Jobannonce: Projektkonsulent med koordinatorfunktion til SOSU Østjyllands internationale projektafdeling

Gem
SOSU Østjylland
Projektkonsulent med koordinatorfunktion til SOSU Østjyllands internationale projektafdeling

SOSU Østjylland, Aarhus

Da vores kollega gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en projektkonsulent med koordinatorfunktion.

Der er nemlig meget travlt i SOSU Østjyllands internationale afdeling og vi er i dag 4½ medarbejdere beskæftiget med især EU-projekter, primært Erasmus+ projekter. Projekternes temaer er forskelligartede: For øjeblikket er vi involverede i projekter, der omhandler sundhedsfaglige perspektiver, miljø og bæredygtighed - herunder FN’s Verdensmål, digitalisering og social inklusion.

Desuden deltager vi i internationale projekter, der retter sig mod udvikling af overordnede europæiske politikker og erhvervsskolesystemer. Projekterne gennemføres i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere og vi tilstræber at skolens undervisere og elever inddrages i udførelsen.

SOSU Østjylland