Syddansk Universitet

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende arbejdsplads ift. kulturer og fagligheder, og spændende opgaver i et vist omfang.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, manglende tid til at prioritere i opgaver og til at kunne tænke og handle langsigtet. Manglende sparring og for få personer og ressourcer til for store behov og ambitioner.

Evaluering

Positiv kommentar

Stor og meningsfuld arbejdsplads.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget nemt at få hjælp på tværs af afdelinger, hvis man mangler en med ekspertise i et område der er nyt for en selv.

Negativ kommentar

I min korte projektstilling var det enormt svært at få adgang til de ting jeg skulle bruge for faktisk at kunne udføre mit arbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

SDU er en stor arbejdsplads med mange gode og velfungerende afdelinger. Der er mange gode personalefordele.

Negativ kommentar

Den afdeling jeg var ansat i havde en leder som efter min mening ikke burde have mennesker under sig. Hun var enormt dygtig til det hun skulle overfor hendes ledere, men hun var meget uklar og omskiftelig i sin kontakt med hendes medarbejdere, man kunne ikke regne med at det hun sagde den ene dag også gjorde sig gældende næste dag. Der var klar favorisering af bestemte medarbejdere hvis forskning skaffede gode penge til afdelingen og dårligere behandling af andre "knap så vigtige" medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt at være en del af et miljø, der er i stadig forandring. Utroligt givende at have kontakt til de studerende. Underviserne er generelt utroligt positive og gode samarbejdspartnere.

Negativ kommentar

Administrativ medarbejder: I forbindelse med centraliseringen i 2014 har man fra ledelsens side valgt at øge antallet af mellemledere. Dette har medført, at man er gået fra at have selvstændige arbejdsområder, hvor man gik direkte til kilden, til at skulle igennem en mellemleder. Dette har besværliggjort mange daglige rutiner - specielt fordi der i ansættelsen af mellemlederne ikke er taget højde for, at de har den tilstrækkelige baggrundsviden til at være mellemled. Dette har medført, at man ikke har kunnet nå sine arbejdsopgaver, og jeg har set mange kolleger gå ned med stress.

Evaluering

Positiv kommentar

kollegaer

Negativ kommentar

ringe ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Medarbejdere knokler for at gøre fremskridt

Negativ kommentar

Mangler ressourcer på alle niveauer