Jobannonce: Head of Quality, Compliance & Environment

FUMAC A/SHead of Quality, Compliance & Environment

FUMAC A/S, Vinderup

FUMAC søger til en nyoprettet stilling en struktureret, motiveret og handlekraftig Head of Quality, Compliance & Environment, hvis primære opgave er at sikre, at vi lever op til vores vision om at ville være bedst til bæredygtige løsninger.

Du får ansvaret for:

  • Opdatering og udbygning af vores kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2015, herunder konstant forbedring af kvalitet gennem eksempelvis kvalitetsbeskrivelser og -procedurer
  • Videreudvikling af vores høje kvalitet og udarbejdelse af kvalitetsregnskab – bl.a. på baggrund af kundesurveys
  • Compliance, dvs. sikring af at vores produkter og processer overholder gældende lovgivning – altid med CSR og sustainability som en del af vores arbejde