34 job matcher din søgning 34 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Halsnæs KommuneBotilbuddene Halsnæs Kommune afdeling Liselejevej søger pædagoger. Ansættelsesgrad kan forhandles mellem 32-37 timer.

Halsnæs Kommune

Enkeltmandsprojektet på Liselejevej er et helheds bo- og aktivitetstilbud for to borgere, der i nogen grad har behov for skærmning fra sociale kontekster. Begge har varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Arbejdet består i pædagogisk guidning, herunder at hjælpe borgerne med at fastholde nødvendig struktur uden at blive dirigerende. Derudover støtte til borgernes almindelige daglige livsførelse, hvilket også indebærer enkelte plejeopgaver i løbet af dagen.

Vi har brug for dig, som formår at tilpasse din tilgang mentalt såvel som fysisk til borgernes aktuelle behov. Det kan du, fordi du har faglig viden om de særlige forudsætninger, borgerne har, og fordi du har menneskelige kompetencer til at afstemme dit møde efter dette.

Halsnæs KommunePædagoger til Midgården

Halsnæs Kommune

Leder du efter et arbejde, hvor der både er plads til fag og menneske? På Midgården er vi ambitiøse med vores pædagogiske arbejde. Derfor prioriterer vi et fællesskab, som vi alle har lyst til at være en del af og bidrage til.

Midgården er et botilbud efter SEL § 108 for borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Vi søger nu 2 kollegaer til vores specialiserede teams med integreret 1:1 støtte.

Vi har brug for dig, som formår at tilpasse din tilgang mentalt såvel som fysisk til borgernes aktuelle behov. Det kan du, fordi du har faglig viden om de særlige forudsætninger borgerne har, og fordi du har menneskelige kompetencer til at afstemme dit møde efter dette.

Personligt har du ro og styrke til at fastholde indsatsen, også når det er svært for borgeren, men samtidig erfaring til at tage selvstændige beslutninger om at skifte tempo eller metode, så snart du fornemmer, at det er nødvendigt.

Halsnæs KommuneSygeplejerske til Halsnæs Hjemmepleje

Halsnæs Kommune

Halsnæs hjemmepleje består af 4 grupper: sygeplejen, samt 3 plejegrupper – Hundested, Melby og Frederiksværk, der består af ca. 45 medarbejdere, der alle er uddannet SSH elle SSA. Sygeplejen har døgnbemanding, hvor de 3 plejegrupper kun kører dag- og aftenvagter.

Halsnæs hjemmepleje er en organisation, der arbejder på at skabe trivsel og arbejdsglæde i hverdagen, hvilket er en af årsagerne til, at vi lige er påbegyndt et 3½ år forløb – Vækstkultur – et forløb med forskelligt fokus på at hjælpe hinanden til at til at få en kultur, som vi kan være stolte af og trives i både i det enkelte område, men også på tværs af områderne.

Stillingen er nyoprettet – du skal i samarbejde med gruppen være med til at løfte fagligheden.

Halsnæs KommuneBrolægger/grå anlægsgartner søges til Natur og Vej

Halsnæs Kommune

Natur og Vej søger en brolægger/anlægsgartner, der primært skal beskæftige sig med belægning/asfaltarbejde. Er I et sammentømret 2-personers sjak, så hører vi også gerne fra jer.

Har du lysten og evnerne til at gøre en forskel og levere gode serviceoplevelser for alle brugere og borgere i Halsnæs Kommune? Hvis ja, så passer du helt sikkert godt i vores organisation.

Du bliver en del af en levende arbejdsplads med godt 25 engagerede og selvstændige kolleger, der udfører en bred pallette af arbejdsopgaver i kommunen.

Du bliver ansat på en arbejdsplads, der er i løbende udvikling, og hvor vi altid har travlt. Vi løser tingene i fællesskab, og du er derfor også klar til at byde ind på andre opgaver i afdelingen.

Halsnæs KommuneSommerferieafløser til omsorg og pleje på Arresøparken

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Er du social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller ufaglært, og brænder du for at gøre en forskel for de ældre borgere, så er det hos Frederiksværk Plejecenter, du skal søge. Vi søger sundhedsfaglige medarbejdere til sommerferieafløsning i både dagvagt og aftenvagt.

Vi søger en ny kollega, som trives med at tage ansvar for at yde omsorg og pleje til beboerne på Arresøparken, der i stigende grad har behov for medarbejdere med en høj faglighed – med fokus på helheden.

