16 job matcher din søgning 16 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 16 af 16 resultater.
Solrød KommuneDygtig, engageret og imødekommende medarbejder til Udbetalingsservice

Solrød Kommune

I Job- og SocialCenter Solrød arbejder udbetalingsmedarbejdere og beskæftigelsessagsbehandlere tæt sammen. Vi tror på, at den bedste sagsbehandling leveres, når faggrupper arbejder sammen og understøtter hinanden.

Vi søger derfor en administrativ kollega, som både er solidt fagligt funderet med erfaring fra lignende stilling og samtidig imødekommende og serviceorienteret over for borgere såvel som kollegaer.

Som medarbejder i Udbetalingsservice skal du kunne dække en bred palet af arbejdsopgaver, f.eks.:

  • Borgerbetjening ved personlige henvendelser
  • Beregning og udbetaling af diverse ydelser (kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse m.fl.)
  • Transportgodtgørelser
Solrød KommuneSocial- og sundhedsassistent i aftenvagt på Rehabiliteringsafdeling

Solrød Kommune

På Rehabiliteringsafdelingen i Solrød Kommune søger vi en social- og sundhedsassistent til aftenvagt på 28 t. med weekendvagt i lige uger. Stillingen er til besættelse pr. 01/01 2021 eller snarest muligt.

Vi er beliggende på Plejecentret Christians Have i en nyopført dejlig fløj, som vi flyttede ind i for 2 år siden. Vi har 24 senge og er om aftenen 4 dygtige assistenter, en sygeplejerske til kl. 17 og en husassistent i køkkenet. Vi går meget op i det gode samarbejde på tværs med alle faggrupper og drager stor nytte af hinandens fagligheder.

På Rehabiliteringsafdelingen modtager vi komplekse borgere med behov for massiv sygepleje og borgere med en genoptræningsplan. Fra hjemmet modtager vi borgere, der vha træning skal genvinde tabte færdigheder, inden de skal hjem igen. Vi modtager også borgere med behov for afklaring af fremtidig bolig.

Solrød KommuneKoordinerende sagsbehandler og barselsvikar til jobafklarings- og ressourceforløbssager

Solrød Kommune

Din primære opgave som koordinerende sagsbehandler er, at sikre vores borgere i ressourceforløb får en koordinerende tværfaglig indsats, som medvirker til, at de vender hurtigst muligt tilbage i job, uddannelse eller ordinære løntimer. Vejen dertil kan være unik og den skal du lægge sammen med borgeren. Du skal dog være åben for andre målgrupper som jobafklaringsforløb og aktivitetsparate. Derudover skal du kunne facilitere udviklingsforløb med dem og i det samarbejde skabe en klar strategi for den enkelte.

Du bliver en del af et BIR-projekt (Bedre indsats i ressourceforløb) og skal sammen med din jobformidler-makker sikre en særlig tæt indsats med ugentligt kontakt hertil. I skal sammen facilitere ca. 30-35 borgere.

Solrød KommuneAmbitiøs barselsvikar som koordinerende sagsbehandler for unge i ressourceforløb

Solrød Kommune

Vi sagsbehandler både på beskæftigelses- og socialområdet i afdelingen, men du har et klart myndighedsområde. Vi sagsbehandler på mange måder utraditionelt og du skal være indstillet på at du er den unges absolut tætteste samarbejdspartner.

Din primære opgave som koordinerende ungesagsbehandler er, at sikre vores unge i ressourceforløb får en koordinerende tværfaglig indsats, som medvirker til, at de vender hurtigst muligt tilbage i job, uddannelse eller ordinære løntimer. Vejen dertil kan være unik og den skal du lægge sammen med den unge. Du skal kunne facilitere udviklingsforløb med de unge og i det samarbejde skabe en klar strategi for den enkelte.

Solrød KommuneVI MANGLER DIG, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT TIL VORES AFTENVAGT

Solrød Kommune

Har du lyst til at gøre en forskel for vores ældre borgere, og er du uddannet social-og sundhedsassistent, så er du måske vores nye medarbejder i Solrød Kommune til de udekørende teams, der dækker hele Solrød Kommune.

I Solrød Kommune er vi i rivende udvikling, og Den kommunale Hjemmepleje er ingen undtagelse. Som i resten af landet får vi flere, især ældre og komplekse borgere, der har brug for vores sygepleje- og sundhedsfaglige pleje, samt omsorg og støtte for at klare hverdagen.

Stillingen er 28 timer ugentligt, efter 5-2 systemet. Du skal arbejde hver ons- og torsdag samt weekend i lige uger.

Solrød KommuneSocial- og sundhedsassistentelever til start april 2021

Solrød Kommune

Drømmer du om mere viden og flere kompetencer, så du kan tage et stort ansvar i sundhedssektoren?

