15 job matcher din søgning 15 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Solrød KommuneBarselsvikar til spændende HR-udviklingsopgaver

Solrød Kommune

Brænder du for en alsidig og udfordrende hverdag, hvor du både skal arbejde med HR-udvikling og HR-drift?

Vi søger en HR-udviklingskonsulent til et barselsvikariat, hvor du kan være med til at videreudvikle, implementere og evaluere spændende udviklingsprojekter i Solrød Kommune.

Vi varetager hele paletten af HR-udviklingsopgaver, og du vil få gode muligheder for både at arbejde selvstændigt og i samarbejde med kollegaer i afdelingen og på tværs af organisationen.

Du vil komme til at indgå i det videre arbejde med udviklingen og implementeringen af en række HR-strategier. Vi skal netop i 2022 implementere to nye strategier for rekruttering og onboarding, hvor du skal være med til at forankre disse strategier og de udviklede værktøjer i organisationen.

Desuden skal vi igangsætte et projekt om strategisk kompetenceudvikling, hvor vi bl.a. skal optimere vores MUS-koncept.

Gem
Solrød KommuneKalder alle dygtige social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter!

Solrød Kommune

Brænder du for at gøre en forskel for vores ældre borgere og har du lyst til at være en del af en arbejdsplads, hvor tid til borgerne, faglig udvikling samt tværfagligt samarbejde er i fokus?

I Solrød kommune søger vi netop dig, der enten er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til Den Kommunale Hjemmepleje.

I Solrød Kommune er vi i rivende udvikling, og Den Kommunale Hjemmepleje er ingen undtagelse. Som i resten af landet får vi flere, særligt ældre og komplekse borgere, der har brug for vores pleje, omsorg og støtte. Vi har derfor brug for at øge antallet af medarbejdere.

Vi tilbyder

  • Et grundigt introduktionsprogram, hvor du vil blive tilknyttet en mentor
  • En grundig introduktion til vores dokumentationssystem CURA
  • Tværfagligt samarbejde på tværs af forskellige fagligheder i kommunen
Solrød KommuneVirksomhedskonsulent til Jobafklaringsområdet

Solrød Kommune

Har du lyst til at arbejde innovativt med borgere og har du en person- og faglig profil som passer lige til os, vil vi meget gerne høre fra dig. Da én af dine fornemste opgaver er at sikre et match på arbejdsmarkedet for vores borgere, er det ingen hemmelighed, at vi forventer en virkelig skarp ansøgning fra dig, som afspejler dit faglige niveau og dine ambitioner i arbejdet med vores borgere.

Din primære opgave som virksomhedskonsulent er at medvirke til at vores borgere vender hurtigst muligt til arbejde. Vejen dertil kan for nogle være gennem afprøvende praktikker, ordinære løntimer, mens andre borgere skal afklares ift at finde deres arbejdsevne. I et tæt samarbejde med sagsbehandlerne og hver enkelt borger skal du finde den rette retning og have en klar strategi for den borgers vej tilbage til beskæftigelse. Dine fagssystemer er Momentum og Vitas og vi bruger SBSYS som dokumenthåndteringssystem.

Solrød KommuneSagsbehandlere til det specialiserede voksenområde

Solrød Kommune

Vi opnormerer og søger derfor to sagsbehandlere til det specialiserede voksenområde i Danmarks bedste kommune kun 30 min. fra København. Vi er godt i gang med en spændende udviklingsproces og søger en kollega, som kan bidrage til vores team med solid viden på området og mod på at gå nye veje. Så kan du tænke ud af boksen og arbejde inden for rammerne, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi søger dig der har styr på paragrafferne og samtidig vægter dialogen og relationen med borgere og pårørende højt – kort sagt ’jernhånd i en fløjlshandske’. Hos os mener vi det helt bogstavelig, når vi siger, at vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Det er derfor vigtigt, at man kan se fordelene ved, at der er kort vej og tæt samarbejde mellem beskæftigelses- og socialområdet. Fysisk vil du være placeret dør om dør med beskæftigelsessagsbehandlere og have en stor aktie i sager, hvor der både er bevillinger jf. LAB og SEL.

Gem
Solrød KommuneGruppeleder til Den Kommunale Hjemmepleje for aften og rehabiliterende team

Solrød Kommune

Er du i stand til at gå forrest og bidrage til at skabe udvikling og et godt arbejdsmiljø, til gavn for vores borgere i Solrød Kommune? Og kan du med afsæt i din viden og erfaringer fra ældreområdet medvirke til at sikre udvikling af medarbejderne ud fra fælles værdier og målsætninger?

I Solrød Kommune søger vi en gruppeleder til en spændende lederstilling, hvor du vil få ledelsesansvar for to udekørende aftengrupper samt et rehabiliterende dagteam.