Vi kan blandt andet tilbyde dig:

  • Et spændende job, hvor ikke mange dage ligner hinanden.
  • En spændende arbejdsplads i udvikling, hvor du vil have dygtige og engagerede kolleger.
  • Et plejecenter med fokus på god trivsel, gode rammer, dialog og samarbejde.
Halsnæs KommuneEr du Hundested plejecenters nye tilkaldevikar?

Halsnæs Kommune

Hundested Plejecenter, et skønt hus med flere specialer, søger tilkaldevikarer, der har lyst til at gøre en forskel for vores borgere i plejeboligområdet Fjordnæs.

Kan du se dig selv være med til at give vores borgere en meningsfuld hverdag, hvor den enkelte borgers behov og ønsker danner rammen? Med en vision om at skabe sammenhæng i hverdagen, har vi fokus på høj faglighed, den sygeplejefaglige indsats, kommunikation og den anerkendende tilgang.

Vi er et hus fyldt med godt humør og plads til forskellighed. Dine nye kollegaer er hjælpsomme og vil introducere dig grundigt i dit arbejdsområde, således at du kan møde den enkelte borger med værdighed og være med til at skabe mening.

Halsnæs KommuneHundested plejecenter søger SSH i dagvagt på plejeboligområdet

Halsnæs Kommune

Er du vores nye kollega, der ligesom os, brænder for at gøre Hundested plejecenter til det sted, hvor folk står i kø for at bo og arbejde?

Med hjertet på det rette sted og et ønske om at yde pleje og omsorg af højeste kvalitet, glæder vi os til at byde dig velkommen, som vores nye kollega, når vores nuværende kollega starter uddannelse. Vores plejeboligområde består af 36 boliger, derudover består huset af 19 midlertidige døgnpladser samt Fjordhusets 16 demensboliger.

Du vil blive en del af et team, der sætter beboerne i centrum, bliver motiverede af at gøre en forskel og sætter en stor ære i, at gøre det lille ekstra, der kan betyde alverden for beboerne og for vores fællesskab.

Halsnæs KommunePædagog til mini-SFO samt børnehaveklasse og SFO på Frederiksværk skole

Halsnæs Kommune

I Halsnæs Kommune har vi besluttet at styrke overgangen mellem livet i børnehaven og skolestart,ved at starte mini-SFO og ved at tilføre flere ressourcer til 0. klasse og indskolingen generelt.

Indholdet i mini-SFO vil tage afsæt i legen og have fokus på, hvad der skal til for at give børnene oplevelse af mestring og følelsen af at høre til. Vi har særligt fokus på at følge børnenes spor.

Vi mener, at skolestarten er særlig vigtig, og at vi kan skabe mere homogene klasser og bedre trivsel ved at styrke den tidlige skolestart. Kan du se dig selv i den vision?

Halsnæs KommuneBarselsvikariat: Teamleder til de midlertidige døgnpladser

Halsnæs Kommune

Vores teamleder går på barsel – derfor søger vi dig, som vil prøve kræfter med teamlederrollen i et et-årigt barselsvikariat på de midlertidige døgnpladser (MDP) i Halsnæs Kommune.

Velkommen til MDP - en afdeling med et stort patientflow i en bred vifte af specialer, hvilket er med til at give en spændende og fagligt udfordrende hverdag. Vil du være med til at sætte fagligheden i højsæde og sikre, at kompetencerne matcher opgaven? Så læs videre her.

Vi er et tværfagligt team med høj faglighed, der brænder for, at vores borgere får de bedste forløb under deres ophold på MDP. Vi arbejder både med planlagte forløb, men modtager også akutborgere hele døgnet. Som teamleder skal du derfor have en god forståelse for triagering, koordinering og sektorovergangene.

Halsnæs KommuneProjektleder og bygherrerådgiver

Halsnæs Kommune

Har du lyst til at arbejde med at understøtte Halsnæs Kommunes velfærd til borgere og brugere ved at sikre gode fysiske rammer i de kommunale ejendomme? Trives du i en foranderlig hverdag, hvor du skal samarbejde med en lang række aktører på tværs af afdelinger for at skabe resultater? Så har vi jobbet til dig her i Halsnæs Kommunes bygningsafdeling i Område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Vi søger netop nu to projektledere/bygherrerådgivere til Bygningsafdelingen i Område for Ejendomme, hvor vi bl.a. skal sikre, at kommunens mange ejendomme fortsat kan leve op til de funktioner, de skal rumme. Afdelingen har rygende travlt, og vi har derfor brug for flere hænder til at løfte disse opgaver.