Så har du nu mulighed for at gøre drømmen til virkelighed og uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du kan glæde dig til et udfordrende job med stor afveksling, hvor dine arbejdsopgaver afhænger af den enkelte borgers behov og livssituation.

Vi har i Solrød Kommune fokus på et godt læringsmiljø og du vil under hvert praktikforløb få en praktikvejleder, som vil støtte dig til at nå dine praktikmål igennem daglig vejledning, ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid. Vi har også en elevcafé hvor du én gang ugentligt får mulighed for at mødes med andre elever og sammen fordybe jer i faglige emner.

Solrød KommuneVi søger social- og sundhedshjælper til aftenvagt på Christians Have plejecenter

Solrød Kommune

Under overskriften "Vi stiller kærlige krav, det man kan selv, skal man", arbejder vi i dialog med beboerne, indgår aftaler og arbejder rehabiliterende.

Plejecentret Christians have er opdelt i mange mindre enheder, der bor 10- 15 beboere i hver gruppe. Bo-grupperne drives efter leve-/bomiljø-tanken. Det betyder, at vi tilstræber, at omgivelserne er rolige og hjemlige, at der arbejdes med inddragelse, tryghed, nærhed og genkendelighed som vigtige værdier. Vi handler ind som til en familie og laver selv mad i bo-grupperne. Vi spiser sammen og ser måltiderne som noget centralt i beboerens dagligdag.

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og har værdighed og med inddragelse som bærende ord for plejen. Indbyrdes taler vi ansvar, medindflydelse og fællesskab som de ord, der knytter kollegaerne sammen.

Solrød KommuneTo PPR-psykologer (32 timer fast - 37 timer tidsbegrænset)

Solrød Kommune

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) i Solrød Kommune søger to PPR-psykologer til pædagogisk psykologisk rådgivning pr. 1.2.2021.

I Solrød Kommune har vi fokus på inklusion og læringsfællesskaber og tilstræber, at opgaverne løses i et inkluderende tværprofessionelt perspektiv. Politisk er der vedtaget både en inklusionsstrategi og en inklusionshandleplan, som der løbende arbejdes på at implementere og forankre.

Primære arbejdsopgaver:

  • Rådgivning og udvikling af kompetencer tæt på det praksisnære inklusionsarbejde.
  • Vejledning og supervision af professionelle indenfor børns udvikling, læring og trivsel.
  • Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger.
Solrød KommuneSygeplejerske med erfaring inden for kræftområdet søges til Den Kommunale Sygepleje

Solrød Kommune

Er du den sygeplejerske, som kan være med til at udvikle og vedligeholde viden og arbejdsgange inden for kræftområdet, såvel som at være med til at gøre en forskel hos Solrød Kommunes borgere med kræft, så er det jo dig vi mangler.

Vi søger en sygeplejerske med bred erfaring på kræftområdet. Ud over at være en del af det udekørende team i Solrød Kommune, vil du arbejde som specialesygeplejerske på kræftområdet i tæt samarbejde med vores palliative gruppe, hjemmeplejen kommunalt og privat samt vores plejecenter. Som specialesygeplejerske har du ansvaret for at holde dig opdateret på ny viden på kræftområdet, være kommunens faglige ekspert og sparringspartner, være tovholder i svære borgerforløb, hvor det kan kræve en særlig viden inden for kræftområdet, for at sikre et godt behandlingsforløb samt bidrage til kompetenceudvikling i sygeplejen inden for kræftområdet.

Solrød KommuneSSA i nattevagtsteam på Rehabiliteringsafdeling

Solrød Kommune

Da vores nattevagtkollega har fået en aftenvagtstilling, søger vi en dedikeret social- og sundhedsassistent til at varetage nattevagter i ulige uger.

Solrød Kommunes Rehabiliteringsafdeling er en selvstændig del af Plejecenter Christians Have og har 24 sengepladser. Pladserne optages primært af borgere udskrevet fra hospital, men også af borgere, der i hjemmet har tabt funktionsniveau og har brug for genoptræning i en kortere periode.

Vi modtager således en bred vifte af borgere; nogle med komplekst indlæggelsesforløb i enten kirurgisk eller medicinsk regi, som har behov for massiv sygepleje og nogle med en genoptræningsplan. Fra hjemmet kan vi også modtage demente borgere, hvis ægtefælle har brug for aflastning, eller borgere med behov for terminal pleje.

Solrød KommuneHar du lavet en 'Vygotsky' på dig selv for nylig og tænkt at din næste udviklingszone skal være et nyt job, så er det dig vi mangler på Munkekær SFO

Solrød Kommune

Vi søger 1 pædagog i fast stilling på 30-32 timer pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter.

