Bundlinjen uafhængig af valg af økonomisystem


Solutions

Af Ulla Oppermann Blankholm

Softwarekoncernen SAP profilerer sig på, at valget af økonomisystem har indflydelse på bundlinjen. En ny rapport viser dog, at bundlinjen er stort set uberørt af, om virksomhederne bruger SAP’s system eller et helt andet.

”I det aktuelle udfordrende erhvervsklima har optimalt drevne virksomheder et klart overblik over alt, hvad der foregår i virksomheden, så de hurtigt kan reagere med større indblik, effektivitet og fleksibilitet. Ved at anvende SAP-løsninger kan virksomheder i alle størrelser – herunder små og mellemstore virksomheder – reducere omkostninger, optimere deres performance og få den viden og smidighed, der kræves for at føre deres strategi ud i livet.”

Sådan lyder det på softwarekoncernen SAP’s hjemmeside, og virksomhedens slogan er da også ”Todays Best-Run Businesses run SAP.” En ny rapport viser dog, at det er en sandhed med modifikationer. I rapporten, der hedder ”SAP i Danmark”, fremgår det, at når man måler virksomhedernes evne til at skabe overskud, så har det ikke den store betydning, om Danmarks største virksomheder bruger den tyske software eller ej.

Det er det uafhængige konsulenthus HerbertNathan & Co, der har udarbejdet rapporten, som tager udgangspunkt i de 1.000 største virksomheder i Danmark.

De virksomheder, der benytter SAP, har en gennemsnitlig overskudsgrad på 3,8 procent, mens det tilsvarende tal for de virksomheder, der ikke benytter sig af SAP, er 3,0 procent. Billedet er lige omvendt, når det kommer til overskudsgraden efter skat. Der ligger gennemsnitsprocenten på 2,0 blandt SAP’s kunder – og på 2,2 blandt de virksomheder, der ikke benytter sig af SAP.

Torben Iversen er partner i HerbertNathan & Co, og han mener, at de store virksomheder vælger SAP, fordi det passer bedst til dem.

”Vi går ikke ind og siger, om man skal være for eller imod SAP. For nogle store virksomheder er det SAP, der passer bedst, fordi det har så meget funktionalitet og dækker bredt inden for mange områder som for eksempel økonomi, personale, salg, logistik og produktion. Det ville dybest set være mere overraskende, hvis man kunne påvise en sammenhæng mellem det at køre SAP og bedre indtjening generelt,” siger han og tilføjer: ”Det er jo heller ikke bilproducenten, der vinder Le Mans, men racerkøreren. I øvrigt er det vores erfaring på tværs af ERP-systemer, at den måde systemet implementeres på, er lige så vigtig som valget af systemet i forhold til at høste forretningsgevinster.”

Individuelt valg
SAP leverer også løsninger til små- og mellemstore virksomheder, og Torben Iversen mener ikke, at man kan tale om, at virksomheder i den størrelse lige så godt kunne vælge et andet økonomisystem.

”Det kommer helt an på, hvor kompleks virksomheden er – i den forbindelse kommer det ikke an på, hvor stor virksomheden er.”

Han understreger, at rapporten ikke er ment som en kritik af SAP – men at den skal rådgive de potentielle SAP-kunder, inden de køber økonomisystemet. Torben Iversen vil samtidig heller ikke rådgive generelt om, hvilket økonomisystem man som virksomhed skal vælge.

”Det kræver en vurdering af virksomhedens krav for, at man kan sige, hvilket system der passer bedst. Det kan for eksempel være, at virksomheden opererer i mange lande, eller at der er meget produktion, og det kan være afgørende for valget. Generelt kan man derfor ikke sige, om det ene ERP-system er bedre end det andet.”

I Børsen kunne man den 22. juni læse, at SAP Danmark er tilbageholdende med at kommentere på rapporten, fordi man ikke har haft mulighed for at se den endnu. Jens Bager, der er country manager i SAP Danmark mener dog, at det er mærkeligt, at SAP-kunder gennemgående skulle have en lavere overskudsgrad beregnet efter skat end ikke SAP-kunder, når situationen er den omvendte, og altså bedre for SAP’s kunder, når beregningerne sker før skat.

Men overskudsgraden er kun ét af mange målepunkter, når man skal vurdere en virksomheds fordele ved at benytte vores system,” siger Jens Bager i artiklen i Børsen.

I Danmark benytter KMD, Novo Nordisk og Seelen blandt andet SAP’s systemer, og går man til vores nabolande, er det virksomheder som Ericsson, Mölnlycke Health Care i Sverige - og Statoil og Komplett i Norge. SAP blev grundlagt i 1972 og har salgs- og udviklingsafdelinger i mere end 50 lande.