18 job matcher din søgning 18 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Solrød Kommune Leder til daginstitutionen Regnskoven i Havdrup

Solrød Kommune, Havdrup

Ambitiøs og faglig stærk leder søges til en integreret institution i Solrød Kommune.

Er du en leder, der brænder for pædagogisk udvikling, personaleledelse og teamsamarbejde, så er denne stilling måske noget for dig.

Her vil du som leder af Regnskoven:

 • have ansvaret for 40 vuggestuebørn og 98 børnehavebørn
 • få mulighed for at sætte pædagogisk og ledelsesmæssig retning sammen med ledelsesteam og personale
 • bidrage til et godt samarbejde med forældrebestyrelsen og forældregruppen
 • Indgå i og bidrage til lederfællesskabet ”Dagtilbud Solrød”

I Solrød Kommune har vi et forpligtende lederfællesskab. Du er selvfølgelig leder af institutionen Regnskoven med ansvar for budget, personale og forældrebestyrelse; men derudover indgår du i et forpligtigende samarbejde omkring ledelse og udvikling af daginstitutionsområdet i Solrød Kommune.

Solrød Kommune Administrativ medarbejder til Børn og Ungeområdet i Solrød Kommune

Solrød Kommune

Børn og Ungerådgivningen i Solrød Kommune søger en imødekommende administrativ medarbejder, der er initiativrig og har lyst til at understøtte og hjælpe på tværs af afdelingen.

Dine arbejdsopgaver vil være mangeartede, men dine primære arbejdsopgaver bliver at tage god imod borgerne både ved personligt fremmøde til Børn og Unge Rådgivningen, men også via telefonbetjening. Du vil i samarbejde med en kollega blive Børn og Unge Rådgivningens ansigt ud ad til, så det er vigtigt, at du trives med borgerkontakt og leverer en god service og hjælp til alle, der har sin gang i Børn og Unge Rådgivningen.

Du vil få en nøglefunktion i afdelingen, hvor service og hjælpsomhed er afgørende. Det er vigtigt, du træder til, når der opstår ad hoc-opgaver, som skal løses nu og her.

Solrød Kommune Digital formidler til DIT Bibliotek og Kulturhus

Solrød Kommune

Elsker du kultur og har en stor viden om digitale teknologier og vil du arbejde i spændingsfeltet mellem kultur og IT? Så har du lige nu en unik mulighed for at kombinere begge interesser i et levende kulturhus med søde og dygtige kollegaer og engagerede brugere i alle aldre.

Solrød Bibliotek og Kulturhus søger nemlig en ny kollega med en stærk IT-profil og lyst til at være med til at styrke og videreudvikle positionen som Solrød Kommunes mest benyttede kulturinstitution.

Dine opgaver:

 • Udvikle og afholde aktiviteter, workshops og undervisningsforløb for børn, unge og voksne i Solrød (f.eks. digitale læsekredse, kode-workshops for børn, e-gaming turneringer og IT-undervisning i MitID)
 • Lede eller indgå i projekter, som skal støtte Solrøds borgere og dine kollegaer i deres digitale transformation og få vores biblioteks- og kulturtilbud ud over rampen.
Solrød Kommune Erhvervsklasserne i UngSolrød søger engageret lærer med socialpædagogiske kompetencer

Solrød Kommune

Vi søger en lærer, der kan undervise i ét eller flere af fagene dansk, engelsk og matematik, i 2 klasser med hver op til 16 elever på 8. og 9. klassetrin.

Erhvervsklasserne er et alternativt skoletilbud, der giver skoletrætte elever en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole- og praktikforløb, der på sigt kan give dem lyst og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er en fordel, hvis du har uddannelses- og arbejdsmarkedskendskab.

I Erhvervsklasserne er der tolærerordning i alle timerne. Du skal, i samarbejde med de to andre lærere, planlægge undervisning, skabe et godt miljø og medvirke aktivt til at videreudvikle konceptet. Derudover skal du varetage kontaktlærerfunktion for ca. 11-12 elever.

Solrød Kommune Fast vikar til Børnenes Idrætshus

Solrød Kommune

Vil du være medskaber af Solrøds største institution, med en tydelig pædagogisk idrætsprofil, så har vi brug for dig!

