16 job matcher din søgning 16 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Solrød Kommune Aktivitetskoordinator

Solrød Kommune

I Solrød Kommunes Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC) vil vi gerne give borgerne mulighed for at indgå i mange forskellige typer fællesskaber. Der er brug for dig til en bred vifte af opgaver, og du skal turde at kaste dig ud i dem alle. Selv om opgaverne sommetider presser sig på, er det vigtigste, at husets gæster altid føler sig set og velkomne.

Som aktivitetskoordinator har du en spændende opgave i at koordinere og udvikle husets tilbud og rammer i samarbejde med frivillige, brugere og kollegaer, så rammerne udnyttes fuldt ud til gavn for borgerne. Du har også en vigtig opgave som inspirator og idémager, så vi hele tiden kan puste nyt liv i huset. Mange seniorer benytter huset flittigt, og der er plads til flere.

Solrød Kommune Udbudskonsulent (barselsvikar)

Solrød Kommune

Brænder du for en hverdag med mange forskellige opgaver, stor kontaktflade, og hvor du bidrager til at finde balancen mellem kommunens ønsker, behov og regler? Så har vi jobbet til dig.

Vi søger en barselsvikar til Udbud og Indkøb, som synes spændet mellem at være projektleder og samtidig have fokus på de helt små detaljer, giver en spændende hverdag.

Vores primære opgaver er gennem udbud at sikre, at kommunen opnår økonomiske besparelser og fordelagtige aftalevilkår. Endvidere har vi stort fokus på, at vi får mest mulig værdi af vores indkøbsaftaler i aftaleperioden. Offentlige udbud og indkøb er underlagt lovgivning, og specielt udbudsloven fylder meget i det daglige arbejde.

Solrød Kommune Pædagog på 35 timer til Børnehaveafdelingen i Eventyrhaven pr 1. juni 2023

Solrød Kommune, Havdrup

Vil du være med til at skabe kulturen i en ny integreret daginstitution, som er inspireret af filosofien fra Reggio Emilia?

Vi søger en pædagog som er dygtig til at tilrettelægge, formidle og lede formelle læreprocesser via didaktisk tænkning og handling, med Reggio Emilia-filosofien som pædagogisk retning. Du skal kunne opstille mål for læringsmiljøet og planlægge, gennemføre og evaluere de pædagogiske aktiviteter og rutinesituationerne. Du skal, sammen med dine kollegaer kunne vurdere, hvornår i en læreproces børnene har brug for megen voksenstyring og instruktion, og hvornår børnene har brug for en mere støttende, fleksibel og involverende tilgang.

Solrød Kommune Pædagogmedhjælper til Eventyrhavens vuggestueafdeling på 33 timer ugentligt pr. 1. juni 2023

Solrød Kommune, Havdrup

Har du et varmt og smilende ansigt, der får et hvert barn til at føle sig som noget særligt? Har du evnen til at huske navnene på mange børn, deres kæledyr og særlige sovedyr?

I Eventyrhaven får du 36 dygtige og engagerede kollegaer og en masse dejlige børn, som du skal være en betydningsfuld voksen for.

I Eventyrhaven er vi inspireret af filosofien fra de norditalienske områder Reggio Emilia og Pistoia. Vi forventer derfor, at du læser om ”Reggio Emilia” inden du søger stillingen. Vi vil gerne have at du beskriver i din ansøgning, hvilke tanker du gør dig om at arbejde Reggio Emilia-inspireret.

Gem
Solrød Kommune Social- og sundhedshjælperelev til start på Grundforløb 8. maj 2023

Solrød Kommune

Brænder du for at hjælpe andre mennesker og vil du være en del af et godt læringsmiljø?

Så har du nu mulighed for at uddanne dig til social- og sundhedshjælper i Solrød Kommune. Du kan glæde dig til et spændende elevforløb, hvor vi har fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Under hvert praktikforløb får du din egen praktikvejleder, som sammen med dig planlægger hvordan du når dine praktikmål ved ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid. Vi har også en elevcafe, hvor du får mulighed for at mødes med andre elever og sammen fordybe jer i faglige emner.