Dine arbejdsopgaver bliver projektledelse af renoverings-, vedligeholdelses-, ombygnings- og nybygningsopgaver.

Halsnæs KommuneSocial- og sundhedshjælper til hjemmeplejen i Melby

Halsnæs Kommune

Er du interesseret i et selvstændigt arbejde med fokus på borgeren og på at gøre en forskel? Går du op i rehabilitering og arbejdet med at støtte borgeren i at bevare og, om muligt, forbedre sit funktionsniveau? Så har vi en ledig stilling til en dygtig social- og sundhedshjælper i Halsnæs Kommunes hjemmepleje, Melby gruppe.

Stillingen er primært dagvagt med enkelte aftenvagter en sjælden gang i mellem, ingen nattevagter. I forhold til weekender kan du vælge mellem at arbejde hver anden eller hver tredje weekend, alt efter ønske.

Du får ansættelse i en hjemmepleje, der er i rivende udvikling samt arbejde med velfærdsteknologi, hvor vi blandt andet har borgere, der får hjælp via virtuelle skærmbesøg.

Vi forventer, at du vil være med til at skabe et godt hverdagsliv for den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens ressourcer, behov og interesser.

Halsnæs KommuneSocial- og sundhedsassistent til hjemmeplejen i Melby

Halsnæs Kommune

Ønsker du udfordringer med sygeplejeopgaver, samtidig med at du har borgere, hvor du er kontaktpersonen, der har styr på borgerens forløb? Ønsker du høj indflydelse på dine opgaver og opgavetilrettelæggelsen?

Vi får uddelegeret flere sundhedslovsopgaver fra sygeplejen til hjemmeplejegrupperne og flere visiterede opgaver. Derfor søger vi en dygtig social- og sundhedsassistent til Melby gruppe, hvor vi er 38 kollegaer fordelt på 8 SSA og 29 SSH og 1 rengøringsmedarbejder.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med helhedspleje hos komplekse borgere, og stillingen indebærer primært dagvagt, weekendvagt hver 3. weekend samt enkelte aftenvagter en sjælden gang i mellem. Der er ingen nattevagter.

Dine fremtidige kollegaer sætter pris på godt humør, fleksibilitet og godt samarbejde.

Halsnæs KommuneDansk- og engelsklærer til Melby Skole pr. 1. august

Halsnæs Kommune

Er du vores nye dansk- og engelsklærer?

Vi søger en ny lærer til vores mellemtrin, der både kan undervise i dansk og engelsk - samt i engelsk på 7. årgang.

Vi søger en aktiv, fleksibel og engageret lærer med gode samarbejdsevner og vilje/lyst til at indgå i tæt teamsamarbejde omkring børnenes trivsel og læring. Vi er i gang med at implementere co-teaching på alle skolens årgange, hvilket du forventes at indgå i.

Vi forventer

  • At du er læreruddannet eller er under uddannelse.
  • At du har linjefag i enten dansk eller engelsk.
  • At dine relationskompetencer er gode.
  • At du bidrager til et godt samarbejde på tværs af årgangen og på skolen.
Halsnæs KommuneLærere til Magleblik Skole

Halsnæs Kommune

Vil du være en aktiv del af udviklingen på vores gode skole, så vi kommer nærmere at blive den skole, hvor alle lykkes?
Så har du muligheden for at søge en stilling på Magleblik Skole.

Vi søger to dygtige og engagerede lærere til vores mellemtrin.

Den ene lærerstilling indeholder dansk kombineret med det kreative. Skulle du have kompetencer ud i læseopgaven eller DSA, vil det kun være et plus. Vi søger en lærer, der måske/gerne kommer fra en indskolingsstilling og arbejder systematisk, struktureret og ikke mindst omsorgsfuldt i og med læringsrummet.

Halsnæs KommuneRengøringsassisent til hjemmeplejen

Halsnæs Kommune

Melby hjemmepleje mangler en medarbejder til at udføre rengøringer i borgers eget hjem i resten af 2021. Så er du uddannet inden for rengøring, alternativt har stor erfaring med rengøring, så har vi et ledigt vikariat, med mulighed for forlængelse.

I Hjemmeplejen arbejder vi blandt andet på, at vores kompetencer matcher borgernes behov, og at der kommer så få forskellige medarbejdere som muligt i borgernes hjem. Vi arbejder tværfagligt og med et sundhedsfremmende og rehabiliterende sigte. Vi arbejder ud fra borgernes ønsker, og med udgangspunkt i deres ressourcer, så vores tilgang er rehabiliterende eller understøttende alt efter borgers behov. Dette vil også være dit udgangspunkt i rengøringsopgaverne.