Vi søger en fast vikar 30 timer ugentligt – med mulighed for supplerende timer – til hele huset pr. 1.7.22 eller hurtigst muligt.

I Børnenes Idrætshus skal det være sjovt at være barn. Vi stimulerer børns tryghed, trivsel, nysgerrighed og læring, gennem idræt, leg og bevægelse.

Børnenes Idrætshus er en fagligt ambitiøs integreret institution med pædagogisk idrætsprofil. Vi er normeret til 78 vuggestuebørn og 155 børnehavebørn. Vores nye kollega skal have erfaring, være fleksibel, samarbejdsvillig, omstillings- og udviklingsparat.

Solrød Kommune 2 barselsvikarer til vuggestueafdeling

Solrød Kommune

Vil du være medskaber af Solrøds største institution med en tydelig pædagogisk idrætsprofil, så har vi brug for dig!

Vi søger til Vuggestueafdelingen:

 • pædagog i barselsvikariat på 37 timer til 1.7.2022
 • pædagog i barselsvikariat på 33 timer pr. 1.8.2022.

I Børnenes Idrætshus skal det være sjovt at være barn. Vi stimulerer børns tryghed, trivsel, nysgerrighed og læring, gennem idræt, leg og bevægelse.

Børnenes Idrætshus er en fagligt ambitiøs integreret institution med pædagogisk idrætsprofil. Vi er normeret til 78 vuggestuebørn og 155 børnehavebørn. Vores nye kollega skal være fleksibel, samarbejdsvillig, omstillings- og udviklingsparat.

Solrød Kommune Fagligt funderet skolepædagog som kan føre idé til handling søges til Munkekærskolens SFO

Solrød Kommune

Vi har mulighed for at ansætte en pædagog mere til vores dejlige SFO. Stillingen er fast og på 32-35 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1. august 2022 eller snarest derefter.

Vi tilbyder en ansættelse primært på SFO’en, men også timer i skoledelen. Det kan være USU, som støtte eller fag, som du er kompetent til at varetage.

Du vil blive en del af en velfungerende skole og SFO med en engageret personalegruppe med mange forskellige kompetencer og interesser, hvilket gør at vi kan tilbyde børnene en varieret hverdag.

Vi søger en pædagog som:

 • hviler i sin pædagogiske faglighed og samtidig er åben for nye perspektiver
 • får energi at af være sammen med en masse glade og nysgerrige børn
 • deltager aktivt i den pædagogiske praksis
Solrød Kommune Regnskoven søger tilkaldevikar med mulighed for faste timer

Solrød Kommune, Havdrup

Regnskoven er en integreret institution i Havdrup med 40 vuggestuebørn og ca. 90 børnehave børn. Stillingen vil primært være i børnehaveafdelingen. Vi har nogle dejlige natur områder i nærheden som vi sammen med vores store grønne legeplads benytter flittigt. Vi har det grønne flag fra De Grønne Spirer, som er en synlig anerkendelse af de dagtilbud, hvor børn og voksen er lidt tættere på naturen omkring os.

Vi tilbyder dig

 • Skønne og glade børn.
 • Engagerede og faglige dygtige kollegaer.
 • En arbejdsplads hvor der arbejdes med den styrket pædagogiske lærerplan.
Gem
Solrød Kommune Planlægger til Den Kommunale Hjemmepleje

Solrød Kommune

I Solrød Kommune er vi i rivende udvikling, og Den kommunale Hjemmepleje er ingen undtagelse. Som i resten af landet får vi flere, særligt ældre og komplekse borgere, der har brug for vores pleje, omsorg og støtte for at klare hverdagen.

Vi søger pr. 1. juni 2022 en planlægger, som har lyst til at indgå i vores planlæggerteam, som består af 4 planlæggere. Stillingen er på 35 timer og med arbejde hver 4. weekend, samt helligdagsvagter henover året. Mødetiden vil blive planlagt i tidsrummet mellem kl 06.00-16.00.

