigten i din jobsøgning, til jobsamtale eller til din næste MUS.

Tag testen