Jobannonce: Biologoverassistent/fiskeritekniker for til-søs indsamlinger med kommercielle skibe

Danmarks Tekniske UniversitetBiologoverassistent/fiskeritekniker for til-søs indsamlinger med kommercielle skibe

Danmarks Tekniske Universitet, Hirtshals

DTU Aqua, Sektion for Monitering og Data i Hirtshals søger to biologoverassistenter/fiskeriteknikere til data indsamling om bord på kommercielle fiskefartøjer.

Arbejdsopgaverne vil bestå primært af til-søs indsamlinger af biologiske prøver om bord på kommercielle fiskefartøjer, samt oparbejdning af indsamlet materiale. Arbejde omfatter også sejlads på vores egne forskningsskibe, indsamling af information fra det kommercielle fiskeri i havne og oparbejdning af disse og der forventes at du indgår i andre opgaver i sektion for Monitering og Data efter behov.

Der er tale om sejlads i betydeligt omfang og varighed med deraf følgende afspadsering af optjent overtid.