Gem
Solrød Kommune Social- og sundhedsassistentelever til start på Grundforløb 8. maj 2023

Solrød Kommune

Drømmer du om mere viden og flere kompetencer, så du kan tage et stort ansvar i sundhedssektoren? Så har du muligheden for at blive SSA-elev i Solrød Kommune, hvor vi tilbyder et godt læringsmiljø og masser af spændende udfordringer! Vi tilbyder ansættelse med elevløn under Grundforløb 2.

Du kan glæde dig til en udfordrende elevtid med stor afveksling, hvor dine arbejdsopgaver afhænger af den enkelte borgers behov og livssituation. Vi har i Solrød Kommune fokus på at din uddannelse er af høj kvalitet, og du vil under hvert praktikforløb få en praktikvejleder, som vil støtte dig til at nå dine praktikmål igennem daglig vejledning, ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid.

Solrød Kommune Visitator med ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk baggrund til team hjælpemiddel

Solrød Kommune

Du kommer til at indgå i en enhed af erfarne og engagerede visitatorer. Visitationen i Solrød Kommune behandler bl.a ansøgninger om hjemmehjælp, indkøb, madservice, ældreboliger, plejeboliger, ophold på døgnrehabilitering, daghjemsophold og hjælpemidler.

Du vil skulle indgå i team hjælpemidler, som ud over generelle visitationer fortrinsvis sagsbehandler hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112, 113 og 116. Du skal lave helhedsorienterede og individuelle vurderinger, prioritere aktivitetsproblematikker, og her ud fra vurdere behovet for hjælpemidler og boligændringer. I jobbet skal du endvidere afprøve og tilpasse hjælpemidler samt instruere i hensigtsmæssig anvendelse af hjælpemidlerne.

Solrød Kommune SSA i dagvagt til Christians Have plejecenter

Solrød Kommune

Plejecentret drives efter leve-bo-miljø-tanken. Det betyder, at vi tilstræber rolige og hjemlige omgivelser, og at vi arbejder med inddragelse, tryghed, nærhed og genkendelighed som vigtige værdier. Vi handler ind som i en familie, og laver selv mad i bo-grupperne. Vi arbejder struktureret med forbedringsmodellen, socialpædagogiske tiltag som bl.a. sanseprofiler og Tom Kitwoods ”blomstermodel”.

Vi tilbyder bl.a. stor fleksibilitet ift. din vagtplan, en god og grundig introduktion og oplæring samt mulighed for deltagelse i kurser og i 1:1-vejledning ved forflytningsvejleder.

Solrød Kommune Tilkaldevikar i Eventyrhavens vuggestue og børnehave.

Solrød Kommune, Havdrup

Vil du arbejde i en ny moderne integreret daginstitution, og brænder du for at bidrage til det gode børneliv i Havdrup? Så er du måske vores nye kollega. Vi søger tilkaldevikarer i Eventyrhavens vuggestue og børnehave.

 • Har du lyst til at være med til at skabe udviklende rammer for børn i alderen 0-6 år?
 • Har du erfaring med børn?
 • Kan du arbejde mellem 7.00-17.15?

Som tilkaldevikar hos os bliver du introduceret til vores pædagogiske profil og dagens gang, så du har mulighed for at dække ind, når personalet er fraværende.

Solrød Kommune Pædagog til Regnskovens Børnehave i Havdrup

Solrød Kommune, Havdrup

Brænder du for ”det gode børneliv” omgivet af en skøn natur. Har du blik for, hvad der skal til ift. børns udvikling, læring, trivsel samt behov for nærvær og omsorg. Sætter du barren højt ift. din egen og andres faglighed, så er du måske vores nye kollega.

Vi søger en pædagog på 33 timer, der med engagement og en stærk faglighed, ønsker at være med til at udvikle Regnskovens Børnehave og som ud fra et legende og lærende samspil med fokus på inspirerende læringsmiljøer, kan understøtte børn, så de kan udvikle deres naturlige nysgerrighed, opfindsomhed samt kreativitet.

Gem
Solrød Kommune Pædagogisk assistentelev i Solrød kommune

Solrød Kommune

Drømmer du om at arbejde med børn i dagtilbud, SFO eller SFOII? Er du parat til at lære en masse om, hvordan du planlægger forskellige aktiviteter, samarbejder, og hvorfor kost og motion er vigtigt?

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse som varer 2,3 år hvor du veksler mellem skole og praktikperioder.

