Hillerød Kommune

Gem
Hillerød Kommune Sosu eller lignende profiler til Vingen, botilbud på specialområdet

Hillerød Kommune

På Botilbud Vingen er vi i gang med en massiv satsning på faglighed og metoder. Vi har derfor brug for dig, hvis du er SOSU og har mod på specialområdet og de faglige udfordringer her.

Vingen er et blivende bosted ( §105/85) for 20 borgere i alder fra ca. 30 – 65 år. Fælles for alle er, at borgerne har en grad af nedsat funktionsevne og udviklingshandicap, som medfører at borgeren har brug for personale i de vågne timer og vågen nattevagt.

Vi arbejder med at støtte vores beboere med at være i trivsel, at få skabt en struktur i deres hverdag og give borgerne muligheden for opnå en følelse af selvstændighed i alle livets faser. Vi er alle en del af normeringen og arbejder tæt sammen med de øvrige faggrupper som er pædagoger, ergoterapeuter og omsorgsmedarbejdere.

Gem
Hillerød Kommune To pædagogmedhjælpere til Vuggestuen Margrethevej

Hillerød Kommune

Vuggestuen Margrethevej søger en medhjælper på 28 - 30 timer pr uge med ansættelse 1. september 2022 eller hurtigst muligt herefter.

Herudover søger vi en medhjælpervikar på 28 timer pr. uge med ansættelse hurtigst muligt. Stillingen er med god mulighed for forlængelse.

Vi værner om vores pædagogiske faglighed, og brænder du for at arbejde i en vuggestue fyldt med ildsjæle og et godt arbejdsmiljø, så er du kommet til det rette sted. Vi tror på at pædagogisk kvalitet hænger sammen med en tæt dialog, og vi sætter derfor tid af til refleksion og evaluering - både stuevis, men også til fælles personalemøder. Herudover tager vi hvert år på kompetencedage, hvor målet er at få tid til fordybelse i et fagligt tema som vi alle brænder for, men også for at værne og pleje om vores stærke samarbejdskultur.

Gem
Hillerød Kommune Barselsvikar til vuggestuen i Lønhuset

Hillerød Kommune

Nu har du mulighed for, at være med til at udvikle og skabe trivsel for børnene i Lønhuset. Du kan blive et del af et team, som samarbejder tæt omkring de fælles børn.

I vuggestuen har du, sammen med dine kolleger, ansvar for at skabe en god tilknytning til barnet, så det føler sig trygt, og vi derved sikrer en positiv udvikling. Det er den nære omsorg, som er i fokus - samt relationen børnene imellem.

Du skal være med til at skabe ro/nærvær gennem struktur, genkendelighed og forudsigelighed for børnene i hverdagen. Vi ser os selv som karavaneførere for børnegruppen, hvor vores måde at agere på påvirker børnene positivt. Vi ser forældre som vigtige samarbejdspartnere og forventer også at du er parat til at indgå i et tæt samarbejde med forældre.

Gem
Hillerød Kommune Pædagog til børnehaven i Lønhuset

Hillerød Kommune

Nu har du mulighed for, at være med til at udvikle og skabe trivsel for børnene i Lønhuset. Du kan blive et del af teamet som samarbejder tæt omkring de fælles børn.

Vi søger en pædagog som i samarbejde med sine kolleger er optaget af at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte barn samt børnefællesskaberne. Dette ved at trække på sin faglige viden, teori, forståelse for betydningen af rummets indretning ift. at understøtte børnene bedst muligt samt hvordan vi voksne positionerer os.

Vi er et team som løbende reflekterer over praksis og justerer efter behov – vi er fan af selvrefleksion. Vi er ikke bange for at prøve os frem, lære af vores fejl og evaluere hvorvidt vi skal fortsætte eller gøre noget andet.

Gem
Hillerød Kommune Dedikeret vuggestuepædagog til Chili

Hillerød Kommune

Chili søger en dedikeret vuggestuepædagog, som er nysgerrig, legeglad og vild med det gode børneliv.

Chili søger en pædagog med godt humør, energi, høj faglighed og lyst til at blive klogere. I Chili er vi i 2022 i gang med et kompetenceforløb ”Leg for dig”. Det gode børneliv ligger os meget på sinde, der hvor børnenes initiativer, invitationer og optagethed tages alvorligt. Du skal derfor være interesseret i, at gå på opdagelse i legens betydning for børnenes udvikling, trivsel, læring og ikke mindst din positionering i relationer. I Chili vil fokus i hele 2022 være leg og positionering.

