KK Wind Solutions

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende og energisk arbejdsplads med meget hjælpsomme kolleger

Negativ kommentar

Virksomheden vækster, og kan til tider have svært ved at prioritere nogle områder ned, så der er tid til at fokusere på det vigtigste

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

arbejde, arbejde, arbejde

Evaluering

Positiv kommentar

Sympatisk forretningsområde

Negativ kommentar

Dårlig topledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Synlig ledelse der forsøger at skabe et godt arbejds-klima og samtidig har både vision og strategi, som bliver kommunikeret og efterlevet. Lille firma, hvor alle kender hinanden og ledelsen er en del af hverdagen.

Negativ kommentar

Som i mange andre firmaer er der også tider med travlehed og der har også været nedskæringer, som påvirker arbejdsklimaet

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer på tværs af hele organisationen

Negativ kommentar

Flere personer har været der i 15-20 år ++, de er alt for sammenspist Den Polske organisation modarbejder nogle gange den Danske

Evaluering

Positiv kommentar

Innovativ virksomhed der arbejder for at gøre vindenergi billigere. Der er mange muligheder i industrien som KK Wind har mulighed for at blive en del af.

Negativ kommentar

Karriere mulighederne for ikke-engeinører er begrænsede, da det er en udpræget emgeinør og produltiomsvirksomhed.

Evaluering

Positiv kommentar

En virksomhed hvor der er en bred viden indenfor mange områder.

Negativ kommentar

Ledelsen er meget dårlig, og det skaber en rigtig dårlig stemning og kultur. Der er temmelig mange frustrede medarbejdere, som ikke føler sig 'hjemme' og tilfreds på arbejdspladsen. Der er en form for kynisme, som gør at man som medarbejder ikke kan trives, endvidere motiverer sig selv. Der er total mangel på ledelse, og ledere med en rimelig forståelse for det at lede personale.