Jobsøgning

Mangel på ar­bejds­kraft er den største ud­for­dring

Hver anden virksomhed inden for hotel- og restaurationsbranchen ser manglen på arbejdskraft som den største udfordring, de står overfor.

Der er formentlig masser, der kan give direktører inden for hotel- og restaurationsbranchen søvnløse nætter. Men særligt én udfordring overskygger dem alle for cirka halvdelen af de adspurgte i en undersøgelse fra Horesta: 54 procent af virksomhederne i branchen peger på, at problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er deres største udfordring.

”Vi er et personaletungt erhverv, og derfor betyder det meget, når virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft, de skal bruge. 10 procent takker nej til ordrer og bestillinger, fordi de ikke har bemanding nok,” siger Jonas Kjær, der er cheføkonom i Horesta.

Tidligere på året undersøgte Horesta, hvilke konsekvenser det ellers har med den manglende bemanding, og her peger direktørerne på, at de selv må tage et større slæb for at udfylde hullerne.

”Det betyder, at der går nogle mennesker rundt med masser af gode idéer – som de har vanskeligt ved at udføre, fordi de er nødt til at gøre andre ting. Derudover bliver direktørerne nødt til at kigge ekstra nøje på arbejdsgangene og eksempelvis deres åbningstider for at få det hele til at hænge sammen,” lyder det fra Jonas Kjær.

Skaber åbning for ledige inden for andre fag

Udfordringen lige nu ligger i slipstrømmen på en særdeles positiv udvikling inden for branchen siden finanskrisen: Hotel- og restaurationsbranchen er den branche, der har skabt allerflest arbejdspladser i Danmark fra 2009 og frem. Men mængden af arbejdskraft er ikke på samme måde fulgt med, og ifølge Jonas Kjær vil den tendens fortsætte, hvis ikke der sker ændringer:

”Det vil faktisk kun blive værre, hvis branchen fortsætter med at vokse, og der ikke kommer den søgning til faget, der er behov for. Vi ser gerne, at der kommer en større søgning til erhvervsuddannelserne, men det er jo en generel udfordring, som vi står overfor i Danmark,” siger Jonas Kjær.

Det store behov for arbejdskraft skaber samtidig en åbning for folk, som har svært ved at få arbejde inden for andre brancher.

”Det gør det helt sikkert. Vi har 24.000 flere beskæftigede inden for branchen end i 2008 – det er en vækst på 26 procent – og selv om det primært er faglærte kokke og tjenere, der er efterspørgsel på, så er der også mange andre grupper beskæftigede. Vi efterspørger alle profiler,” siger Jonas Kjær og tilføjer, at der er en høj andel af beskæftigede med anden etnisk baggrund end dansk i branchen – omkring 25-30 procent.

I forhold til uddannelsesniveau får branchen flere og flere ind med længerevarende uddannelser, men flertallet har taget grundskolen eller en gymnasial uddannelse som højeste gennemførte uddannelsesniveau.

Jonas Kjær mener, at væksten inden for branchen vil vokse de kommende år.

”Der er ikke noget umiddelbart tegn på opbremsning. Branchen er vokset mere end den generelle økonomi, men det er klart, at den hænger sammen med den generelle økonomi. Sker der en generel afmatning, så vil det selvfølgelig også påvirke vores vækst, men der er ikke noget, der tyder på det lige nu,” siger han.