Randers Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger og fine muligheder for at udvikle sig og skabe en karriere. Gode lønforhold (i min overenskomst). Der er højt til loftet, og kommandovejen til direktøren er kort.

Negativ kommentar

Det politiske bagland blander sig hele tiden. Det er frustrerende når de konstant truer med at få fyret den ene og anden leder, og når der anmodes om redegørelser og sagsindsigter, som tager tid fra de vigtige og borgernære opgaver.

Evaluering

Positiv kommentar

søde kolleager

Negativ kommentar

Ansat i et distrikt hvor det ikke var acceptabelt at sige fra når man ikke kunne få lov til de mest basale behov for at klare 8 timer på job

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, giver nyuddannede en chance. Fint, hvis man gerne vil nøjes med 37 timer og forblive samme sted i sin karriere fremover.

Negativ kommentar

Ingen mulighed for at vokse med jobbet. Ledelsen belønner ikke efter arbejdsindsats. Man kan ikke regne med det, man mundtligt får at vide.

Evaluering

Positiv kommentar

Har ikke oplevet noget.

Negativ kommentar

Manglende ansvar fra ledelse vedrørende forpligtelser jvf. Dagtilbudsloven. Dårligt arbejdsmiljø og manglende professionelisme til at varetage børns trivsel og omsorgen herom. Ringe håndtering af medarbejder konflikter og intern mobning.

Evaluering

Positiv kommentar

Har haft mange gode kollegaer, der er rejst, desværre.

Negativ kommentar

Ingen ledere med formel lederuddannelse og det smitter af på kulturen at ledelse af medarbejdere ikke prioriteres i dagligdagen andet end på papiret og i trivselsmålingerne ellers er der ingen interesses i at lede på arbejdspladsen, den del er overladt til medarbejderne selv.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, i Udvikling, Teknik og Miljø. Almindelige ansatte på gulvet, som har været i Randers i 0-5 år, tager sig af hinanden, inddrager hinanden og har respekt for hinandens arbejde.

Negativ kommentar

Utrolig dårlig ledelse, både fagligt og personalemæssigt, i Udvikling, Miljø og Teknik. Lav løn. Dårligt indeklima og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Mange syge. Konstante magtkampe mellem de enkelte sekioner. Utrolig meget gennemtræk af medarbejdere, der kun er i Randers i få år, indtil de finder et bedre sted.

Evaluering

Positiv kommentar

Udvikling, Miljø og Teknik. søde kolleger.

Negativ kommentar

Udvikling, Miljø og Teknik. En virkelig mental usund arbejdsplads pga. Chef og leders nulfejlskultur og total manglende evne til at bakke medarbejdere op.

Evaluering

Positiv kommentar

Overordnet rigtig søde kollager, skønne borger pg bredt udvalg af arbejdsopgaver

Negativ kommentar

Generelt uengagerede ledere, mangel på overholdelse af overenskomster samt mange lokalaftaler med FOA som ikke er tilgode for medarbejdere men derimod ledere. Mangel på anderkendelse og værdsættelse af ansatte.

Evaluering

Positiv kommentar

Hjælpsomme skolesekretærer.

Negativ kommentar

Et sted hvor du bliver spredt alt for meget på forskellige: Klasser, årgange og teams. Mange arbejdstjanser hvis du underviser i mange fag: Fagdage, projektuger, naturfagsmaraton og tilsyn. Går du i overtid er det dit eget problem, hvis du henvender dig til ledelsen. Desuden en stor del forældre der mener, at samarbejde er lig med kommunikation med skoleledelsen, der så sender forældre direktiverne lige i hovedet på de enkelte lærere. Absolut ikke et sted man kan sprudle relationsmæssigt ift eleverne og fagligt som lærer. Derfor også et sted hvor der er en del udskiftning på medarbejderne.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Dårligt arbejdsmiljø.

Evaluering

Positiv kommentar

Intet at berette:-(

Negativ kommentar

Desværre en meget dårlig arbejdsplads! Medarbejdere er kede af at være der og søger væk, hvilket betyder stor udskiftning. Arbejdsmiljøet i især ledelses - og sekretærdelen er ganske forfærdeligt. Der har været ansat 3 skolesekretærer indenfor et år, de to af dem i omkring 3 måneder og måtte rejse grundet dårlig behandling fra anden skolesekretær og ledelsen.

Evaluering

Positiv kommentar

selvstændigt og ansvarsfuldt. Gør andre glade og gøre en forskel.

Negativ kommentar

Dårlig løn og arbejdsforhold. Meget stress og sygdom