Jobannonce: Bygningsmedarbejder til Naturstyrelsen

MiljøministerietBygningsmedarbejder til Naturstyrelsen

Miljøministeriet, Randbøl

Naturstyrelsen ejer mere end ca. 2.300 bygninger, der bliver anvendt til en lang række forskellige formål. Har du forstand på at lede og planlægge mindre byggeprojekter, og vil du have et stort selvstændigt ansvar? Kan du eventuelt supplere med stor viden om og erfaring i store kloakeringsprojekter? Så vil vi gerne høre fra dig.

Naturstyrelsens bygninger er placeret over hele landet og er meget forskellige med hensyn til anvendelse, størrelse og tilstand – groft sagt fra hønsehus til slot – men primært små til mellemstore. Bygningsteamet overordnede opgave er at sikre en passende og tidssvarende bygningsmasse, så den på en gang understøtter en effektiv drift og opfylder de lokale behov. Dette nås bl.a. gennem frasalg, nedrivning, renovering og løbende gennemgang af bygningerne.

Andre relevante job