Netcompany

Evaluering

Positiv kommentar

Stor mulighed for udvikling gennem arbejde. Det er generelt søde og kompetente kollegaer man har. Der bliver lyttet til de bekymringer man kommer med

Negativ kommentar

Der er ikke altid realistiske deadlines sat på projekter. Det er projektarbejde, så hvor god ledelse man har afhænger meget af projektet. Flere dele bærer præg af man ikke har opdateret processen i et stykke tid og jobsamtalen underspiller hvor meget overarbejde der kan være. Meget lidt fleksibilitet i arbejdet

Evaluering

Positiv kommentar

- Meningsfuldt arbejde - fx med at hjælpe den offentlige sektor med at servicere borgerene - Mulighed for hurtigt at stige i rang - du får en seniortitel efter 2-3 år. - God kultur og flinke kollegaer

Negativ kommentar

- Du skal registrere 8 fakturerbare timer om dagen , så der er ingen dedikeret tid til efteruddanne sig selv, afprøve ny teknologi, dele viden og erfaringer internt mv. - Travlt og til tider stressende - Mange smutter efter 2-3 år og bliver erstattet af en nyuddannet udvikler. - Aflønning på basis af anciennitet snarere end kompetencer.

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige kollegaer - yderst kompetente og venlige.

Negativ kommentar

Dårligt arbejdsmiljø - ingen hensyn til den enkeltes kompentencer, motivation eller ønsker. Du skal bare arbejde derudaf …. Også med opgaver der ingen mening giver ift kompetenceniveau. Ledelse er ikke eksisterende og aflønning er lav ift forventninger- jeg følte mig som Et gammelt får blandt mange lam på trods af en headhunting proces der var meget smigrende ift. lovning af inklusion og udviking og fleksibilitet ift familien -det var der absolut intet af.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode karierremuligheder - Spændende arbejdsopgaver - masser af sociale aktiviteter.

Negativ kommentar

der er altid forventninger til at man udvikler sig og forbedre sine præstationer.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode karriere muligheder. God løn.

Negativ kommentar

Unger presses til opgaver de ikke kan løfte. Performance evalueringer giver ikke mening - man bliver bl.a. målt på om man har været med på fredagsbar. Der forventes ar kørseltid ligger udenfor arbejdstiden. Uddannelse tages fra dine egne feriedage og ferietid. Ingen fleks ordning, heller ikke ift. uddannelse. Der måles på performance og økonomi, hvorfor der er pres på ikke at møde kunden - ikke engang i midten.

Evaluering

Positiv kommentar

Fin løn - dog brutto. Plads barn sygedag / begravelser og andet der sker i hverdagen.

Negativ kommentar

Løn er noget du får at vide, ikke noget du kan forhandle med jævne mellemrum. Der er ikke altid nogen der taler din sag når det kommer til evaluering og tidligere præsentationer går let tabt i et stort konsulenthus. Man bliver placeret efter uddannelse, dvs talenter isoleres og ikke spredes ud jævnt i organisationen, hvilket ikke skaber de bedste forhold for gode leverancer. Klart A og B team mentalitet. Der er stor udskiftning af kollegaer, hvilket gør et teams erfaring ofte er bekymrende lav. Det skal kunderne dog ikke vide, og man sælges ofte som ekspert selvom man kun har den absolut basale viden indenfor et område, eller har brugt 2 timer på et web-seminar. Grundet mangel på talent og erfaring kan projekter meget hurtigt eskalere ud af kontrol hvis kunden ikke selv når at melde fra. Sælgerne er urealistiske og udbudspriserne er ofte sat lavt alt for lavt, hvilket betyder leverancer skal genforhandles og kunder bliver sure på de stakkels udviklere der desperat forsøger at levere til budget og forventning. Der er ikke plads til at gå i dybden, og løsninger bliver hurtigt MVP og lappe løsninger.

