Jobannonce: Autismecenter Storstrøm afd. Kullekærvej søger tilkaldevikarer

Vordingborg Kommune Autismecenter Storstrøm afd. Kullekærvej søger tilkaldevikarer

Vordingborg Kommune

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver.

Arbejdstiden ligger primært i eftermiddags- og aftentimerne samt weekend og på helligdage i henholdsvis morgen- og aftentimerne.

Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen og hjælpe beboerne i højst mulig grad i selvhjulpenhed og selvstændighed? Vi arbejder med vores borgere i hele deres livsførelse. Vær derfor opmærksom på, at man skal regne med opgaver, som indeholder personlig hygiejne.