Dansk Sygeplejeråd

Evaluering

Positiv kommentar

Generelt rigtigt dygtige medarbejdere, der hjælper og støtter hinanden i det vanskelige miljø. Det er muligt at løfte store opgaver med så mange gode folk samlet. Gode kontorlokaler, god kantine og super placering i København. God psykologordning som mange benytter.

Negativ kommentar

DSR mangler lidt en fælles retning. Det giver konflikter mellem afdelinger, som ser opgaverne forskelligt. Der er forbud mod at tale med politikere eller andre afdelinger uden at gå gennem lederen. Mange små møder med hemmelige dagsordener. Hård tone, intriger og mobning stoppes ikke. DSR har ofte vrøvl med fagforeninger og arbejdstilsynet. Der er hierarkisk kultur, og stærk faglighed ses som en trussel. Der er udpræget forskelsbehandling. Flere medarbejdere har fået depression og angst pga. DSR. MEN du får dygtige og uhyre samarbejdsvillige kolleger, der støtter, roser og samler hinanden op

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Meget topstyrende og kontrollerende ledelse. Ringe grad af tillid mellem ledelse og medarbejdere. Glemmer det er voksne veluddannede medarbejdere og medarbejdere bliver talt ned til. Ledelsen (også på højere niveau) virker meget lidt interesseret i medarbejderes trivsel. Lav grad af inddragelse. Negativ kultur med ansvarsfralæggelse og mangel på tillid.