Opgaver

 • Sparring med faglig koordinator
 • Udarbejde kørelister i omsorgssystemet CURA
 • Modtage sygemeldinger i weekend og på helligdage
Solrød Kommune Dagtilbud Regnskoven søger pr. 1. juni to nærværende og engagerede pædagoger. En på 30 timer og en på 35 timer til børnehaveafdelingen

Solrød Kommune, Havdrup

Regnskoven er en integreret institution i Havdrup med 40 vuggestuebørn og ca. 90 børnehave børn. Vi har nogle dejlige natur områder i nærheden som vi sammen med vores store grønne legeplads benytter flittigt. Vi har det grønne flag fra De Grønne Spirer, som er en synlig anerkendelse af de dagtilbud, hvor børn og voksen er lidt tættere på naturen omkring os.

Vi har en stærk ambition om at skabe det bedst mulige børneliv for alle børn. Vi har bl.a. fokus på alle børns mulighed for at være en del af fællesskabet og den tidlige indsats. I Regnskoven arbejder vi sammen som en helhed. Vi hjælper hinanden og samarbejder også på tværs af stuerne i forskellige læringsmiljøer for børnene.

Solrød Kommune Pædagog til Regnskovens vuggestueafdeling søges

Solrød Kommune, Havdrup

Dagtilbud Regnskoven søger pr. 1. juni 2022 en nærværende og engageret pædagog på 30 timer til vuggestueafdelingen.

Regnskoven er en integreret institution i Havdrup fordelt på 2 afdelinger, en vuggestue- og en børnehaveafdeling. Vi har nogle dejlige natur områder i nærheden som vi sammen med vores store grønne legeplads benytter flittigt. Vi har det grønne flag fra De Grønne Spirer, som er en synlig anerkendelse af de dagtilbud, hvor børn og voksen er lidt tættere på naturen omkring os.

Vi har en stærk ambition om at skabe det bedst mulige børneliv for alle børn. Vi har bl.a. fokus på alle børns mulighed for at være en del af fællesskabet og den tidlige indsats. I Regnskoven arbejder vi sammen som en helhed. Vi hjælper hinanden og samarbejder også på tværs af stuerne i forskellige læringsmiljøer for børnene.

Solrød Kommune SSA i aftenvagt til Rehabiliteringsafsnit

Solrød Kommune

Vores gode kollega har realiseret drømmen om frihed i form af udelukkende at arbejde som vikar, hvorfor vores skønne aftenvagthold på Solrød Kommunes Rehabiliteringsafdeling mangler en kollega.

Stillingen er på 28 timer med weekendvagt hver anden weekend i lige uger.

På Rehabiliteringen møder vi alle typer af borgere: Den nyopererede, kronikeren, den komplekse medicinske borger og borgeren med behov for tryghed og faste rammer. Vi møder også de lidt skæve eksistenser, hvor vi fungerer som forløbskoordinatorer, indtil vi sammen kan ligge en god plan for fremtiden. Vi har også borgere, der afventer en plejebolig - og således rummer vi hele paletten.

Solrød Kommune Pædagogisk afdelingsleder

Solrød Kommune, Havdrup

Regnskoven i Solrød Kommune søger en faglig velfunderet og engageret afdelingsleder til børnehaveafdelingen, som formår at navigere i rollen som både afdelingsleder og pædagog.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr 1. juli 2022. Vi venter dog gerne på den rigtige!

Som afdelingsleder i Regnskoven skal du varetage den daglige personaleledelse samt aktivt indgå i det pædagogiske arbejde med børnene. Du skal som afdelingsleder, sikre de bedst mulige forudsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene og en tydelig organisering af arbejdet. Derudover skal du indgå i et ledelsesteam, hvor vi sammen sætter de overordnede rammer for institutionen som helhed.

Solrød Kommune Visitator med ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk baggrund

Solrød Kommune

Motiveres du af at arbejde med og for ældre og deres pårørende? Vil du være med til at sikre, at borgerne får et sammenhængende og koordineret forløb? Kan du samarbejde med mange aktører? Og har du en stærk faglig profil som visitator? Så er det dig vi leder efter!

Som visitator i Solrød Kommune skal du bl.a. behandle ansøgninger om hjemmehjælp, indkøb, madservice, ældreboliger, ophold på døgnrehabilitering, daghjemsophold og hjælpemidler. I forhold til hjælpemiddelområdet skal du kunne sagsbehandle og bevilge indenfor de mere komplekse hjælpemiddelsager og boligændringssager.

