ABENA

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Ingen udvikling og mulighed for belønning overhovedet!

Evaluering

Positiv kommentar

Er glad for det arbejde jeg udfører. Frihed under ansvar. Gode kollegaer. Vi hjælper hinanden og har det sjovt.

Negativ kommentar

Nærmeste foresatte mangler til tider overblik eller er ikke at finde.

Evaluering

Positiv kommentar

Abena er en virksomhed der er lykkedes med at vokse kraftigt, uden at tabe den ånd og kultur den er skabt på. Der er en udpræget ”iværksætter” ånd, hvor man kan få vide beføjelser og ansvar, hvis man viser initiativ. Kollegaer er gode til at hjælpe hinanden, og der er en god og uformel stemning på kontoret.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Det gode ved Abena er kollegaerne og ånden af fællesskab, selvom også denne er i nedgang. Hvis man vil, kan man få spændende arbejdsopgaver og stort ansvar, men regn ikke med at få kredit for dit arbejde.

Negativ kommentar

Ledelsen trænger til fornyelse, ejerlederen micromanager og er fantastisk købmand men ikke en leder. Stor udskiftning blandt kolleger, konstante organisationsændringer, mange der går ned med stress, men der bliver ikke talt om det eller gjort noget ved det. Udpræget mistillid og mangel på respekt i og mellem afdelinger. Konstant skiftende retning og manglende udmeldinger om prioriteter.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er et fantastisk arbejdsmiljø. Søde kolleger og vi sætter pris på at have det sjovt sammen. Meget frihed under ansvar.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og hjælpsomme kollegaer.

Negativ kommentar

Desværre er der mistillid mellem ledelse og medarbejdere. Alt skal godkendes og bliver kontrolleret, ingen selvbestemmelse overhovedet. Skaber ubeslutsomme og usikre medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

En familie ejet virksomhed, hvor familien spiller en central rolle - også for kulturen. Masser af spændende projekter, tanker og ideer. Dejlige kolleger.

Negativ kommentar

Ikke alt er perfekt i en virksomhed, der er vækstet så meget som Abena, men der arbejdes på sagen.

Evaluering

Positiv kommentar

Abena, kan være for en, en virksomhed der har de gode kulturtræk som er ofte kendetegnet ved mindre virksomheder samt netværk, muligheder og goder der er mere kendetegnet ved de store. Der er masser af energi og man er nødt til at selv også have det, for at få andre med. Virksomheden er fyldt med unge mennesker hvilket gør medarbejderne meget læring/forandrings villige. Der er frihed til at give udtryk for sin mening, selvfølgelig hvis man har også de rette argumenter, selvom det kan gå imod flertallet eller status quo.

Negativ kommentar

Abena kan også være for dem, der kan godt lide at tage tingene i eget tempo en udfordrende virksomhed, der er visse ting såsom mangel på fremtoning, dårlige resultater eller silo arbejde, der kan hurtigt blive en ende på ens karriere. Generelt er man dog herre over sing egen skæbne i Abena, yder man så nyder man og modsat.

Evaluering

Positiv kommentar

Super virksomhed med mange muligheder og stort selvstændigt ansvarsområde. Spændende og relevante produkter. Særligt tidligt i sin karriere kan det være et godt sted at få noget jord under neglene. Der er en stærk kultur og fokus på forretningen på den lange bane. Desuden er der meget stor opbakning til lokalområdet. Fantastisk kantine.

Negativ kommentar

Virksomheden er drevet som en udpræget ejerledet virksomhed. Der mangler ledelses- og kommunikationsstruktur samt at man trykker ansvaret og beslutningskompetencen længere ned i virksomheden. Desuden kæmper virksomheden med transformationen fra en lille virksomhed til en stor virksomhed, hvilket bliver synligt i form at flakken, omskiftelighed og manglende beslutninger.

Evaluering

Positiv kommentar

Det gode er kollegerne og kantinen.

Negativ kommentar

Ledelse der ikke anerkender indsats. Ingen karrieremuligheder og en kultur, der fortæller bredt om deres værdier: tillid, retfærdighed og samarbejde, men som ikke på nogen måder efterlever det. Lav løn og dårlige arbejdsvilkår. Fyringer hænger løst, hvis du ikke makker ret.

Evaluering

Positiv kommentar

Abena er en Sønderjysk familieejet virksomhed der gerne vil skabe en god arbejdsplads. Solid virksomhed der er gearet til fremtidens udfordringer.

Negativ kommentar

Abena er gledet over i en mekanistisk kultur der bærerpræg af Mistillid, mistro, kontrol og absolut topstyring af alle aktiviteter. Der mangler målsætninger og deraf selvf opfølgning på de mål der burde være sat. Xcel og organsationsledelse fylder en hverdag hvor Abena glemmer det er kunderne der skal tages hånd om. Kollegaer mangler arbejdsglæde og hænger med skuldrene, det er ganske enkelt ikke sjovt, at møde ind på jobbet hver dag.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ingen karriere muligheder. Ingen bonus. Meget ansvar uden belønning. Ledelsen tager ikke erfaringer fra medarbejdere men vælger deres egne metoder.

Evaluering

Positiv kommentar

Er startet i løntilskud og efter 6 mdr. har jeg gået et barselsvikariat i en anden afdeling. Jeg er vild med at gå på arbejde hver dag.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

gode kolleger, vekslende arbejdsopgaver

Negativ kommentar

sky arbejdsleder.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er gode muligheder for at udvikle sig, og tage alt det arbejde du vil. Søde og rare kollegaer og god kantineordning.

Negativ kommentar

Dårlig løn og det er sådan set ligegyldigt, om du udfører dit arbejde godt, da du ikke vil blive belønnet for det. Der er heller ikke fokus på mål, selvom dette bliver efterspurgt. Dette har desværre en negativ påvirkning på folks mentalitet ift. at udføre et godt stykke arbejde og at yde en ekstra indsats. Virksomheden er familiedrevet og har ingen professionel ledelse. Virksomheden lider også af dårlig struktur og en mistro til at give ledere beslutningsdygtighed og budgetter, som de kan administrere.

Evaluering

Positiv kommentar

Søde kollegaer

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Indfødt arbejdsmiljø...der bliver set ned på nye folk.

Evaluering

Positiv kommentar

Dejlige kollegaer

Negativ kommentar

Den ene af ejerne må kandidere til Danmarks dårligste leder. Visionær CEO, men skaber dårlig stemning gennem konsekvent dårlig ledelsesform