Jobannonce: Psykologer til Arbejdsmarkedsområdet (barselsvikariater)

Gem
Hjørring Kommune
Psykologer til Arbejdsmarkedsområdet (barselsvikariater)

Hjørring Kommune

To af vores dygtige psykologer skal snart på barselsorlov. Vi har derfor brug for to barselsvikarer til Helhedstilbuddet, der brænder for at arbejde udredende såvel som korttidsterapeutisk og for at gøre en forskel med at hjælpe vores borgere ind på arbejdsmarkedet.

Psykologernes arbejdsopgaver består dels af psykologiske screeninger, støttende samtaleforløb af 1-5 timers varighed og psykologiske undersøgelser med WAIS-IV.

Herudover bidrager vi til forskellige gruppeforløb med varighed på 6-10 uger samt til tværfaglig analyse og konference (TFA). Ved en TFA belyses og beskrives borgerens ressourcer og barrierer fra en socialfaglig samt tre forskellige sundhedsfaglige vinkler. Dette munder ud i en tværfaglig drøftelse samt et forslag til plan for borgerens videre forløb hen imod job eller uddannelse.

Hjørring Kommune

Andre relevante job