Halsnæs KommuneKøkkenmedarbejder til Børnehuset Baggersvej

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vi er en stor, hyggelig integreret daginstitution med 4 vuggestue- og 5 børnehavegrupper fordelt i to huse.

Som en del af vores hus kommer du til at indgå i et tæt samarbejde med institutionens ernæringsassistent samt resten af personalegruppen.

Køkkenet er "Husets hjerte”, og vi vægter den positive snak og interesse om maden højt. Her har vi masser af børn, som gerne vil deltage og i hvert fald er nysgerrige på dig og maden.

Et meget selvstændigt arbejde, med mulighed for kreativ udfoldelse. Vi har økologisk sølvmærke, hvilket betyder 60-90% økologi.

Halsnæs KommuneTeknisk servicemedarbejder til Idrætshallerne Halsnæs

Halsnæs Kommune

Er du holdspiller - men mangler holdet at spille på? Så er Idrætshallerne Halsnæs måske din næste hjemmebane.

Vi søger en teknisk servicemedarbejder til en vifte af alsidige serviceopgaver, mindre håndværksopgaver, rengøring, livredning og diverse udviklingsopgaver med tiltrædelse snarest muligt.

Der er tale om et job, hvor service af idrætshallernes gæster er i centrum. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, træffe beslutninger, og bidrage til at fastholde det gode humør og arbejdsmiljø.

Den rigtige kandidat har kørekort, kendskab til IT på brugerniveau, kendskab til alarm og digitale adgangssystemer samt evnerne til at bestå bassinprøven.

Halsnæs KommuneSommerferieafløsere og timelønnede vikarer søges til Arresø Plejecenter, Løvdalen/ Humlehaven

Halsnæs Kommune

Arresø Plejecenter - et godt sted at være.

  • Har du netop afsluttet gymnasiet, HF eller anden skoleuddannelse?
  • Har brug for et sommerjob, inden du læser videre?

Eller har du brug for, at finde ud af din egen vej, er et sommerferievikariat måske netop dig. Du vil få indsigt i det ældre menneske, deres liv på godt og ondt, og du vil især få øje på, hvor forskellige værdier det enkelte menneske har og vigtigheden i at respektere dette.

På Arresø Plejecenter som arbejdsplads lægger vi vægt på at skabe et miljø, hvor beboerne og personale i respekt for hinanden føler tryghed, trivsel og livskvalitet. For både beboere og personale skal hverdagen være inspirerende og værdifuld.

Halsnæs KommuneTeamleder til Fjordhuset

Halsnæs Kommune, Hundested

Fjordhuset er Halsnæs Kommunes døgntilbud til borgere med demens. Her vægter vi værdighed, livskvalitet og stjernestunder. Vi søger en teamleder, der med faglig stolthed, godt humør og hjerterum, vil være med til at sætte ”den gode historie” på dagsorden.

I Fjordhuset er det beboerne, der sætter dagsordenen og skaber rytmen. Du skal derfor kunne se dig selv være med til at skabe rammerne for et trygt hjem, hvor hygge og aktiviteter er en vigtig del af hverdagen.

Med din viden om demensområdet, har du forståelse for beboernes behov og et blik for situationer, der kan kræve ekstra nærvær. Kan du se dig selv gå en tur med en beboer, der ikke kan finde ro eller blot skabe ro ved at være til stede i fællesrummet, mens du arbejder, så er det dig vi søger.

Halsnæs KommunePædagog på 32 timer til verdens bedste vuggestue

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Så har du chancen for at blive en del af et fantastisk team i Børnehuset Ahornvejs vuggestue

Vi søger en pædagog på 32 timer i vores vuggestue med tiltrædelse 1. august 2021.

Du vil blive tilknyttet vores vuggestueafdeling, som består af 2 grupper med 10 og 11 børn. Her vil du sammen med det øvrige personale indgå i arbejdet med at skabe trivsel, omsorg, udvikling og læring for de 0-2 årige børn.

I vuggestuen arbejdes der med individuelle læringsmål dels igennem den nære kontakt mellem barnet og den voksne og dels i mindre grupper. Det næste lange stykke tid har vi særligt fokus på at styrke børns sproglige kompetencer, og vi prøver at skabe læringsmiljøer ud fra det, som optager børnene.