I skoleperioden bliver du undervist på ZBC i Køge. I praktikperioderne arbejder du i en af Solrød kommunes daginstitutioner, SFO eller SFOII hvor du får du får praktisk erfaring med de arbejdsopgaver, en pædagogisk assistent udfører. Solrød Kommune bliver din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen. Vi skal ansætte fire elever til august 2023.

Solrød Kommune Studentermedhjælper til Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Kommune

Vi søger en serviceminded studentermedhjælper til spændende og alsidig stilling

Du skal servicere vores borgere primært i vagter sammen med en kollega. Det indebærer bl.a. at:

 • Lave informationssøgning
 • Vejlede om den næste gode læseoplevelse
 • Formidle litteratur til voksne, børn og unge

Du får mulighed for at udvide dine opgaver hen af vejen – fx producere indhold til hjemmeside, Facebook og lignende eller deltage i bogcaféer med formidling af litteratur. Vi sørger for oplæring.

Solrød Kommune Planlægger til lokalplaner og landzoneadministration

Solrød Kommune

Vi søger en ny, dygtig planmedarbejder til vores team. Solrød er en kommune i vækst, og med engagerede borgere og et ambitiøst byråd er der masser af spændende opgaver at tage fat på.

Du vil blive tilknyttet Team Plan og Byg, som varetager alle kommunens planopgaver samt kommunens byggesagsbehandling.

Dine opgaver kan variere, men vil hovedsageligt omfatte:

 • Udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg
 • Landzoneadministration og planlægning i det åbne land
 • Klimatilpasning

Vi tilbyder dig gode muligheder for personlig og faglig udvikling, flekstid mandag til torsdag og "Fleksibel fredag", hvor du selv bestemmer, om du vil arbejde på Rådhuset, hjemmefra eller holde fleksfri.

Solrød Kommune SSH i dagvagt på Christians have plejecenter / skærmet enhed

Solrød Kommune

Vi søger en ny kollega til vores fantastiske team, hvorfor vi nu har en stilling ledig som SSH i dagvagt i en af vores ”skærmede” enheder bogrupper på Christians Have med plads til 10 beboere.

Christians Have plejecenter er et hus fuld af liv med rigtig mange dejlige aktiviteter og traditioner, som f.eks. fredagsbar, banko, musikalske arrangementer, danse-arrangementer, bålhygge og meget mere. Der er ikke langt fra ide til handling, og vi prioriterer at deltage i disse arrangementer, der giver glæde og livskvalitet.

Plejecentret drives efter leve-bo-miljø-tanken. Det betyder, at vi tilstræber rolige og hjemlige omgivelser, og at vi arbejder med inddragelse, tryghed, nærhed og genkendelighed som vigtige værdier.

Gem
Solrød Kommune Social- og sundhedsassistent eller -hjælper til Den Kommunale Hjemmepleje

Solrød Kommune

Vi søger på nuværende tidspunkt uddannet personale til vores dagvagt i Team 1/4.

Dagvagt med weekendvagt hver 2. eller hver 3. uge:

 • Social- og sundhedsassistenter på 25-37 timer
 • Social- og sundhedshjælpere på 25-37 timer

Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor det tværfaglige samarbejde er i fokus, og hvor vi står sammen om at sikre et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil du opleve en arbejdsplads, der har fokus på faglighed, kompetenceudvikling og delegering. Løbende læring er vigtig for os, hvorfor vi prioriterer kurser og efteruddannelse højt.

Gem
Solrød Kommune To fysioterapeut-vikarer til Genoptræningscenteret i Solrød Kommune

Solrød Kommune

Brænder du for, i samarbejde med borgerne, at skabe forudsætninger for det bedst mulige liv gennem aktivitet og træning? Så er du måske vores nye kollega.

De primære opgaver vil finde sted i Genoptræningscenteret, men der trænes også i borgerens hjem og på kommunens andre lokationer efter behov. Opgaverne retter sig imod genoptræning af borgere med:

 • Ortopædiske problemstillinger (skulder, ryg, hofte, knæ.)
 • Genoptræning af borgere på vores rehabiliteringsafdeling på Christians Have
 • Borgere henvist via kommunens Job- og Socialcenter.

Vi er et dynamisk hus der følger borgernes behov, og der er derfor løbende mulighed for opgaver indenfor andre specialer, hvis man har ønsker om at afprøve nye områder.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV