Redskaber mod vold og trusler i psykiatrien


Redskaber mod vold og trusler i psykiatrien

Omkring halvdelen af personalet i behandlingspsykiatrien har været udsat for vold og trusler i løbet af det seneste år. En konference har for nyligt sat fokus på problemet – og nu er Videnscenter for Psykotraumatologi gået i gang med en omfattende undersøgelse, der skal udmønte i opfølgning og konkrete redskaber til arbejdspladserne.

Af Ida Marie Søeborg, Blankholm Kommunikation

”Det må aldrig blive en kalkuleret risiko, at man skal udsættes for vold, når man går på arbejde. Forebyggelse er helt afgørende. Men det handler også om at sikre de nødvendige ressourcer og rammer for, at alle, der hver dag går på arbejde for at sikre velfærden for os andre, kan udføre deres arbejde sikkert.”

Sådan siger Karen Stæhr, formand for FOA’s social- og sundhedssektor, i en pressemeddelelse fra FOA den 29. maj 2012, efter at nye tal fra Dansk Sygeplejeråd viser, at omkring halvdelen af social- og sundhedspersonalet og sygeplejerskerne er udsat for vold, når de udfører deres arbejde i behandlingspsykiatrien.

FOA og Dansk Sygeplejeråd holdt den 29. maj en psykiatrikonference for at sætte fokus på problemet og diskutere, hvordan man kan forebygge vold i psykiatrien. Ved konferencen sagde næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg:

”Antallet af voldstilfælde skal ned, og vi skal blive langt bedre til at forebygge og håndtere vold og trusler.”

Psykiske konsekvenser for de ansatte

Udover konferencen, der havde til formål at give deltagerne mere viden om og konkrete ideer til, hvordan vold kan forebygges på arbejdspladserne, er Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet gået i gang med at undersøge, hvordan vold påvirker de ansatte.

Initiativet, der er støttet af Psykiatrisk Forskningsfond, går ud på, at man følger alle ansatte på de psykiatriske arbejdspladser i Region Syd i et år for at se, hvor mange af de, der er udsat for vold, der udvikler posttraumatisk stresssyndrom og andre følgevirkninger.

Professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Ask Elklit, fortæller til P4 den 30. maj 2012, at baggrunden for undersøgelsen – udover den sidste tids tragiske voldsepisoder i psykiatrien – er en formodning om, at det kan have massive psykiske konsekvenser for de ansatte, der er udsat for vold:

”Vi har en kraftig formodning om, at der er ret mange, som udvikler posttraumatiske forstyrrelser og også har en række andre følgevirkninger i form af angst, depression og måske misbrug,” siger Ask Elklit og uddyber:

”Baggrunden for den formodning er, at vi har lavet en undersøgelse af bankansatte, der har været udsat for røveri, og har fulgt dem gennem et år. Vi har fundet ud af, at en ganske pæn del af dem, der er udsat for røveri, udvikler den slags psykiske lidelser.”

Sikkerhedskultur kan spille ind

Det er Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, der har opfordret Ask Elklit og hans kolleger til at lave undersøgelsen. Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har nemlig fundet ud af, at der er stor forskel på, hvor sikkerhedsbevidst hver enkelt arbejdsplads er – og det kan have indflydelse på, hvordan de ansatte reagerer efter at have været udsat for vold.

Resultaterne fra den nye undersøgelse skal sammenholdes med sikkerhedskulturen på arbejdspladsen for at finde ud af, om sikkerhedskultur har betydning for, om en ansat, der er blevet udsat for vold, efterfølgende udvikler posttraumatisk stresssyndrom.

Undersøgelsen gik i gang den 1. maj, og Ask Elklit fortæller til P4, at arbejdet kommer til at strække sig over de næste to år. Han regner med, at der løbende vil blive lavet analyser og udviklet forebyggende redskaber – og alle medvirkende arbejdspladser skal have glæde af resultaterne, når forskergruppen har lagt sidste hånd på undersøgelsen:

”Vores idé er, at arbejdspladserne skal kunne bruge resultaterne. Vi vil rigtigt gerne skræddersy opfølgning til arbejdspladserne ud fra sikkerhedsprofilen på hver enkelt arbejdsplads.”