Aarhus Universitet

Evaluering

Positiv kommentar

En arbejdsplads i konstant udvikling. Nye projekter sørger for en dynamisk ansættelse, der er aldrig 2 år der er ens. Stor inddragelse i nye projekter og plads til udfoldelse.

Negativ kommentar

Næsten ingen mulighed for reel og motiverende lønforhøjelse. I nogle afdelinger kan der være så mange gæste-forskere/phd'ere at det sociale kan lide overlast (Institut for Agroøkologi)

Evaluering

Positiv kommentar

Højt fagligt niveau i universitetsadministrationen. Gode kolleger, og ganske mange med lang AU-erfaring. Der sættes en ære i at gøre tingene ordentligt, og det er generelt et veldrevet universitet.

Negativ kommentar

Med den store organisation med mange forskellige grene og den dybe faglige viden følger også en vis træghed. Det er ikke på AU, at man rykker med en ny ide i morgen. Det tager oftest meget lang tid. Mht. løn, så sidder lønforhøjelserne ikke løst i AU. Man skal kæmpe for dem. Dette giver ofte en fornemmelse af, at den reelt tilstedeværende faglige dybde ikke altid belønnes efter fortjeneste.

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende intenst arbejdsmiljø med meget engagerede medarbejdere. Organisationen er stor og det giver muligheder for optimering og samarbejde på tværs. Gode muligheder for efteruddannelse. Et sted folk bliver i mange år. International stemning.

Negativ kommentar

En kultur der er meget specialiseret og fagligt engageret, hvilket kan medføre en frygt for at lave fejl og dermed frygt for at åbne op og videndele. Mange er ansat i længere tid +10 år, hvilket selvfølgelig er positivt socialt og netværksmæssigt, men det kan også udfordre dynamikken og vejen til at prøve nye opgaver og metoder. Det kan gøre det svært at komme ind som ny leder. Det har jeg selv erfaret. Så start med at stikke fingeren i jorden og vær opmærksom på at kulturen er en stærk med/modspiller.

Evaluering

Positiv kommentar

Selvstændighed og medejerskab af arbejdsopgaver (frihed under ansvar). Spændende forsøgsopgaver. Muligheder for fleksibilitet i arbejdstid.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

It is an inclusive work environment. a place where constructive criticism is encouraged and delivered for the effective and efficiency to be attained. It is structured but also easy to navigate through an electronic system and personal contact. It is an enabling environment for those with curiosity to improve and make the world a better place. Politeness, humility and honest permeates through its brave and outstanding staff that I have interacted with. Sensitivity to needs and making one feel included is at the heart of its core mandate to provide for a better society.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende arbejdsopgaver med ny viden som det ultimative udbytte. Et stærkt fællesskab blandt de ansatte, bl.a. igennem personaleforening.

Negativ kommentar

Selvom den nærmeste ledelse oftest er god, er alt andet ledelse stærkt kritisabel. Der bliver ikke taget hensyn til personlige omkostninger, kun det videnskabelige udbytte og den økonomiske bundlinje tæller i det store billede.

Evaluering

Positiv kommentar

Du har mulighed for at bidrage til forskning og undervisning, der er en følelse af sammenhold omkring understøttelse af netop forskning og undervisning specielt i administrationen, også selv om det ikke altid værdsættes.

Negativ kommentar

Der er på skrivende tidspunkt, et uklart billede af hvor ledelsen, vil hen med IT. Det giver et utrygt fremtidsperspektiv. Samt nogle store dyk i arbejdsglæden.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er spændende at være med til at skabe (og opleve) den nyeste forskning

Negativ kommentar

Der er et meget krævende arbejdsmiljø: Det forventes, at man arbejder (meget) mere end de 37 timer, man er ansat til. Man bliver ansat på korte kontrakter, og pludselig kan de ikke forlænges mere. Der er minimal støtte fra ledelsen (Institut for folkesundhed).

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Hårdt arbejdsmiljø. Mange stress sygemeldinger. Højt sygefravær. Flere langtids sygemeldinger som ender i fyringssager (pga stress) Dårlig ledelse osv osv.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode muligheder for at tilpasse arbejde efter ambitioner og øvrige opgaver. Stor frihed under ansvar.

Negativ kommentar

Et godt udført arbejde belønnes sjældent, hvilket hæmmer motivationen.

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige og engagerede kolleger, der burde få lov til at være mere selvstændigt arbejdende - og ikke så overvågede. Fedt at arbejde i uddannelsesbranchen. De unge menneskers og samfundets udvikling er altid interessant at følge.

Negativ kommentar

Dårlig psykisk arbejdsmiljø og dårlig ledelse, hvor leder ofte er uempatisk og mest optaget af egen karriere. Vær robust - men find dig ikke i hvad som helst.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Dårlig psykist arbejdsmiljø

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige kollegaer. Højt fagligt niveau. Godt kollegaskab. Centralt beliggende. Historisk arbejdsplads.

Negativ kommentar

Bureaukratisk. For langt fra tanke til handling. Manglende belønning for initiativ og ekstraordinær arbejdsindsats (subjektiv vurdering).

Evaluering

Positiv kommentar

Stor frihed til selv at tilrettelægge hverdagen

Negativ kommentar

Når man først er ansat, bliver man aldrig fyret - uanset hvor uduelig man måtte vise sig at være. Så sørger man bare for, at kollegerne rundt om en, løber hurtigere.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og godt samarbejde. Stor frihed til selv at tilrettelægge sit arbejde.

Negativ kommentar

For lidt fokus på arbejdsmiljø fra ledelsens side.

Evaluering

Positiv kommentar

Arbejde med mening. Gode arbejdsvilkår, mange ressourcer, høj lønningsniveau for en offentlig institution. Høj individuel frihed, også i administrationen.

Negativ kommentar

Ikke nogen roseklub. Langsommeligt at implementere ændringer . Konservativt forskermiljø (selv om de anser sig selv for at være progressive)

Evaluering

Positiv kommentar

Høj faglighed, engagerede kollegaer, en virksomhed med 'orden i tingene' pga dens størrelse

Negativ kommentar

Nærmest ingen midler/ resurser foruden fonds- eller projektbevillinger mv. Høj konkurrence med selv nærmeste kollegaer (om midler og de få resurser/stillinger), få karriereveje, tung organisation at danse med.