Danmarks Nationalbank

Din viden gør en forskel

Som medarbejder i Danmarks Nationalbank kan du gøre karriere inden for en række discipliner, du ikke kan komme i nærheden af andre steder.

Det er et privilegie at være landets centralbank, og med vores unikke position i dansk økonomi følger et stort ansvar. Vi er bl.a. ansvarlige for Danmarks pengepolitik, hvorfor det er afgørende, at vores arbejde er af høj kvalitet. Uanset om du er med til at udarbejde statistik og analyser af dansk og international økonomi, overvåge betalingssystemer og det finansielle system eller er med til at styre valutareserven, så er din viden med til at gøre en forskel. Derfor stiller vi høje faglige krav til dig.

Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov. Som Danmarks centralbank har vi ansvaret for pengepolitikken. Vi arbejder for at holde kronen stabil og inflationen lav, og for at kontante og elektroniske betalinger er sikre. Herudover overvåger og vurderer vi den finansielle stabilitet i Danmark, så finansiering af aktiviteter i samfundet fungerer stabilt. Som centralbank spiller vi en rolle i det internationale finansielle system, og vores arbejde har en direkte konsekvens for Danmark. Det store ansvar er med til at motivere os, holde os skarpe og udvikle os professionelt.

Der går aldrig inflation i ansvar

Som medarbejder i Danmarks Nationalbank bliver du en del af en arbejdsplads, hvor du i tæt samspil med din leder skaber rammen for din fremtid. Vi har fokus på feedback og på din faglige og personlige udvikling. Er du nyuddannet økonom, bliver du en del af Nationalbankens Central Banking Economist Programme, som er et 2-årigt program, der øger dit kendskab til Nationalbankens kerneområder, giver dig et netværk i banken og øger dynamikken på tværs af afdelingerne. Hvis du er parat til at tage initiativ og gerne vil være med til at definere, hvilken retning din karriere i banken skal gå, understøtter vi dine ambitioner med ansvar og udfordringer – det går der aldrig inflation i.

Værdifuld valuta på jobmarkedet

Som medarbejder i Danmarks Nationalbank får du et job, som definerer dit CV – også hvis du har ambitioner om en karriere uden for Danmarks grænser. Vi er anerkendt for vores bundsolide arbejde, og et job hos os er en de facto-blåstempling af dig og din faglighed. Du skal være blandt de bedste på dit felt for at arbejde i Nationalbanken, og når du er kommet indenfor, er det faglige miljø med til at udvikle og forbedre dine kompetencer. Uanset hvor dygtig du er, garanterer vi, at du hurtigt bliver endnu dygtigere af at være her. Dét gør dig til en værdifuld valuta på arbejdsmarkedet.

Hvad siger medarbejderne om Nationalbanken som arbejdsplads?"Mit arbejde giver et stort netværk blandt dygtige økonomer – både nationalt og internationalt."
Stine Ludvig Bech, seniorøkonom, ph.d. i økonomi, Finansiel Statistik.
"Det motiverer mig at arbejde med emner, der sætter dagsordner i den offentlige debat."
Sune Malthe-Thagaard, økonom, cand.polit., Økonomi og Pengepolitik.
"Det er meget motiverende at arbejde i et krydsfelt af fagkundskaber – blandt gode og sjove kollegaer."
Helene Vinten, senior policy advisor, cand.jur., Finansiel Stabilitet.
"Det er udfordrende og aldrig kedeligt at arbejde i et miljø med så højt et fagligt niveau."
Carina Moselund Jensen, sekretariatsrådgiver, cand.oecon., Sekretariat og Kommunikation.
"Bankens graduateprogram giver et bredt fagligt og socialt netværk og et godt indblik i bankens opgaver."
Amalie Christensen, SIFI-analytiker, ph.d. i fysik, Finansiel Stabilitet.
Danmarks Nationalbank - virksomhedsprofil hos Jobindex