Teamdynamikkens fem principper


Af vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad

Et stærkt team skaber imponerende resultater, som et enkeltindivid aldrig ville kunne opnå. Jo stærkere et team er, jo højere er fortjenesten for den enkelte, gruppen og virksomheden. Både små og store virksomheder fokuserer derfor allerede på teamdynamik. Men hvad er det egentligt, der gør et team til et team? I denne artikel belyser Randstad emnet fra nogle forskellige vinkler.

Som det første er du nødt til at acceptere, at alle parter i et team er forskellige individer. De bidrager hver især med deres talenter, perspektiver, værdier og erfaringer til holdet. Jo mere selvstændige de enkelte medarbejdere er, jo mere aktivt kan han eller hun bidrage. Det er derfor vigtigt, at alle i teamet kender til hinandens styrker og svagheder, da det gør det nemmere at bygge videre på hinandens tanker, idéer og erfaringer. Det er i sidste ende hvad der skal til for at kunne yde det optimale og ikke mindst skabe følelsen af god team-spirit.

Derfor handler effektivt teamwork i høj grad om vores egen selvforståelse, og de måder, hvorved vi adskiller os fra andre. Først når vi kender vores egen værdi for teamet, vil vi være i stand til at værdsætte og udnytte de bidrag, der kommer fra dem, vi oplever som anderledes.

Det andet princip er at forstå, at et team består af enkeltpersoner. Alle har forskellige personligheder og er unikke i den måde, de bygger relationer og håndterer konflikter på. Når vi forsøger at skabe bedre relationer, kan vi sagtens ubevidst komme til at gøre noget, der underminerer forholdet i stedet for at forbedre det. Især hvis vi ikke tager disse forskelle i betragtning.

Forskellige personligheder – forskellige metoder
Det tredje princip går på, at effektivitet i en gruppe kræver gensidig forståelse af den aktuelle opgave. Et team begynder ofte med at kaste sig over opgaven i stedet for først at klarlægge, hvad arbejdet eller problemstillingen i realiteten handler om. De tager for givet at andre ser opgaven på samme måde, som dem selv. Mange konflikter og spild af tid og ressourcer kan undgås, hvis man først sikrer sig, at alle spiller på den samme banehalvdel. At alle har den samme opfattelse af opgavens form og indhold samt hvilke resultater der forventes eller ønskes.

Det fjerde princip drejer sig om HVORDAN. Hvordan skal arbejdet udføres, når det kommer til processer og produktion? Mennesker med forskellige personligheder vil foretrække forskellige metoder til at udføre arbejdet, selvom vi ofte er tilbøjelige til at forvente af andre, at de gør arbejdet på samme måde som os selv.

Det femte princip fortæller os, hvor godt vi har udført vores arbejde. Forskellige mennesker vil altid have forskellige metoder til, hvordan man måler gode og reelle resultater. Her er det afgørende ikke at sidde fast i egne præferencer.