Guide før du skriver din opsigelse

Din beslutning om at sige op fra dit job er en vigtig og potentielt udfordrende beslutning. Uanset årsagen til, at du overvejer at sige op, er det afgørende at håndtere processen korrekt og professionelt. Her guider vi dig gennem trinnene til at sige op på en måde, så du kan opretholde gode relationer og sikre en smidig overgang til dit næste job.

Jobsamtalen

Din opsigelse er et oplagt tidspunkt at skrive dit CV igennem og tilføje alle de kompetencer, du har opnået i dit job.


Opret eller opdatér dit CV straks

Sådan siger du selv op fra dit job

At sige op fra dit job er en stor beslutning, der kræver overvejelse og planlægning. Her er de trin, du bør følge for at sige op fra dit job på en hensigtsmæssig måde:


Før du træffer den endelige beslutning om at sige op, er det vigtigt at overveje dine grunde og vurdere, om det reelt er det bedste for dig. Tænk over, hvorfor du ønsker at sige op, og overvej, hvorfor en opsigelse er den bedste beslutning for din karriere og personlige udvikling.
Når du har besluttet dig for at sige op, forbereder du en skriftlig opsigelse, som du kan præsentere for din arbejdsgiver. Et opsigelsesbrev kan med fordel være kort og præcist. Det kan indeholde oplysninger om din jobtitel og datoen for din opsigelse.
Din opsigelse skal gives til din nærmeste leder, og det er godt at indkalde til et møde med din leder for at aflevere din opsigelse personligt. Det viser professionalisme, og selvom du ikke har pligt til at begrunde din opsigelse, så giver det dig mulighed for at forklare din beslutning – og for at komme ud af jobbet med den bedst mulige relation til arbejdspladsen. Vælg et passende tidspunkt og sted for mødet, og sørg for at være forberedt på eventuelle spørgsmål eller bekymringer, din arbejdsgiver kan have, fx om dine opgaver i opsigelsesperioden.
Under mødet kan du for eksempel præsentere din skriftlige opsigelse. Hvis du vælger at forklare årsagerne til din beslutning, så vær ærlig, men undgå at være negativ eller kritisk over for virksomheden eller dine kollegaer.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at din arbejdsgiver kan reagere anderledes på din opsigelse, end du forventede. Nogle arbejdsgivere kan blive overraskede eller skuffede, mens andre kan modtage din beslutning med de bedste ønsker for din fremtidige karriere. Uanset reaktionen er det ofte positivt for dig, hvis du kan bevare roen og håndtere situationen professionelt.
Opsigelsesvarslet er den periode, der går, fra du har sagt op og frem til din sidste arbejdsdag. Medmindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten, så har de fleste en måneds opsigelsesvarsel, når de selv siger op. Opsigelsesvarslet regnes fra udgangen af den måned, hvor du siger op.
Efter at have sagt op er det vigtigt at afslutte dine opgaver på en ordentlig måde. Sørg for at overholde de nødvendige frister og arbejd så effektivt som muligt for at efterlade et positivt indtryk. Hvis der er behov for det, kan du også hjælpe med at overlevere dine opgaver til en anden medarbejder og med den nødvendige oplæring for at sikre en glidende overgang.
Selvom du har besluttet at sige op, kan det være en god idé at bevare gode relationer med dine tidligere kollegaer og arbejdsgiver. Det professionelle netværk, du har opbygget, kan være værdifuldt i din fremtidige karriere. En opsigelse betyder ikke, at du skal afslutte forbindelsen med tidligere kollegaer. Hold kontakten, og vær åben for eventuelle fremtidige samarbejdsmuligheder.

Hvordan skriver man en opsigelse?

Når du skriver en opsigelse, så er der nogle ting, som altid skal med:

  • Dags dato - det viser, om opsigelsesvarslet er overholdt
  • Modtager - hvem er modtager af opsigelsen, dvs. din arbejdsgiver
  • Dit navn - hvem er du, dvs. dit navn, din jobtitel og evt. afdeling.

Det er altid en god ide at aflevere din opsigelse på enten skrift eller mail, så du er sikker på, at du kan dokumentere, du har overholdt din del af ansættelsesaftalen.

Eksempel og skabelon på et opsigelsesbrev

[Virksomhedens navn]
[Adresse]
[By, Postnummer]
[Dato]

Kære [chefs navn],
Jeg skriver for at informere dig om, at jeg har besluttet at opsige min stilling som [din stilling] hos [virksomhedens navn].

Jeg vil gerne sige tak for de muligheder, jeg har fået her, og jeg ønsker alle i [virksomhedens navn] alt det bedste.

Med venlig hilsen,
[Underskrift]
[Navn]

Når du selv siger op fra dit job


For at sikre klarhed og dokumentation anbefales det altid at aflevere opsigelsen skriftligt, enten i form af et opsigelsesbrev eller en e-mail.
En skriftlig opsigelse bør være kort og præcis. Start med at nævne din jobtitel og datoen for din opsigelse. Giv eventuelt en kort begrundelse for din beslutning, og afslut brevet med en høflig tak for din tid i virksomheden. Afslut med din underskrift.
Det anbefales at have et møde med din arbejdsgiver for at aflevere din opsigelse personligt. Dette viser professionalisme og giver dig mulighed for at afklare eventuelle spørgsmål. Det er også en mulighed for at sikre en god afslutning og dermed bevare den bedst mulige relation.
Hvis din arbejdsgiver reagerer negativt, er det vigtigt at bevare roen og håndtere situationen professionelt. Lyt til deres bekymringer, og undgå at blive defensiv eller konfronterende. Accepter, at arbejdsgiveren kan reagere på uventet at skulle finde en hurtig erstatning for dig – mere end egentlig at være negativt stemt over for dig som person.
Opsigelsesperioden kan variere afhængigt af din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Læs din ansættelseskontrakt, eller tal med din arbejdsgiver eller A-kasse for at afklare længden på din opsigelsesperiode. Normalt er en måned et almindeligt tidsrum, men vær opmærksom på, præcis hvad der gælder i din situation.
Det er din leders ansvar at prioritere dine opgaver, så du kan arbejde på en effektiv måde. Spørg eventuelt din leder om, hvilke opgaver du skal afslutte først og giv gerne besked om eventuelle projekter, du ikke når at færdiggøre. Du kan også overveje at tilbyde at hjælpe med at overlevere dine opgaver til en anden medarbejder.
Det kan være værdifuldt for dig at bevare gode relationer efter opsigelsen. Dit professionelle netværk kan måske bruges ved fremtidige jobmuligheder og som referencer. Fortsæt med at være høflig og respektfuld over for dine tidligere kollegaer, og hold kontakten med dem, hvis det virker naturligt.

Et sidste ord før du tager beslutningen om at sige dit job op

At sige op fra dit job er en betydningsfuld beslutning, der kræver planlægning og overvejelse. Ved at håndtere processen professionelt gør du det bedst mulige indtryk og bevarer gode relationer i resten af din karriere. Husk at være ærlig, høflig og respektfuld under hele processen.