Jobglæde

Sladder er godt for ar­bejds­plad­sen

Selv om det lyder negativt med sladder på kontorgangene, er den faktisk særdeles positiv for arbejdsmiljøet. Et nyt forskningsprojekt viser, at sladderen skaber relationer, adfærdsregulerer og giver ledere særdeles gode pejlemærker om, hvad der foregår i virksomheden.

Alle ved, at der siver små historier rundt fra kontorbord til kontorbord – eller fra arbejdsbord til arbejdsbord på landets virksomheder. Ofte bliver der set med negative øjne på den sladder, der florerer, men det er der absolut ikke grund til, ifølge en forsker, der som led i et forskningsprojekt kunne konkludere, at sladderen er vigtig for et godt arbejdsmiljø.

”Ofte ser virksomheder på sladder som noget negativt, men gennem mit forskningsprojekt fik jeg lov til at sidde som en flue på væggen i mange virksomheder, og der kunne jeg se, hvor vigtig sladderen var. Den bringer noget positivt med sig, fordi vi bruger den til at skabe menneskelige relationer – lige som den gør uden for arbejdspladsen,” siger Jeanette Lemmergaard, der er lektor på Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet.

Snakken indbyrdes med kollegaerne giver ifølge Jeanette Lemmergaard en ro og en tryghed, og får folk til at føle, at de er fælles om noget – og at de er med i en inderkreds.

”Desuden har sladderen en adfærdsregulerende effekt, fordi man selv får afprøvet, hvad der er i orden, når man sladrer om en kollega. Så bliver rammerne sat for, hvad der er i orden.”

Jeanette Lemmergaard ved udmærket, at de fleste ledere har fået ørerne tudet fulde med, at sladder er noget negativt, og det har fået mange ledere til helt at lukke for sladder i virksomhederne.

Uacceptabelt med sladder
”Nogle virksomheder har en drejebog, hvor der står, at man ikke accepterer sladder, men de går glip af noget. For hvis man nu begyndte at lytte til det her, og for eksempel tager fat i Knud, der måske bliver sladret om, fordi han altid kommer for sent. Så finder lederen måske ud af, at Knud har problemer med at aflevere ungerne om morgenen. Man når at reagere, inden fjeren er blevet til fem høns,” siger Jeanette Lemmergaard, der dog mener, at man skal være opmærksom på, at sladderhistorier godt kan have fået et ekstra twist, når man hører dem.

Jeanette Lemmergaard mener desuden, at sladderen bringer meget viden rundt i virksomheden, og at den på den måde også er uundværlig.

Hun har læst meget ledelseslitteratur, og hun kan ud fra den også godt sætte sig ind i, hvorfor mange virksomhedsledere ikke er glade for sladderen.

”I den meste ledelseslitteratur eksisterer der en rationel forståelse af medarbejderne, og den bunder ikke i, at de har nogen menneskelige egenskaber. Det betyder samtidig, at der ikke er plads til for eksempel frustrationer, og sådan fungerer det ikke i virkeligheden.”

Vigtigt som ny medarbejder
Som ny medarbejder et sted mener Jeanette Lemmergaard, at man også gør klogt i at følge med i sladderen.

”Man skal lytte til, hvad der bliver snakket om, fordi det er den bedste måde at lære kodekset på i den virksomhed, man er startet i. Hvis man sætter sig uden for det, så får man ikke den vigtige information. Jeg mener faktisk også, at man som almindelig medarbejder skal huske at sladre – ellers risikerer man at blive nærmest usynlig, hvilket ikke er en fordel, hvis man ønsker at gøre karriere.”

Hvor meget tid skal en leder bruge på sladder?
”Det er svært at sige, men man kan spørge sig selv om, hvad lederens job er? Det er jo at lytte og samle informationer og sørge for, at meget af den information kommer ud til de rigtige mennesker. Det kan den i høj grad komme gennem sladder.”