Ekstrovert (E) eller introvert (I)

Din kilde til energi - E eller I

Den første dimension viser, hvorfra du henter din primære energi. Hvis du fortrinsvis henter din energi i den ydre verden, sammen med andre mennesker, ved at udføre handlinger og tale, kaldes den E (Ekstrovert). Hvis du primært lader op i selskab med dig selv, i den indre verden, ved tænkning og refleksion, kaldes den I (Introvert). For at kunne finde din type skal du derfor se på dit liv som helhed og spørge dig selv, hvad du foretrækker at gøre, når du selv kan vælge.

E - Ekstrovert

Du bliver ofte oplevet af andre personer som et meget talende menneske, der spreder energi og vækker entusiasme hos andre. Du fokuserer generelt på mennesker og ting omkring dig. Du tænker som regel ikke så længe over et spørgsmål, før du har et hurtigt svar parat. Er du til et møde, vil du ofte være at finde i livlig diskussion med en større gruppe mennesker. Får du e-mail, vil du ofte svare kort, da du foretrækker at kommunikere ansigt til ansigt med et andet menneske. Du vil ofte have behov for at snakke dig frem til en konklusion under et møde frem for at tænke over den alene, da du tænker bedst, når du taler. Du må ofte søge at dæmpe din udtryksiver, så de mere introverte i gruppen kan komme til udtryk.

Som ekstrovert har du formentlig et eller flere af følgende træk:
  • Social
  • Taler meget
  • Når de taler, er det ikke altid helt gennemtænkt
  • Taler for at tænke
  • Har ofte et meget aktivt kropssprog

I - Introvert

Du bliver ofte oplevet af andre personer som en mere stille type, der som regel retter din energi og entusiasme indad til. Dit fokus er ofte rettet indad mod idéer og tanker. Du har som regel behov for at tænke længe, før du svarer. Under møder vil du ofte sidde for dig selv eller være fordybet i en samtale med en enkelt person. Får du e-mail, vil du ofte svare længere og mere uddybende, da du foretrækker skriftlig kommunikation frem for at kommunikere ansigt til ansigt. Hvis du fremlægger noget på møder, vil det ofte være idéer, du på forhånd har brugt tid på tænke igennem. Du må derfor søge at komme hurtigere på banen, hvis ikke de ekstroverte skal sætte sig på diskussionen, og hvis du vil have dine gennemtænkte synspunkter bragt frem, inden mødet er afsluttet.

Som introvert har du formentlig et eller flere af følgende træk:
  • Privat
  • Er mere stille
  • Når de tænker, får de ikke altid udtrykt disse tanker i tale
  • Tænker før de taler
  • Har ofte et mere lukket kropssprog
Se alle dimensioner

Tag persontypetesten

Hvilken type er du? Prøv vores online persontypetest og bliv klogere på dig selv. Brug indsigten i din jobsøgning, til jobsamtale eller til din næste MUS.

Tag testen