Jobannonce: Är du Nordiska rådets presidiums nya seniorrådgivare och sekreterare?

Gem
Nordisk MinisterrådÄr du Nordiska rådets presidiums nya seniorrådgivare och sekreterare?

Nordisk Ministerråd, Köpenhamn

Nordiska rådet söker en driven, energisk och erfaren presidiesekreterare och seniorrådgivare, vars huvuduppgift blir att bistå och ge råd till Nordiska rådets ledning – Nordiska rådets presidium och rådsdirektören.

Som presidiets nya sekreterare och seniorrådgivare får du ett spännande, utvecklande och krävande jobb i en internationell och interparlamentarisk organisation.

Du får huvudansvaret för att utföra de rådgivande arbetsuppgifterna i presidiets arbete – i nära samarbete med rådsdirektören för Nordiska rådets sekretariat. En samordnare och andra rådgivare är också knutna till presidiets arbete.

Andre relevante job