Hillerød Kommune

Save
Hillerød Kommune Tilkaldevikarer til specialundervisning for unge - CSU Egedammen

Hillerød Kommune

Er du interesseret i at arbejde med 16-20-årige unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser?

CSU Egedammen i Hillerød søger medarbejdere, som i dagtimerne kan vikariere under sygdom, kurser, ferier og lignende. Uddannelsesmæssig bagrund er ikke afgørende, men det er en fordel, hvis du har erfaring på området.

Du skal være

  • indstillet på at varetage plejeopgaver
  • villig til at gå med i vandet i svømmeundervisning.
Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune Speciallærer

Hillerød Kommune

Speciallærer med god energi og mod på at drive nyt

På Hanebjerg Skole er fællesskabet en meget væsentlig værdi i arbejdet med elevernes trivsel og faglige såvel som dannelsesmæssige udvikling.

Nogle gange kan det at være 100% til stede i fællesskabet dog være for stor en udfordring for nogle af vores elever. I nuværende skoleår vil vi derfor afprøve og udvikle en mellemform, der tilgodeser og understøtter elever med netop denne udfordring, sådan at de oplever størst mulig tryghed og udvikling – hele skoledagen.

Undervisningen vil være fordelt i et bånd over ugen i eget lokale. To gange om ugen vil vores gode AKT-team være en del af tilbuddet – ligesom daglig leder og PPR-psykolog vil være tilknyttet som sparringspartnere.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune Støttekontaktperson til socialpædagogisk indsats - barselsvikar

Hillerød Kommune

Trollesbo søger en støttekontaktperson til forebyggende socialpædagogisk indsats til voksne. Der er tale om et barselsvikariat.

På Trollesbro yder vi en rehabiliterende pædagogisk indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers recoveryproces. Indsatsen ydes til voksne borgere, der har udfordringer på baggrund af sociale problemer eller nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne - og som bor i egen bolig. Målet med vores indsats er at borgerne bliver i stand til at mestre eget liv - på egne præmisser.

Stillingen er tilknyttet tilbuddet Tjekpunktet, der er Hillerød Kommunes indgang til råd og vejledning og socialpædagogisk støtte til borgere med handicap, psykisk sårbarhed, eller en fysisk lidelse.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune Matematik- og idrætslærer til Mellemtrinnet - genopslag

Hillerød Kommune

Hvad spiller du fagligt ind med?

  • Du er læreruddannet med linjefag i matematik og gerne idræt?

Hanebjerg Skoles afdelinger er kendetegnede ved

  • En sund arbejdsplads med højt til loftet og gode udviklingsmuligheder, en udviklende teamkultur, godt arbejdsmiljø og imødekommende kollegaer.
  • En skole med mod og lyst til arbejdet med elevernes faglige og alsidige dannelse.
  • En skole med en skøn elevgruppe, gode faciliteter, skønne udeområder, tæt på station og en nærværende, omsorgsfuld og retningssættende ledelse.
Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune Lærer til specialundervisning for unge - STU

Hillerød Kommune

Lærer til specialundervisning for unge – ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Vil du være med til at give unge med særlige behov den bedste start på voksenlivet?

Få en lærerfaglig udfordring ud over de sædvanlige, når du kreativt skal sætte alle dine kompetencer inden for pædagogik, didaktik, fagfaglighed og andre områder i spil på en anden måde, end du måske er vant til.

Vi søger en uddannet lærer på fuld tid, der kunne tænke sig at bruge hele sin palet af ideer og faglighed aktivt og være med til skabe rammerne for, at unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser når deres fulde potentiale. De fleste af vores ca. 70 elever er her på den treårige STU, men vi har også elever på 9. og 10. klassetrin.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune Sosu eller lignende profiler til Vingen, botilbud på specialområdet

Hillerød Kommune

På Botilbud Vingen er vi i gang med en massiv satsning på faglighed og metoder. Vi har derfor brug for dig, hvis du er SOSU og har mod på specialområdet og de faglige udfordringer her.

Vingen er et blivende bosted ( §105/85) for 20 borgere i alder fra ca. 30 – 65 år. Fælles for alle er, at borgerne har en grad af nedsat funktionsevne og udviklingshandicap, som medfører at borgeren har brug for personale i de vågne timer og vågen nattevagt.

