Jobannonce: Miljøstyrelsen søger en jurist til arbejde med konsekvenser af anvendelse af ny teknologi i naturovervågningen

MiljøministerietMiljøstyrelsen søger en jurist til arbejde med konsekvenser af anvendelse af ny teknologi i naturovervågningen

Miljøministeriet, Odense

Har du lyst til at være med til at løse de juridiske og administrative opgaver i forbindelse med at beskytte naturen i Danmark? Har du lyst til at være med til at belyse de juridiske og forvaltningsmæssige aspekter af indførelsen af kunstig intelligens?

Vi opslår en midlertidig stilling frem til udgangen af 2022 i enhedens naturbeskyttelsesteam, hvor du i samarbejde med kolleger primært skal arbejde med de juridiske/retlige og administrative opgaver og konsekvenser ved at indføre et nyt overvågningssystem baseret på kunstig intelligens i Natura 2000-områderne. Du skal også indgå i andre juridiske og generelle opgaver på Natura 2000-området, herunder fortolkning af direktiver, domme og klagenævnsafgørelser, for eksempel i forhold til vurdering af konkrete projekters påvirkning af Natura 2000-områder.

Andre relevante job