Evaluering

Positiv kommentar

-En virksomhed med gode karrieremuligheder -Stort udvalg af aktiviteter -Frokost ordning og forplejning når der er overarbejde -gode muligheder for karriere skift

Negativ kommentar

-Et miljø der er meget karriere betonet, hvor hver medarbejder tænker på at fremme sig selv, og mindre teamwork -Oplevelse at managere ikke bakker op om deres eget team. -Urealistiske overarbejde, som medarbejdere ikke betales for, i form af frihed eller løn- -life and work balance findes ikke. Da man altid forventer medarbejderen møder på kontoret uanset hvor lang arbejdsdagen har været den foregående dag. Skal hjemmearbejde tillades kræver det speciel tilladelse hos din manager -Ansættelse vilkår og opgaver kan ændre sig drastisk ved ansættelse, hvor mange ender med at lave noget helt andet

Evaluering

Positiv kommentar

Godt sammenvær mellem kollegaer. Mulighed for at vokse hurtigt og få ny kompetancer. Gode sociale arangermenter, fester, fredags bar , og fritids klubber. Mulighed for at arbejde på samfunds kritiske projekter. God interne kurser. God forståelse for at man hjælper hinanden i projekterne

Negativ kommentar

Nye unge medarbejder presses til at arbejde lang over 40 timer om ugen, og stå til rådighed 24/7. Dårlig løn i forhold til hvad der forventes . Ledelsen har en politik om at kaste nye medarbejde ud på dybt vand og se hvem der ikke drukner. Ca 50 medarbejder ansættes hver månede mens ca 25 forlader virksomheden. Meget høj stress procent. Løsninger bliver designet af uerfarende medarbejder. En del af ledelsen går ikke op i kvalitet eller sikkerhed i løsningerne men kun i tid og features. Ledelsen udnytter sammenholdet ved at lave "work nights" uden grund.

Evaluering

Positiv kommentar

God holdånd. Gratis cola. Fast forfremmelsespolitik - bliv længe, bliv forfremmet.

Negativ kommentar

(For) stor tiltro til egne evner ender i salg, der ikke kan leveres uden at der bliver lagt rigtig mange ekstra timer i løsningen. Manglende fleksibilitet i arbejdstid: du kan arbejde mere end 40 timer på en uge (uden ekstra betaling), men ikke mindre ugen efter.

Evaluering

Positiv kommentar

Stærkt sammenhold med kollegaer. I et meget presset arbejdsmiljø er der en stærk selvforståelse af, at man er samme båd og hjælper hinanden igennem. Mulighed for hurtigt at stige i graderne, hvis man kan holde til det store arbejdspres. Store og spændende projekter

Negativ kommentar

Ingen worklife balance Man arbejder rigtig meget for en meget lille løn Kan ikke anbefales, hvis man har familie

Evaluering

Positiv kommentar

Great culture, and huge focus on advancing your career.

Negativ kommentar

Overtime is unpaid and expected when needed. It varies a lot how often it's needed, and most of the time I was able to average at 41 hours a week for a year. Can be difficult to properly balance.

Evaluering

Positiv kommentar

- Mulighed for at stige hurtigt i rang (hvis du er villig til at arbejde hårdere end betalt for). - Mulighed for at arbejde på spændende, større offentlige projekter. - Dygtige, nyuddannede kolleger.

Negativ kommentar

- Overarbejde uden betaling forventes i urimelig grad. - Hyppigt rejsearbejde (flere dage om ugen) uden ekstrabetaling forventes, hvis man er ansat på et satellitkontor, men bliver tilkoblet et projekt på hovedkontoret. - Overbeviser nyuddannede, der ikke har erfaring fra tidligere voksenarbejde, om at det er acceptabelt at arbejde 10-15% over uden merbetaling, mens toppen skummer fløden. - Work/life balance er ikke-eksisterende.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er muligt at arbejde på store projekter, og du vil opleve at have kompetente kolleger Gode muligheder for at engagere dig socialt med dine kolleger

Negativ kommentar

Arbejdspresset er stort (og du kompenseres hverken gennem løn eller afspadsering) Lave lønninger og ingen pensionsordning Mikroledelse Manglende work-life-balance og generelt en usund performancekultur

