Jobannonce: Alsidig receptionist

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed

Alsidig receptionist

København

Voldgiftsnævnets sekretariat søger en alsidig, positiv og imødekommende receptionist til at varetage en række vigtige funktioner i nævnets reception. Receptionistens opgaver er bredt favnende og består bl.a. i mødeopdækning, telefonomstilling, journalisering, kopiering og lettere sagsbehandling.

Voldgiftsnævnet har til opgave at bistå bygge- og anlægsbranchen med tvistehåndtering og varetager den løbende sagshåndtering i bl.a. voldgiftssager, mediation, hurtige afgørelser og syn og skøn. Nævnet har kontor og mødelokaler på Vesterbrogade i København, hvor sagerne kan behandles.

Vi forventer, at du er udadvendt og har et helt særligt servicegen både i forhold til de eksterne brugere, dvs. branchens parter, advokater, dommere, skønsmænd og mediatorer mv., og i forhold til de omkring 25 gode kolleger i sekretariatet.

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed