Jobannonce: Controller med lederpotentiale søges til SISA - hele Grønlands pensionskasse!

Gem
Landau Headhunting Controller med lederpotentiale søges til SISA - hele Grønlands pensionskasse!

Landau Headhunting søger for SISA i Nuuk

Er du tosproget grønlandsk/dansk, og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Grønland?

SISA er en grønlandsk medlemsejet pensionskasse. Din kommende stilling refererer i dag direkte til pensionskassens direktør og indebærer bl.a. følgende arbejdsopgaver:

  • Ansvar for at have det samlede overblik over virksomhedens interne ledelses- og kontrolsystem, herunder sikre at ledelsesmæssige kontroller samt nøglefunktionskontroller fungerer effektivt
  • Sparring med SISA's outsourcing-partnere på risikostyringsområdet
  • Løbende opfølgning på outsourcing-partnernes leverancer generelt og efterfølgende rapportering til direktion og bestyrelse