Rigshospitalet

Evaluering

Positiv kommentar

Super engagerede personale og gode kollegaer

Negativ kommentar

Der er plads til forbedringer rent ledelsesmæssigt - især i fht at ledelse prioriterer faglighed fremfor dækning af vagtplaner

Evaluering

Positiv kommentar

Der er god stemning personalet imellem og man bliver taget godt imod som ny

Negativ kommentar

Ingen mulighed for at udvikle sig rent fagligt. Det er tydeligt at den øverste ledelse mangler en fornemmelse af hvad der sker på de enkelte afdelinger, og man anerkendes ikke for sin indsats.

Evaluering

Positiv kommentar

fleksibel arbejdsplads

Negativ kommentar

vi har hvert eneste år besparelser - hvilket giver en utrolig dårlig stemning + vi skal tage flere og flere opgaver da vores kolleger bliver afskediget, og arbejdsopgaverne jo ikke forsvinder.

Evaluering

Positiv kommentar

Flextid og selv tilrettelæggelse er de to ting jeg tager med mig videte

Negativ kommentar

Det fungerer desværre ikke som en virksomhed med som 8. Suoptimering.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er høj faglighed og dejlige kolleger, der alle er interesseret i at udvikle og tage ansvar for den. Hvis man selv er nysgerrig, er der rig sparring at hente på tværs af faggrænserne.

Negativ kommentar

Der mangler i høj grad anerkendelse fra den lokale ledelse, og der er for langt til toppen i hierarkiet. Arbejdsindsats og ovenstående ansvarsfølelse blandt medarbejderne "på gulvet" tages ofte for givet, belønnes og anerkendes ikke ofte og bliver til tider presset yderligere når der stilles sparekrav oppe fra ned. Begrebet "ja-hat" ses på enkelte afdelinger som udtryk for, at kritik - berettiget eller uberettiget - ikke accepteres, hvorfor det kan være svært som medarbejder, at gøre sin ret gældende. Dette i høj grad kulturbestemt for den enkelte afdeling, og opdages oftest først efter noget tids ansættelse. God idé at spørge til den lokale ledelses forhold til dette begreb ved en evt ansættelsessamtale, og så selv vurdere svaret.

Evaluering

Positiv kommentar

Pension

Negativ kommentar

Dårlig ledelse og ledelsen mangler indsigt i arbejdet