Chili er en aldersintegreret institution med ca. 100 fantastiske børn og ca. 22 medarbejdere fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. På trods af stueopdeling, er Chili kendetegnet ved et fællesskab, omsorg for hinanden og vi løfter i flok.

Gem
Hillerød Kommune Nyt Dagtilbud! Kongens Vænge Børnehus søger pædagogisk personale

Hillerød Kommune

Har du lyst til at være med til at starte en ny institution op?

Vi søger pædagoger og pædagogmedhjælpere 30-37 timer ugentligt til Kongens Vænge børnehus, som åbner 1. oktober 2022.

Kongens Vænge børnehus er et lille dagtilbud der er normeret til 44 børn, fordelt på 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper.

Vi søger pædagogiske medarbejdere til vuggestue eller børnehave, som kan se det spændende i at bygge en ny kultur og en ny personalegruppe op. Nogen som har lyst til at være med til at skabe og forankre det pædagogiske grundlag, som det er beskrevet i den styrkede læreplan.

Gem
Hillerød Kommune Pædagog til specielgrupperne i Herluf Trolle Børnehus

Hillerød Kommune

Pædagog søges til specialgrupperne, afdeling Trollehaverne

Herluf Trolle Børnehus søger en pædagog (35-37 timer ugentlig) til specialgrupperne, afdeling Trollehaverne per 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Trollehaverne er et § 32 tilbud for børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Herluf Trolle Børnehus startede op 1. februar 2021, hvor vi indtil 13. juni 2022 havde til huse i en fin pavillonbygning, mens det nuværende børnehus blev bygget. Medio juni 2022 flyttede vi ind i det nye og meget større børnehus. Her er der plads til 150 børn, fordelt i 3 børnehuse med en vuggestue og en børnehavegruppe i hver af de 2 børnehuse, og 16 specialpædagogiske pladser i ét børnehus fordelt på to stuer.

Gem
Hillerød Kommune Social- og sundhedsassistent til specialundervisning for unge

Hillerød Kommune

Vil du være med til at give unge med særlige behov den bedste start på voksenlivet? CSU Egedammen søger en social- og sundhedsassistent til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og 9.-10. skoleår.

Stillingen er på 30 timer om ugen.

I stillingen indgår opgaver som f.eks

  • deltagelse i aktiviteter
  • deltagelse i pædagogisk planlægning
  • hjælp til at spise
  • hjælp til personlig pleje
  • deltagelse ved omklædning og svømning
Gem
Hillerød Kommune Social- og sundhedshjælper til fast nattevagt

Hillerød Kommune

Plejehjemmet Skanselyet i Hillerød Kommune søger en social- og sundhedshjælper til fast nattevagt

Vi mangler en kollega 28 timer ugentlig i nattevagtstilling pr. 1. oktober eller snarest. Vi arbejder målrettet med at skabe en meningsfuld hverdag med udgangspunkt i beboernes livshistorie og ønsker for hverdagen ud fra Eden filosofien. Du bliver en af de fire nattevagter hvoraf den ene er fast ansvarshavende. Du kan vælge lige eller ulige uger og kan tage efter eget ønske ekstra vagter i dine frie uger. Vi holder nattevagtsmøder og tilbyder helbredstjek en gang årligt.

Vi er en god blanding af ”gamle” og nye kolleger, der sætter faglighed, socialt fællesskab, humor og arbejdsmiljø i højsædet. Vi brænder for vores arbejde og sætter vores beboere i centrum. Vi er udviklingsorienteret og arbejder løbende på at udvide og forbedre de pædagogiske tiltag til gode for beboerne.

Gem
Hillerød Kommune Sygeplejerske til Skanselyet

Hillerød Kommune

Brænder du for arbejdet med den ældre borger på et plejecenter? Søger du kompetenceudvikling og uddannelse, vil vi gerne give dig muligheden.

Plejehjemmet Skanselyet søger en sygeplejerske pr. 1. oktober 2022 eller snarest til dagvagter med weekendvagt hver sjette uge og med enkelte dagvagter på helligdage. Stillingen er på 37 timer og kan efter dit ønske justeres ned.

Kunne du tænke dig at arbejde på et plejehjem i stor udvikling og hvor menneskets frie vilje og selvbestemmelse er i centrum?

Vi arbejder med udgangspunkt i ”Eden alternativ” som er en filosofi, der eliminerer omsorgsplagerne ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.