Jobannonce: Kontorchef til Arter og Naturbeskyttelse

Miljøstyrelsen

Kontorchef til Arter og Naturbeskyttelse

Odense C

Vil du være med til at løse biodiversitetskrisen? Har du mod på spændende ledelsesmæssige udfordringer?

De konkrete faglige områder, du vil skulle have ansvaret for, er opgaver i forbindelse med biodiversitet og natur, særligt EU-naturbeskyttede Natura 2000-områder i Danmark både til land og på havet, spørgsmål relateret til forslag om en EU-naturgenopretningsforordning, internationale havmiljøopgaver og marin naturgenopretning, herunder etableringen af stenrev og arbejdet med at udpege naturbeskyttede områder til havs.

Miljøstyrelsen