Vi arbejder med at støtte vores beboere med at være i trivsel, at få skabt en struktur i deres hverdag og give borgerne muligheden for opnå en følelse af selvstændighed i alle livets faser. Vi er alle en del af normeringen og arbejder tæt sammen med de øvrige faggrupper som er pædagoger, ergoterapeuter og omsorgsmedarbejdere.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune To pædagogmedhjælpere til Vuggestuen Margrethevej

Hillerød Kommune

Vuggestuen Margrethevej søger en medhjælper på 28 - 30 timer pr uge med ansættelse 1. september 2022 eller hurtigst muligt herefter.

Herudover søger vi en medhjælpervikar på 28 timer pr. uge med ansættelse hurtigst muligt. Stillingen er med god mulighed for forlængelse.

Vi værner om vores pædagogiske faglighed, og brænder du for at arbejde i en vuggestue fyldt med ildsjæle og et godt arbejdsmiljø, så er du kommet til det rette sted. Vi tror på at pædagogisk kvalitet hænger sammen med en tæt dialog, og vi sætter derfor tid af til refleksion og evaluering - både stuevis, men også til fælles personalemøder. Herudover tager vi hvert år på kompetencedage, hvor målet er at få tid til fordybelse i et fagligt tema som vi alle brænder for, men også for at værne og pleje om vores stærke samarbejdskultur.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune Barselsvikar til vuggestuen i Lønhuset

Hillerød Kommune

Nu har du mulighed for, at være med til at udvikle og skabe trivsel for børnene i Lønhuset. Du kan blive et del af et team, som samarbejder tæt omkring de fælles børn.

I vuggestuen har du, sammen med dine kolleger, ansvar for at skabe en god tilknytning til barnet, så det føler sig trygt, og vi derved sikrer en positiv udvikling. Det er den nære omsorg, som er i fokus - samt relationen børnene imellem.

Du skal være med til at skabe ro/nærvær gennem struktur, genkendelighed og forudsigelighed for børnene i hverdagen. Vi ser os selv som karavaneførere for børnegruppen, hvor vores måde at agere på påvirker børnene positivt. Vi ser forældre som vigtige samarbejdspartnere og forventer også at du er parat til at indgå i et tæt samarbejde med forældre.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune Pædagog til børnehaven i Lønhuset

Hillerød Kommune

Nu har du mulighed for, at være med til at udvikle og skabe trivsel for børnene i Lønhuset. Du kan blive et del af teamet som samarbejder tæt omkring de fælles børn.

Vi søger en pædagog som i samarbejde med sine kolleger er optaget af at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte barn samt børnefællesskaberne. Dette ved at trække på sin faglige viden, teori, forståelse for betydningen af rummets indretning ift. at understøtte børnene bedst muligt samt hvordan vi voksne positionerer os.

Vi er et team som løbende reflekterer over praksis og justerer efter behov – vi er fan af selvrefleksion. Vi er ikke bange for at prøve os frem, lære af vores fejl og evaluere hvorvidt vi skal fortsætte eller gøre noget andet.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Hillerød Kommune Dedikeret vuggestuepædagog til Chili

Hillerød Kommune

Chili søger en dedikeret vuggestuepædagog, som er nysgerrig, legeglad og vild med det gode børneliv.

Chili søger en pædagog med godt humør, energi, høj faglighed og lyst til at blive klogere. I Chili er vi i 2022 i gang med et kompetenceforløb ”Leg for dig”. Det gode børneliv ligger os meget på sinde, der hvor børnenes initiativer, invitationer og optagethed tages alvorligt. Du skal derfor være interesseret i, at gå på opdagelse i legens betydning for børnenes udvikling, trivsel, læring og ikke mindst din positionering i relationer. I Chili vil fokus i hele 2022 være leg og positionering.

Chili er en aldersintegreret institution med ca. 100 fantastiske børn og ca. 22 medarbejdere fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. På trods af stueopdeling, er Chili kendetegnet ved et fællesskab, omsorg for hinanden og vi løfter i flok.

Check the job satisfaction:
Published: