Du er tryg med Jobindex

Med os er du sikker på, at data er i sikre hænder. Hos Jobindex gør vi meget ud af at passe på persondata, og du kan være sikker på, at data er tryg hos os.

Vi passer på al data

Når vi får data fra kunder og brugere, har vi et ansvar for at passe på det. Det er et ansvar, vi altid har taget seriøst – data er en del af vores DNA. Vi behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Her på siden kan du se, hvordan dine data er sikret hos os, og hvad vi gør for datasikkerheden. Du kan også se de mest gængse spørgsmål og svar på, hvad det betyder for din virksomhed.

Nej, der kræves ikke en databehandleraftale. Når du bruger vores produkter, er både du/din virksomhed og Jobindex selvstændige dataansvarlige. Det oplyser vi i vores handelsbetingelser.
Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som kopieres/downloades fra CV-databasen. Det betyder, at du skal oplyse kandidaten om, at du nu opbevarer deres personoplysninger. Samtidig skal du sikre, at du har en lovlig grund til at indsamle oplysningerne, et såkaldt “lovligt grundlag”, og om du fx skal have kandidatens samtykke. Læs evt. mere i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.
Du må gerne modtage e-mails fra kandidater. Gemmer du kandidatens e-mail, skal du sikre, du har lovligt grundlag, og om du fx skal have samtykke. Vær også opmærksom på kravene om formåls- og opbevaringsbegrænsning. Personoplysninger skal indsamles til et sagligt formål, og det må ikke være fordi, det senere kan være nyttigt at have oplysningerne. Samtidig skal du sikre, at oplysningerne slettes eller gøres anonyme, når det ikke længere er nødvendigt at have dem. Læs eventuelt mere i Datatilsynets generelle informationspjece.
Adgang til Jobindex' CV-database forudsætter, at du accepterer vores vilkår, og dermed forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge oplysningerne på en måde, som kan være til skade for kandidaten. Du/din virksomhed skal som selvstændigt dataansvarlige sikre, at I overholder de juridiske krav, der gælder for behandling af personoplysninger.
Jobindex har iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysningers fortrolighed, tilgængelighed og integritet. Du kan læse mere i vores informationssikkerhedspolitik her.
Jobindex arbejder målrettet på to planer. Over for de registrerede skaber vi åbenhed og informerer om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. Vi forsøger også at gøre informationen så lettilgængelig og letforståelig for den registrerede som muligt. Desuden opdaterer vi løbende vores betingelser og privatlivspolitik, så begge dele lever op til lovkrav og retningslinjer. Internt har Jobindex klare procedurer for, hvordan vi håndterer de registreredes rettigheder, efterkommer de lovmæssige krav samt opdaterer vores systemer, så vi hurtigt fx kan give indsigt eller slette personoplysninger. Naturligvis sikrer vi også, at alle frister - fx at slette personoplysninger - er i overensstemmelse med gældende lovkrav. Endelig har vi passende sikkerhedstiltag for at beskytte personoplysningers fortrolighed, tilgængelighed og integritet. Du kan læse mere i vores informationssikkerhedspolitik her.

Husk, Jobindex er ikke eksperter, så vores svar er baseret på vores indsigt og tolkning. Har du brug for specifikke eller bindende svar, anbefaler vi, at du kontakter en juridisk rådgiver.

Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiver Mette Egeberg på dpo@jobindex.dk eller tlf. 72 45 90 56.