Du vil skulle indgå i team hjælpemidler, som ud over generelle visitationer også skal kunne behandle ansøgninger om genbrugelige hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger, handicapbiler og meget andet, hvilket giver os gode muligheder for velkoordinerede borgerforløb.

Solrød Kommune Kommunaldirektør

Solrød Kommune

Kommunaldirektør, der bygger bro mellem byråd, borgere og administration

Du kommer ind i en organisation, der er præget af stor driftssikkerhed, men også her skal vi udfordres for at matche de samfundsudviklinger, der allerede nu fylder. I Danmarks mest konkurrenceprægede jobmarked skal Solrød Kommune være det oplagte sted at lægge sine arbejdstimer. Vi skal være en moderne, fleksibel og attraktiv arbejdsplads nu – men også om 5 og 10 år. Og det kræver nytænkning.

For at lykkes i en stilling som denne – i en kommune som vores – skal du være en dygtig embedsmand, der står på to ben; det organisatoriske og det politiske. Du er god til at få omsat Byrådets ambitioner og idéer i praksis, fordi du har en god fornemmelse for, hvad organisationen kan – men også, hvad der kan ændres, hvis der er brug for det, når vi skal lykkes.

Solrød Kommune Integrationssagsbehandler/ virksomhedskonsulent - Genopslag

Solrød Kommune

Ukraine er på alles læber. Vil du være med til at gøre en forskel her? Og vil du være en del af et mindre men meget ambitiøst og dynamisk Jobhus? Kan du motivere, støtte og inspirere ledige integrationsborgere og kontanthjælpsmodtagere til at komme hurtigt og godt på arbejdsmarkedet?

Job- og Socialcentret i Solrød Kommune søger pr. 1. juni 2022 en sagsbehandler til Jobhuset, hvor vi arbejder med dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere.

Du skal primært arbejde med ukrainere, men også med jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det er nødvendigt at du har erfaring og kendskab til arbejdet med denne målgruppe og samtidig har et indgående kendskab til beskæftigelsesområdet. Vi forventer, at du kan skabe resultater, er effektiv og systematisk og at du er god til at motivere borgerne til at se muligheder på jobmarkedet.

Solrød Kommune Virksomhedskonsulent til det jobklare område

Solrød Kommune

Du har nu mulighed for at blive en del af vores fantastiske Jobhus i Solrød. Tror du også på, at det vigtigste for vores ledige er at komme i arbejde, og har du erfaring med at hjælpe virksomheder og ledige med at finde hinanden?

Jobhuset, som er en del af Job- og Socialcentret i Solrød Kommune, søger pr. 1. juli eller 1. august, en virksomhedskonsulent inden for det jobklare område. Du vil sammen med dine 12 kolleger i Jobhuset sikre, at jobklare ledige i Solrød kommer hurtigt og varigt i beskæftigelse og du vil skulle understøtte arbejdsmarkedets behov så kommunens virksomheder får den arbejdskraft som de har brug for.

Nogle gange er der behov for at motivere en ledig til at tage et job, som ikke er deres 1. prioritet men du samtidigt skal sikre en god virksomhedsservice og et godt match. Dette kan til tider være en vanskelig opgave, som bl.a. kræver god forventningsafstemning og gode kommunikative kompetencer.

Solrød Kommune Er du SSH eller SSA og brænder for den værdige ældrepleje, så kom med på holdet på Christians Have

Solrød Kommune

Christians Have plejecenter er et hus fuld af liv med rigtig mange dejlige aktiviteter og traditioner, som f.eks. fredagsbar, banko, musikalske arrangementer, danse-arrangementer, bålhygge og meget mere. Der er ikke langt fra ide til handling, og vi prioriterer at deltage i disse arrangementer, der giver glæde og livskvalitet.

Vi er et hus fuld af skønne dedikerede kolleger, og som personalepleje er der tilbud om fysioterapi og zoneterapi.

Plejecentret drives efter leve-bo-miljø-tanken. Det betyder, at vi tilstræber rolige og hjemlige omgivelser, og at vi arbejder med inddragelse, tryghed, nærhed og genkendelighed som vigtige værdier. Vi handler ind som i en familie, og laver selv mad i bogrupperne. I husets skærmede enheder arbejdes der struktureret med bl.a. sanseprofiler og Tom Kitwoods ”blomstermodel”.