Jobannonce: Studentermedhjælper til Miljøstyrelsen i enheden Vandforsyning

MiljøministerietStudentermedhjælper til Miljøstyrelsen i enheden Vandforsyning

Miljøministeriet, Odense

Har du lyst til arbejde med drikkevand, spildevand, vandteknologi og klimatilpasning i et travlt og ambitiøst miljø med gode kolleger? Vi søger en studentermedhjælper snarest muligt.

Som studentermedhjælper i Vandforsyning vil du få en bred berøringsflade med reguleringen af vandsektoren og områderne drikkevand, spildevandshåndtering, klimatilpasning samt internationalisering af dansk vandteknologi.

Arbejdsopgaverne varierer og består bl.a. i at assistere områdets medarbejdere med lettere sagsbehandling, udarbejdelse af notater, informationssøgning, besvarelse af borgerhenvendelser, teknisk bistand i forhold til web og aktindsigt. Andre arbejdsopgaver vil være af praktiske opgaver, herunder logistik, mødeafholdelse, udenlandske delegationsbesøg m.m.

Andre relevante job