Som gruppeleder arbejder du tæt sammen med den faglige koordinator og planlægger i eget team. Vi arbejder i faglige teams, som består af social og sundhedshjælpere samt assistenter. Som gruppeleder indgår du i det tværfaglige samarbejde med øvrige aktører på Ældre- og sundhedsområdet.

Solrød KommuneErfaren og strategisk leder søges til veldrevet plejecenter

Solrød Kommune

Med din viden og erfaring fra ældreområdet, skal du lede ledere og skabe samhørighed omkring at sikre en værdig ældrepleje. Herunder fokus på den strategiske udvikling sammen med den samlede ledergruppe på seks ledere i ældreområdet.

Du bliver drivkraften i videreudviklingen af vores samarbejde med borgerinddragelse, værdighed, tværfaglighed samt nærvær og trivsel.

Vi har to gruppeledere på plejecenteret. Sammen skal I have fokus på rammerne for et effektivt arbejdsmiljø med trivsel, så vi yder det bedst mulige bidrag til en værdig ældrepleje over for borgerne.

Dit bidrag er bl.a. at strategien omsættes til mål og handleplaner, der udføres samtidigt med at medarbejdernes forståelse for helheden bidrager til udførelsen af indsatserne. Det kræver, at du er synlig og nærværende over for medarbejderne.

Solrød KommuneSocial- og sundhedsassistentelever til start november 2021

Solrød Kommune

Drømmer du om mere viden og flere kompetencer, så du kan tage et stort ansvar i sundhedssektoren? Så har du muligheden for at blive SSA-elev i Solrød Kommune, hvor vi tilbyder et godt læringsmiljø og masser af spændende udfordringer!

Du kan glæde dig til en udfordrende elevtid med stor afveksling, hvor dine arbejdsopgaver afhænger af den enkelte borgers behov og livssituation. Vi har i Solrød Kommune fokus på at din uddannelse er af høj kvalitet og du vil under hvert praktikforløb få en praktikvejleder, som vil støtte dig til at nå dine praktikmål igennem daglig vejledning, ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid. Vi har også en elevcafe, hvor du hver uge får mulighed for at mødes med andre elever og sammen fordybe jer i faglige emner.

Solrød KommuneKoordinerende økonomikonsulent til 0-18-årsområdet

Solrød Kommune

Har du mod på et job med stort ansvar og selvstændighed, hvor du skal koordinere økonomistyringen på 0-18-årsområdet? Vil du gerne samarbejde tæt med direktionen og områdets ledere om budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab og datainformeret styring? Er du en faglig dygtig og erfaren økonomikonsulent med gode samarbejds- og formidlingsevner? Så er det dig, vi leder efter.

Vi styrker økonomiopfølgningen på udvalgsniveau og søger en koordinerende økonomikonsulent til Familie- og uddannelsesudvalgets område, som både kan og vil sætte sit præg på den økonomiske styring i Solrød Kommune.

Du får ansvaret for at koordinere de to årlige budgetopfølgninger, årsberetningen og udarbejdelse af administrativt budgetforslag på Familie- og uddannelsesudvalgets område i samarbejde med bl.a. direktionen, den øvrige ledelse og den anden økonomikonsulent på området.

Solrød KommuneSocial- og sundhedshjælperelever til start jan. 2022 - MED LØN UNDER GRUNDFORLØB 2

Solrød Kommune

Brænder du for at hjælpe andre mennesker og vil du være en del af et godt læringsmiljø?

Så har du nu mulighed for at uddanne dig til social- og sundhedshjælper i Solrød Kommune med løn og ansættelse under Grundforløb 2. Du kan glæde dig til et spændende elevforløb, hvor vi har fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Under hvert praktikforløb får du din egen praktikvejleder, som sammen med dig planlægger hvordan du når dine praktikmål ved ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid. Vi har også en elevcafe, hvor du hver uge får mulighed for at mødes med andre elever og sammen fordybe jer i faglige emner.

Du tager en uddannelse, der kan bruges både på plejecentre og i hjemmeplejen og vi sørger for dine praktikpladser gennem hele din uddannelse.

Solrød KommuneSocial- og sundhedsassistentelever til start jan. 2022 - MED LØN UNDER GRUNDFORLØB 2

Solrød Kommune

Drømmer du om mere viden og flere kompetencer, så du kan tage et stort ansvar i sundhedssektoren? Så har du muligheden for at blive SSA-elev i Solrød Kommune, hvor vi tilbyder et godt læringsmiljø og masser af spændende udfordringer! Vi tilbyder ansættelse med fuld løn under Grundforløb 2 - og er du over 25 år er du garanteret voksenelevløn.

