Jobannonce: Sundhedsplejerske til Sundhedsplejen

Gem
Hjørring Kommune
Sundhedsplejerske til Sundhedsplejen

Hjørring Kommune

Sundhedsplejen søger en sundhedsplejerske, som skal være med til at styrke den generelle sundhedsfremmende indsats samt de særlige områder, som sundhedsplejen varetager.

Sundhedsplejens arbejdsområde er som udgangspunkt tilrettelagt som en kombineret ordning med gravide, spæd- og småbørn samt skolebørn, men med en stor grad af specialisering inden for forskellige områder, fx forældrekurser, sundhedspædagogiske tiltag, tilbud til særligt udsatte gravide samt andre specifikke rådgivnings- og vejledningsopgaver.

Opgaveløsningen tager sit udgangspunkt i tre teams, som hver betjener et geografisk afgrænset område. De enkelte teams har som formål i fællesskab at løse opgaverne og udvikle den tværfaglige praksis sammen med socialrådgivere, PPR-medarbejder, dagtilbudsområdet samt skolerne. Sundhedsplejen har ligesom kommunens socialrådgivere og PPR-medarbejdere hverdagskontorer på kommunens skoler.

Hjørring Kommune