Jobannonce

Miljø- og FødevareministerietAC-medarbejder til naturområdet

Miljø- og Fødevareministeriet, Faaborg

Trives du med kombinationen af feltarbejde og arbejdet bag PC’en? Og har du lyst til at arbejde med naturplanlægning? Så er dette måske jobbet for dig!

Hos Miljøstyrelsen Fyn løser vi på naturområdet primært opgaver i relation til Habitatdirektivet. Vi overvåger naturens tilstand, hvor registreringer af naturtyper og arter bidrager til forvaltningsindsatser i Natura 2000-områderne. Opgaverne løses i tæt samspil med Miljøstyrelsens øvrige enheder og i dialog med forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og andre myndigheder.

På enheden i Sollerup arbejder vi også med en række overvågnings-og planlægningsopgaver i relation til implementeringen af Havstrategidirektivet og Vandrammedirektivet. Vi søger en kollega med brede naturvidenskabelige kompetencer inden for naturområdet.

Lignende jobannoncer

Find andre interessante job på Jobindex: