Jobannonce: Erhvervsstyrelsens Internationale Afdeling søger tre studentermedhjælpere

Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsens Internationale Afdeling søger tre studentermedhjælpere

Erhvervsstyrelsen, København

I Team Global Handel og Sikkerhed arbejder vi for global frihandel. Det gør vi ved at administrere EU’s defensive handelsinstrumenter som f.eks. anti-dumpingtold og ved at sikre danske aftryk på EU’s frihandelsaftaler med 3. lande i forhold til tjenesteydelser.

I Team Internationale Investeringer og Sikkerhed arbejder vi for at forhindre, at udenlandske investeringer skader Danmarks sikkerhed.

Som studentermedhjælper hos os vil du komme til at bistå medarbejderne i de to teams med forskelligartede opgaver inden for det handels- og sikkerhedspolitiske område.

Dette vil blandt andet omfatte at bistå med udarbejdelse af statistik og opdatering af databaser, assistance med sagsbehandling, besvarelse af henvendelser fra interessenter, research og informationssøgning samt diverse ad hoc-opgaver såsom journalisering og praktisk hjælp.

Andre relevante job