Jobannonce: Forretningsfører

Flakkebjerg EfterskoleForretningsfører

Flakkebjerg Efterskole, Slagelse

Da vores nuværende forretningsfører går på pension, søger vi en afløser.

Vi søger en forretningsfører med følgende kompetencer:

  • Bogholderi, lønregnskab og aflæggelse af regnskab til revisor.
  • Økonomiledelse, budgetlægning, kvartalsopfølgning og formidling til ledelse/bestyrelse/kolleger.
  • Kontraktforhandling og sparsommelighed
  • Skoleadministration, behandling af elevdata, forældrekontakt m.m.

Dine arbejdsopgaver:

  • Budgetlægning, budgetopfølgning, afstemning og årsregnskab – herunder aflæggelse af regnskab med ledelsesberetning til revisor.
  • Elevadministration og Lønadministration via KOMIT
  • Alle offentlige indberetninger og refusionsansøgninger
  • Bogføring, debitor- og kreditorstyring, likviditetsstyring og styring af cashflow.