Jobannonce: Vi søger en engageret og fagligt dygtig pædagog til en fuldtidsstilling

BostedDanmark ApsVi søger en engageret og fagligt dygtig pædagog til en fuldtidsstilling

BostedDanmark Aps, Haslev

Vi er et privat bo- og dagtilbud fra 1. januar 2018. Vores målgruppe er voksne med autisme spektrum forstyrrelser med forskellige tillægsdiagnoser som mental retardering, ADHD, epilepsi eller psykiatriske tillægsdiagnoser. Vores borgere kan udvise udadreagerende adfærd og selvskade.

Vi har 10 bo- og dagtilbudspladser fordelt på to huse i nær afstand af hinanden.

Botilbuddet er et tryghedsskabende miljø, hvor der er mulighed for at få støtte til at leve et liv så tæt på egen opfattelse af livskvalitet som muligt.

Borgeren støttes til at bevare og udvikle egne ressourcer, således at den enkelte er i stand til at præge egne livsbetingelser.