Jobannonce: Passioneret, engageret og dedikeret ressourcepædagog søges til Munkekærskolen

Gem
Solrød Kommune Passioneret, engageret og dedikeret ressourcepædagog søges til Munkekærskolen

Solrød Kommune

Brænder du for at være medskaber af det gode børneliv? Ser du potentialer og muligheder i alle børn? Kan du ser dig selv være med til at fremme og udvikle fagfaglig, sociale og trivselsmæssige indsatser for børn, som profiterer af specialpædagogisk stilladsering?

 Vi søger en ressourcepædagog, der vil være aktivt deltagende i barnets hele hverdag; i undervisningen, frikvarterer og SFO/klub. Du skal kunne se dig som den udøvende faktor i en social ramme af aktiviteter i frikvarterne, da det fremmer trivslen, sammenhold og venskaber. I undervisning og SFO/klub vil du understøtte og stilladsere de indsatser, der er omkring barnet i tæt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, inklusionsvejledere og pædagogiske ledere.

Dine arbejdsopgaver vil variere alt efter indsats og forløb. I brobygningsforløb mellem specialregi og almenområdet samt andre overgange vil du være tovholder og facilitator.