Du kan glæde dig til en udfordrende elevtid med stor afveksling, hvor dine arbejdsopgaver afhænger af den enkelte borgers behov og livssituation. Vi har i Solrød Kommune fokus på at din uddannelse er af høj kvalitet og du vil under hvert praktikforløb få en praktikvejleder, som vil støtte dig til at nå dine praktikmål igennem daglig vejledning, ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid. Vi har også en elevcafe hvor du hver uge får mulighed for at mødes med andre elever og sammen fordybe jer i faglige emner.

Gem
Solrød KommuneSolrød Kommune søger handicapledsagere

Solrød Kommune

Solrød Kommune søger ledsagere til voksne i alderen 18-67 år, som på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, ikke kan færdes alene uden ledsagelse.

Så har du lyst til at hjælpe et menneske med en funktionsnedsættelse? Kan du lide at dele gode oplevelser med andre, såsom at komme ud og opleve vores skønne natur, deltage i kulturelle arrangementer eller gå i biografen, så er jobbet som ledsager måske noget for dig?

Ledsageopgaven afspejler den enkeltes handicap og ledsagebehov. Opgaverne kan f.eks. være at støtte borgeren i at færdes udendørs, manøvrere en kørestol ved smalle passager, hjælpe borgeren på toilettet, hjælpe til under omklædning i svømmehal eller tage varer ned fra hylderne under indkøb. Det kan også være at tage med på ture ud i naturen, i biografen eller til andre forlystelser. For borgere der har svært ved at gøre sig forståelige over for fremmede, kan ledsageren hjælpe til med kommunikationen.

Gem
Solrød KommuneEr du vores nye fysioterapeutvikar inden for neurologi og rehabilitering?

Solrød Kommune

Vi søger en fysioterapeut, der brænder for, i samarbejde med borgerne, at skabe forudsætninger for det bedst mulige liv gennem aktivitet og træning.

Stillingen er et barselsvikariat på 35-37 timer med start d. 01.12.21 eller snarest derefter til d. 31.05.22 med mulighed for forlængelse. Stillingen er forankret i Genoptræningscenteret, men der vil også være træning på kommunens rehabiliteringsafdeling, i borgeren eget hjem eller på andre lokationer i kommunen, alt efter hvad der er muligt for borgeren og vurderes relevant.

Stillingen retter sig primært mod træning af borgere på Kommunens rehabiliteringsafdeling, samt træning af borgere med neurologiske og geriatriske problemstillinger i Genoptræningscenteret.

Gem
Solrød KommuneErgoterapeutvikar til Genoptræningscenteret

Solrød Kommune

Vi søger en ergoterapeut, der brænder for, i samarbejde med borgerne, at skabe forudsætninger for det bedst mulige liv gennem aktivitet og træning.

Stillingen er et vikariat på 32-37 timer fra d. 01.12.21 eller snarest derefter til d. 31.07.22 med mulighed for forlængelse. Stillingen er forankret i Genoptræningscenteret, men en stor del af opgaverne vil bestå af screening og træning i borgernes eget hjem. Formålet med rehabilitering i eget hjem er, at borgerne gennem et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb opnår et bedre fysisk, psykisk og/eller socialt funktionsniveau og herved oplever en højere grad af værdighed og selvstændighed.

Hverdagsrehabilitering af borgere i eget hjem foregår i samarbejde med en ergoterapeut, en fysioterapeut og personale i hjemmeplejen, som alle er en delt af et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet varetager borgere efter indlæggelse eller fald i funktionsniveau.

Solrød KommuneGenopslag – PPR-leder

Solrød Kommune

Kan du lede dygtige og engagerede fagprofessionelle medarbejdere, der brænder for at hjælpe de børn og unge, der har mest behov? Og vil du være leder i en flad og handlekraftig organisation, hvor du får et stort ledelsesrum og reelle muligheder for at præge et område, der er i en meget positiv udvikling? Så skal du søge den ledige stilling som PPR-leder i Solrød Kommune.

Som ny PPR-leder skal du være med til at sætte retning for det fortsatte udviklingsarbejde, og du skal lede implementeringen og den daglige drift. Du skal også være med til at videreudvikle en attraktiv arbejdsplads, hvor dygtige medarbejdere fortsat trives og udvikles. Vi lægger vægt på, at du er en tydelig leder, der har modet til at gå nye veje sammen med andre, og som evner balancen mellem at give plads og intervenere, når det er nødvendigt. Og som med stærke relationelle kompetencer kan videreudvikle gode relationer til samarbejdspartnerne.

Gem
It-supporterelev
Vi søger en selvstændig og serviceminded IT-supportelev med teknisk flair med start tirsdag d. 4. januar 2022.
Solrød Kommune, Solrød Strand
Solrød Kommune
Indrykket: