Salling

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig gode kollegaer og sammenarbejde.

Negativ kommentar

Dårlige arbejdstider, lange vagter, lav løn, ingen lønforhøjelse i flere år, ledelsen er ikke synlig og man føler sig ikke set og taget alvorlig.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegerne, kunderne, miljøet i og historien bag stormagasinet.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Man er der fordi man elsker sine kolleger og kunderne.

Negativ kommentar

Lønnen er lav og trods klar fremgang og udvikling samt udvidet ansvarsområde er der ingen lønstigning til de (næsten) årlige MUS-samtaler.