På Munkekær SFO går der børn fra 0.-3. klasse og 1. april starter de kommende 0. klassesbørn. Der er ca. 350 børn indskrevet i SFO´en, og vi har åbent klokken 13.30-17.30 alle ugens dage. De fleste af dine arbejdstimer vil ligge i dette tidsrum, og du skal være indstillet på at have 2-3 ugentlige vagter til efter klokken 16.00.

Din primære ansættelse ligger i SFO´en hvorfor vi søger en pædagog, som brænder for den fritidspædagogiske opgave. Vi tilbyder også timer i skoledelen, USU eller fag, som du er kompetent til at varetage. Dette er dog ikke et krav.

Solrød KommuneSocial- og sundhedshjælper i dagvagt til Christians Have plejecenter

Solrød Kommune

Plejecentret Christians Have er opdelt i mange mindre enheder, der bor 10- 15 beboere i hver gruppe der drives efter leve/bo-miljøtanken. Det betyder at vi tilstræber, at omgivelserne er rolige og hjemlige, at der arbejdes med inddragelse, tryghed, nærhed og genkendelighed som vigtig værdier. Vi handler ind som til en familie og laver selv mad i bo-grupperne. Vi spiser sammen og ser måltiderne som noget centralt i beboerens dagligdag.

Vi arbejder med tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre og har stor fokus på forebyggelse af indlæggelser, så du lykkes bedst hos os, hvis du brænder for at arbejde tværfagligt med assistenter, sygeplejersker og terapeuter, om helhedspleje, sundheds-fremme, rehabilitering og forebyggelse.

Solrød KommuneSocial- og sundhedsassistenter til aftenvagt på Christians Have plejecenter

Solrød Kommune

Chr. Have plejecenter har plads til 80 beboere, det er delt i syv bo-grupper med 10-15 beboere i hver afdelingen.

Plejecentret drives efter leve-bo-miljøtanken. Det betyder at der i hver bo-gruppe handles ind som i en familie, der laves mad og man spiser sammen. I aftenvagten er der en assistent og en eller to hjælpere i hver bo-gruppe. Der foregår et fornuftigt samarbejde på tværs af grupperne, hvor man fagligt støtter hinanden og blandt andet lærer hinanden op i nye opgaver.

En gang om måneden afholdes beboergennemgange, hvor aftenvagten møder ind til tværfaglige drøftelser med dag personale, terapeut, diætist og sygeplejerske. Her har man faglig udveksling og indgår aftaler. Vi bruger omsorgssystemet Cura, fællessprog 3 og VAR (praktiske procedurer i sygeplejen).

Solrød KommuneSagsbehandler til jobafklarings- og ressourceforløbssager i barselsvikariat

Solrød Kommune

Din primære opgave som sagsbehandler er, at sikre at vores ressourceforløbs- og jobafklaringsborgere vender hurtigst muligt tilbage i job og gerne gennem ordinære løntimer. Vejen dertil kan være unik og den skal du finde sammen med borgeren. Du skal kunne facilitere udviklingsforløb med borgerne i grupper og i det samarbejde skabe en klar jobstrategi for den enkelte. Vi vil sørge for oplæring i dette, men undervisning må ikke skræmme dig.

  • Ansvar for afholdelse af myndighedssamtaler og sikring af relevant dokumentation i sagerne
  • Ansvar for etablering af ordinære job og løntimer samt evt. virksomhedspraktik i samarbejde med virksomhedskonsulenterne
  • Ansvar for kompetenceudvikling af borgeren således at alle borgere har et CV på Jobnet.dk en personprofil, en jobsøgningsplan samt en jobplan efter ABC-modellen
Solrød KommuneMedarbejdere søges til Den kommunale Hjemmepleje

Solrød Kommune

Har du lyst til at gøre en forskel for vores ældre borgere, og er du uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, så er du måske en af vores nye medarbejdere i hjemmeplejen i Solrød Kommune.

I Solrød Kommune er vi i rivende udvikling, og Den kommunale Hjemmepleje er ingen undtagelse. Som i resten af landet får vi flere, særligt ældre og komplekse borgere, der har brug for vores pleje, omsorg og støtte for at klare hverdagen.

Vi har derfor brug for at øge antallet af social- og sundhedshjælpere, samt social- og sundhedsassistenter. Stillingerne planlægges med en ugentlig norm på mellem 30 og 37 timer i dagvagt og med arbejde hver 2. eller hver 3. weekend.

Pædagog
Vi har fået en stilling ledig i vores børnehaveteam fra dec. 2020 og søger derfor en ny pædagogisk uddannet kollega der har lyst til at være i 30-33 timer om ugen.
Solrød Kommune, Solrød Strand
Solrød Kommune