JobglædeOpsigelse

Job­sø­gen­de og stresset

Danske undersøgelser har vist, at 20-30 % af Danmarks befolkning er berørt af stress i dagligdagen, og at hver 3. dansker på et tidspunkt mærker stress-symptomer. Når der tales om stress, tænker vi oftest på personer, der er aktive på arbejdsmarkedet. Men også jobsøgende kan opleve stress. Uanset alder og uddannelsesbaggrund kan det være en stor personlig udfordring, at være uden arbejde, og det vil kræve ressourcer af den enkelte at håndtere situationen. Denne artikel berører stress i forbindelse med arbejdsløshed og måder, at håndtere stress på.

Af Jette Rubusch

Som psykolog certificeret coach og stresscoach ønsker jeg med denne artikel, at sætte fokus på den situation de jobsøgende befinder sig i, mange oplever det som en svær tid. Jeg tror på, at større viden om den jobsøgenens hverdag, vil gavne den jobsøgende og jeg ønsker med artiklen at hjælpe den jobsøgende til trivsel i hverdagen. Personligt er jeg aktuelt jobsøgende, hvilket ud over min faglighed også understøtter artiklen.

Stress og stressorer
Stress kan defineres som ubalance mellem krav og ressourcer, og enhver begivenhed i livet, som vi finder truende, svær at håndtere eller som belaster os, kan være en mulig årsag til stress.

Eksempler på stressorer:

 • at miste sit job
 • opleve afvisning
 • bekymringer
 • skyld
 • ændring i økonomi
 • vrede
 • mangel på henholdsvis indflydelse, mening, belønning og forudsigelighed

Det er meget forskelligt fra person til person, hvad der opleves som en stressfaktor, nogle føler sig ensomme, fravalgte, magtesløse og værdiløse. Andre oplever ændring af levevaner, manglende kontrol, skuffelse, manglende anerkendelse og måske endda mangel på mening med livet.

Uanset hvordan du oplever det at være blevet afskediget, så findes der en vej frem. Det er vigtigt at fokusere på at opnå trivsel i hverdagen og det er mindst lige så vigtigt at anerkende de oplevelser du har. Derfor vil jeg komme med nogle eksempler på oplevelser.

Afskediget
At blive afskediget pludseligt kan være som at træde ind i en tunnel, der bliver mørkt omkring en og man må famle lidt rundt i blinde, indtil man får øje på lyset for enden af tunnelen og kan gå direkte efter det. Der kan desuden være en del sten på vejen og det kan give en usikker gang gennem tunnelen. Vigtigt er det at huske, at der er lys for enden af tunnelen og at det blot er et spørgsmål om, at finde vejen igennem.

Afskedigelse kan medføre mange tanker og følelser, det kan føre til en livskrise, der igen må anses for at være en potentiel stressfremkaldende faktor. At kunne bestemme over sit liv og udnytte sine ressourcer optimalt giver en oplevelse af kontrol over tilværelsen, mens det er frustrerende ikke at kunne bruge sine kompetencer på arbejdsmarkedet. Hvis du samtidig som person har en stor del af din identitet i dit arbejdsliv, kan det også påvirke situationen.

For nogle personer virker det meget stressende, at tingene er ude af egen kontrol, din reaktion på afskedigelsen kan afhænge af, om du var forberedt på afskedigelsen, eller om den kom helt uventet. Ligeledes kan virksomhedens måde at afslutte samarbejdet på have indflydelse på, hvordan du kommer videre. Hjælper din arbejdsgiver dig på vej eller står du alene tilbage og måske med følelsen af, at være kasseret? Din oplevelse af afskedigelsen er central for, hvordan du kommer videre.

Som menneske har vi behov for forudsigelighed og tryghed. Det er vigtigt at hverdagen giver mening. Følelsen af at gøre en forskel opleves måske ikke, som tidligere, af den jobsøgende. Egne forventninger, tanker og ambitioner til en selv spiller ind i hverdagen som jobsøgende, måske oplever man uoverensstemmelse mellem ambitioner og faktiske muligheder?

Personlighed
Vores personlighed er afgørende for, hvordan vi tackler situationen som jobsøgende, man vil måske opleve, at du har svært ved at koble fra de bekymringer, man har. Afslag på jobansøgninger og samtaler kan påvirke selvtillid og selvværd og kan skabe ubalance hos den enkelte person, hold derfor godt fast i egne ressourcer og kompetencer og prøv at undgå at tage det personligt. Man har brug for at være i balance, når man går til jobsamtaler. Hvordan man reagerer, handler i høj grad om, hvordan man tænker og føler om situationen, så det er vigtigt at man giver sig selv tid og ro til at reflektere over situationen, for det vil hjælpe til at mestre situationen. Personlig indsigt skaber udvikling.

Spørg f. eks dig selv:

 • Hvad er det vanskeligste i din situation?
 • Hvordan kan du klare nuværende situation bedst muligt?
 • Hvilken strategi vil du anvende for at komme i job?
 • Hvad kan du få ud af nuværende situation?
 • Hvad tager du med af læring fra denne periode i dit liv?

Den nye hverdag
Nogle oplever, at familie og venner ikke forstår situationen og viser forståelse for den, udenforstående tænker måske, at det må være dejligt med et frirum fra en travl arbejdsdag og glemmer, at det at være jobsøgende faktisk er et fuldtidsjob. Der stilles krav fra jobcenter og fagforening og der er love og regler, der skal følges. Der forventes aktivitet og initiativ fra den jobsøgendes side. Mange føler, at de ikke har mulighed for at holde helt fri, hvilket kan være belastende for den enkelte. Det kræver overskud hele tiden at tænke på at dyrke netværk, brande sig selv og opsøge nye muligheder. Husk at holde fri og leve livet, anerkend og beløn dig selv for arbejdet med jobsøgning, måske vil du opdage ukendte sider af dig selv?

Videre i livet
Se fremad og find:

 • Klare mål
 • Dine værdier
 • Motivation
 • Tiltro
 • Tålmodighed

Arbejd for at holde humøret oppe, enhver udfordring, der klares giver viden, som vil kunne bruges videre i livet.

Nedenstående råd er et værktøj til inspiration og hjælp til dig som jobsøgende således, at du kan komme bedst muligt igennem den periode i dit liv.

Gode råd:

 • Giv dig selv oplevelsen af at være værdsat
 • Skil ”arbejde med jobsøgning” og fritid - sørg for at holde fri
 • Forkæl dig selv og andre
 • Lev i nuet
 • Dyrk dit netværk
 • Dyrk motion
 • Arbejd med egen balance og indre værdier
 • Tag ikke sorger på forskud
 • Accepter det, du ikke kan ændre
 • Tag imod omsorg
 • Vær realistisk, når du sætter dig mål
 • Tænk positivt og vær positiv
 • Hav mod til at ændre det, du kan - sats
 • Tag de emner op, der fylder hos dig og tal om dem