Jobannonce: Pædagog søges til Center for botilbud og beskæftigelse (CFBB) afd. Midgården

Halsnæs Kommune

Pædagog søges til Center for botilbud og beskæftigelse (CFBB) afd. Midgården

Frederiksværk

Er du uddannet pædagog? Kan du beskrive, tilrettelægge og arbejde i et strukturpædagogisk 1:1 indsats?

Midgården i sin helhed er et botilbud til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Vi rummer også en mindre andel af højt specialiserede 1:1 indsatser, for borgere med omfattende behov for skærmning, som følge af f.eks. eksekutive, autismerelaterede og/eller sanseintegrative udfordringer.

Du kan glæde dig til et fællesskab, hvor vi sørger for at klæde hinanden på, bl.a. gennem introduktionsprogrammer og kontinuerlig supervision.