Evaluering

Positiv kommentar

- Mulighed for at arbejde med store kunder - God til at rekruttere

Negativ kommentar

Ulemper Netcompany lokker nyuddannede ind ved at tilbyde sociale aktiviteter og gratis fredagsbar, men udnytter de unge uden solide udviklingsmuligheder. - Meget dårlig lønkompensationspakke sammenlignet med hvad konkurrenter tilbyder (15-20% mindre end gennemsnittet af konsulenter) - Meget lange arbejdstider (overarbejde betales ikke) - Ingen work/life balance - Ledere i firmaet micromanager og hverken anerkender eller roser hårdt arbejde (ikke engang godt arbejde) - Meget streng mht tidsregistrering - Man har ikke noget at sige om, hvilket projekt man bliver tilknyttet

Evaluering

Positiv kommentar

Interessant, afvekslende arbejde af høj teknisk karakter. God løn.

Negativ kommentar

Man bliver smidt rundt mellem projekter, og kollegaer forsvinder ofte (bliver fyret / siger op). De halvårlige performance reviews er ubrugelige, og vurderinger virker ofte arbitrære. Der er mange, der har enormt meget overarbejde, men kulturen presser dem til ikke at tidsregistrere overarbejde, som man i øvrigt ikke kompenseres for.

Evaluering

Positiv kommentar

God løn, søde kolleger, rig mulighed for at lære nyt.

Negativ kommentar

Kulturen er konkurrencepræget og man føler et pres for at arbejde over, man taler næsten kun med folk, hvis nogen har brug for hjælp eller info. Der er ikke meget tid til andet.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Der findes ingen Work-life balance. Ikke ingeniør familiemedlemmer/venner bliver ansat og der forventes at man hjælper dem sådan at de kan blive en ingeniør. Inkompetent leder og manager( De gør, hvad der passer dem) Der er ofte nyuddannet folk som har ingen erfaring, derfor arbejder de flere timer over uden at blive kompenseret. Dårlig løn (ca. 10% mindre end lønstatistikken) Medarbejderne har ingen mulighed for at evaluere deres leder anonymt.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og fede projekter

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

- Fedt arbejdsmiljø - Meget ansvar fra dag et - Hurtig læring, hvis man ønsker det

Negativ kommentar

- Det kan måske gå lidt for stærkt for nogle

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Alt for høje krav, og meget lidt interesse i den enkelte medarbejder.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske muligheder for at få det ansvar man ønsker hurtig. Ekstrem pragmatiske. Ledere med god indsigt i de ansattes arbejdsopgaver.

Negativ kommentar

Work-life balance er ikke i top.

Evaluering

Positiv kommentar

- godt sammenhold på projekterne, man arbejder mod et fælles mål - god vidensdeling - masser af fredagsbarer...

Negativ kommentar

- meget lidt indflydelse på eget job, man bliver flyttet rundt som bønder i et skak-spil - det forventes at man lægger mange timer, uden at blive kompenseret

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige kolleger

Negativ kommentar

Alt for høje krav, og meget lidt interesse i den enkelte medarbejder.

Evaluering

Positiv kommentar

- Der er mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier, for nogle meget store kunder. - Man kan udvikle sig fagligt, og der er stor fokus på intern udvikling. - Der er nogle sindsygt dygtige mennesker i afdelingerne. - Utallige sociale arrengermenter.

Negativ kommentar

- Work-life balance er dårlig. Det forventes at man ligger en masse timer på alle tider af døgnet, inklusiv weekender, uden at få betaling for dette. - Ingen pensionsordning. - Relativt dårlig løn, med mindre du har meget anciennitet. - Stor forskel på arbjdspresset, og miljøet alt efter hvilken afdeling man er i. - Generalt presset, og til tider stressende arbejdsbyrder.

Evaluering

Positiv kommentar

Fuld fokus på at levere gode projekter i fællesskab.

Negativ kommentar